Polvikuluma ja polven tekonivelleikkaus

Polven kuluma on ilmaisu, jolla tarkoitetaan polven nivelrikkoa. Pitkälle edennyttä polven nivelrikkoa voidaan hoitaa tekonivelillä, jos konservatiivinen ei-leikkauksellinen hoito eli painonpudotus, liikunnan lisääminen/fysioterapia, kipulääkeet, nivelen sisäiset injektiot eivät tuo enää riittävää kivun lievitystä.

Milloin polven tekonivelleikkaukseen?

Polven tekonivelleikkausta harkitessa kannattaa asiasta keskustella tekonivelkirurgin kanssa. Leikkausarviota varten tarvitaan tuoreet röntgen kuvat, jotka voidaan ottaa käynnin yhteydessä, sekä vastaanottokäynti, jossa nivel voidaan tutkia ja keskustella kokonaistilanteesta. Polven tekonivelleikkauksen edellytys on elämää merkittävästi haittaava kipu, joka ei ole muilla keinoin hoidettavissa sekä pitkälle edennyt nivelrikko (ns. ”luu-vasten-luuta” –tilanne). Leikkaukseen edetään yleensä, kun edellä mainitut kriteerit täyttyvät. Tietyissä tilanteissa leikkausta on ajankohtaista pohtia, jos potilaalla todetaan polven virheasento, joka haittaa merkittävästi liikkumista tai aiheuttaa muiden nivelten tai selän hankalia ongelmia. Etenkin etenevä polven sisäänpäin taipuminen ns. ”pihtipolvi” –virheasento voi olla järkevää operoida hieman lievemmilläkin kivuilla, jottei jouduta tilanteeseen, jossa polvi ei ole enää operoitavissa tavanomaisella tekonivelellä.

Polven tekonivelleikkaus ja jatkohoito

Polven tekonivelleikkauksin kesto on 1-2 tuntia. Polven tekonivelproteesi kiinnitetään paikoilleen luusementillä. Polven tekonivelleikkauksen jälkeen potilas pääsee aina välittömästi varaamaan jalalle täydellä painolla. Alkuun liikkuminen tapahtuu keppien kanssa, ja kun tasapaino ja alaraajan lihaskunto paranee voi potilas luopua kepeistä. Kipulääkitystä potilas tarvitsee tyypillisesti 8-12 viikkoa leikkauksen jälkeen. Sairasloman kesto on tyypillisesti noin 3 kuukautta

Tekonivelkirurgi tekee leikkauspäätöksen polven tekonivelleikkauksesta

Päätöksen polven tekonivelleikkausta tekee aina leikkaava tekonivelkirurgi. Leikkausta edeltävästi arvioidaan potilaan sairaudet ja lääkitykset ja tehdään tarvittavat muutokset näiden lääkehoitoihin leikkausta ajatellen. Erityisen tärkeää on tuoda leikkaavan lääkärin tietoon leikkausta edeltävästi mahdollinen sokeritauti, kaikki krooniset ihosairaudet, reumasairaudet ja veren hyytymiseen vaikuttavat sairaudet tai lääkitykset sekä aiempiin leikkauksiin mahdollisesti liittyneet haasteet. Leikkausta edeltävästi tulee myös tarkistaa hampaiden kunto ja hoitaa mahdolliset hammasongelmat kuntoon tekonivelinfektioriskin minimoimiseksi.

Asiantuntija-apua myös jo tehtyihin tekonivelleikkauksiin

Mehiläisen kokeneet tekonivelkirurgit ovat apunasi myös haastavammissa tilanteissa, jos tarvitset asiantuntija-arviota huonosti toimivan tekonivelen osalta ja/tai tekonivelesi vaatii uusintaleikkausta. Näissä tilanteissa kartoitamme kokonaistilanteen huolellisesti ja saat asiantuntevaa apua ongelmaasi tilanteesta riippumatta.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Petteri Antonen
LL, ortopedian-ja traumatol. erikoislääkäri
9.8
Niclas Borgmästars
Ortopedian ja traumatologian erik.lääk.
9.8
Helena Ervasti
LL, ortopedian ja traumatologian erik.lääkäri
9.7
Peter Ess
LL,ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
9.7

Lisää aiheesta