Allergier och allergiundersökningar

Vid allergisymtom är det alltid viktigt att utreda orsaken. I behandlingen av allergiska sjukdomar är målet alltid att uppnå ett så symtomfritt, balanserat och gott liv som möjligt.

Med allergi avses ett tillstånd där det i kroppen finns antikroppar eller vita blodkroppar som är överkänsliga mot ett allergen, det vill säga ett allergiframkallande ämne. Allergier kan delas in i snabba och långsamma beroende på hur snabbt symtomen visar sig.

Enligt allergiläkare hör pollen, djurdamm och vissa livsmedel till de vanligaste orsakerna till allergi. Allergi kan dock orsakas av nästan vad som helst.

Allergier hos barn

Allergisymtom hos barn varierar beroende på ålder. Ett barn kan exempelvis lida av atopiskt eksem redan under de första månaderna av sitt liv. En del av dessa barn utvecklar födoämnesallergier och vissa drabbas senare även av pollenallergi eller astma, berättar läkaren Ove Mickelsson på Mehiläinen, som är specialiserad på allergier hos barn.

För att undvika allergiska reaktioner bör man som vuxen känna till såväl sina egna som sina barns allergier. Det är också bra att på förhand kartlägga eventuella externa faktorer som kan orsaka allergi, så att man kan minimera exponeringen eller helt undvika exponering.

Andningsbesvär, rinnande näsa, snörvlingar, nysningar och rinnande ögon bör uppmärksammas särskilt om de uppträder när ett barn leker med djur eller under pollensäsongen.

Ett tidsmässigt samband kan vara ett tecken på antingen pollenallergi eller astma, som utreds närmare genom allergitester och tester av lungornas funktion. Genom att undvika allergenerna eller med medicin kan man effektivt lindra symtomen. Genom hyposensibilisering försöker man minska känsligheten för allergenet, och vissa allergier kan botas permanent på detta sätt, berättar Mickelsson. För behandling av lindriga allergiska reaktioner används antihistamin, och i svårare fall behövs också kortison. Vid mycket kraftiga allergiska symtom används adrenalin som första hjälpen, fortsätter Mickelsson.

Vid vissa typer av allergiska symtom bör man snabbt uppsöka läkarvård.

Besvärliga eksem, kraftiga reaktioner på något livsmedel, andnöd och andra kraftiga reaktioner är alltid tecken på att man bör uppsöka läkare så snabbt som möjligt, berättar Ove Mickelsson och specialisten på barnsjukdomar Leena Kujala på Mehiläinen.

heinäkuu 2022viikko 26