Kaihileikkaus

Nivelrikko  on hyvin yleinen ja arkipäiväinen vaiva ikääntyessä. Erityisesti lonkan ja polven nivelrikko ovat tavallisia, mutta nievelrikkoa voi esiinytä myös muissa nivelissä, kuten olkapäässä tai sormissa.

Nivelrikko eli nivelkuluma eli artroosi

Periaatteessa jokaiselle ihmiselle tulee ennen pitkää nivelrikkoa eli artroosia. Nivelten kuluminen ei tarkoita aina sairautta eli kyseessä on tällöin normaali ikääntymisilmiö. Nivelkuluman aste ja mikä nivel on sairastunut määrittävät sen, milloin nivelrikosta alkaa olla haittaa.

Nivelrikon oireet

Hetkellinen aamukankeus ja starttikivuksi kutsuttu liikkeellelähdön vaikeus istumisen jälkeen on tyypillistä. Kantavan nivelen, kuten polven nivelrikosta aiheutuva kipu vaivaa aluksi liikkuessa, ja voimistuu iltapäivää kohden. Kun nivel on pidemmälle vaurioitunut, esiintyy myös yökipua.

Nivelrikon aiheuttajia ylipaino, rasitus ja nivelvammat

Nivelrikon vaaratekijöitä ovat ikä, ylipaino, raskas fyysinen työ ja nivelen vamma. Oikeanlaisella liikunnalla voi ennaltaehkäistä nivelrikkoa, mutta ennen kaikkea ylläpitää nivelten hyvää kuntoa ja liikkuvuutta vaivasta huolimatta.

Polven, selän, lonkan ja sormien nivelrikko

Sormien nivelrikko kulkee usein suvussa eritoten äidiltä tyttärelle ja saattaa alkaa jo varhaisessa keski-iässä.

Myös selän nivelrikko ja välilevysairaus alkavat oireilla työiässä. On kuitenkin huomattava, että selkäkipu on väestössä huomattavan yleistä, ja suurin osa vaivoista on toiminnallisia eikä niille löydy vastinetta kuvauksissa.

Lonkan ja polven nivelrikosta on huomattavampaa haittaa yleensä vasta eläkeiässä, ja joka viidennellä yli 75-vuotiaalla on vaivaa jommastakummasta nivelestä.

Nilkan nivelrikko

Nilkkamurtuman jälkeen voi jo muutamassa vuodessa nilkkaan kehittyä nivelrikko, vaikka itse murtuman hoito olisikin toteutettu asianmukaisesti. Vammassa nivelrusto voi vaurioitua peruuttamattomasti. Huolimatta luisten rakenteiden hyvästä paranemisesta, voi nivelrustovaurio edetä kehittäen oireilevan nivelrikon.

Nivelrikossa nilkka on herkkä kipeytymään rasituksessa. Nilkassa esiintyy turvotusta ja liikerajoitusta, erityisesti nilkan yläsuunnan liikkuvuus alkaa rajoittua. Tämä vaikeuttaa ensimmäisenä ylämäki- ja porraskävelyä.

Nilkan nivelrikon alkuvaiheessa tähystystoimenpiteenä tehtävästä puhdistuksesta on apua. Tällöin nivelestä poistetaan irtokappaleet, arpikudos, ja ennen kaikkea näin poistetaan nilkan liikkuvuutta rajoittavia tekijöitä. Siten saadaan hyvä apu sekä kipuun että toiminnallisuuteen.

Tähystystoimenpiteen yhteydessä voidaan hoitaa myös paikallisia rustovaurioita. Rustosiirteiden käyttöön nilkan nivelrikossa suhtaudun varoen, eikä siihen mielestäni tule ryhtyä, ellei muita hoitokeinoja ole ensiksi kokeiltu.

Mikäli nilkan nivelrikko aiheuttaa huomattavaa haittaa jokapäiväisessä elämässä eikä kipulääkityskään kunnolla auta, voidaan nilkkanivel korvata tekonivelellä. Nilkan tekonivelleikkaus antaa hyvän kivunlievityksen ja mahdollistaa nilkan liikkeen, joka sallii normaalin kävelyn.

Tekonivelen vaihtoehtona on nilkan jäykistys eli luudutusleikkaus, jolloin nilkka jää pysyvästi jäykäksi, mutta kivuttomaksi. Kävelykin sujuu yllättävän hyvin jäykistetyllä nilkalla johtuen jalkaterän muiden nivelten lisääntyvästä liikkeestä. Haittana on kuitenkin vääjäämättömästi hitaasti kehittyvä jalkaterän pienempien nivelten nivelrikko.

Kuinka nivelrikko diagnosoidaan?

Diagnoosi perustuu tyypillisiin oireisiin ja poikkeavaan röntgenkuvaan - tosin ensimmäiset kulumamuutokset tulevat rustoon, eivätkä näy röntgenkuvassa. Nivelrikolle on tyypillistä rustopinnan vaurioituminen ja nivelruston asteittainen häviäminen nivelpinnoilta, mikä näkyy myöhemmin nivelraon kapenemisena röntgenkuvassa.  Magneettikuvausta tarvitaan harvemmin, mutta se voi antaa erotusdiagnostista lisäselvyyttä. Laboratoriokokeita käytetään sulkemaan pois muita sairauksia. Jos nivelestä saadaan nestettä, niin sen analyysi erottelee tulehduksen ja kihdin nivelrikkoon liittyvästä nesteilystä.

Nivelrikon hoito

Nivelrikkoa ei pysty parantamaan, joten riittävä kivunhoito sekä liike- ja liikuntaharjoittelu ovat hyvän hoidon perusta. Pitkälle menneessä nivelrikossa turvaudutaan usein tekonivelkirurgiaan.

Liikunnan avulla nivelet ovat vähemmän kivuliaita ja toimintakykyisempiä. Nivel ja nivelrusto tarvitsevat sopivan määrän kuormitusta voidakseen hyvin. Liikunta parantaa nivelten hyvinvointia. Polven ja lonkan nivelrikossa alaraajanivelten kuormitusta pyritään vähentämään ensisijaisesti painonhallinnalla ja parantamalla lihasvoimaa. Liikuntamuodoksi valitaan niveltä säästävä laji kuten vesivoimistelu ja vesijuoksu, hiihto tai pyöräily. Lihasvoiman kasvattaminen kuntosaliharjoitteilla kannattaa. Pidemmälle menneessä alaraajanivelen vauriossa suositellaan kävelykeppiä nivelrikkoisen jalan vastakkaiseen käteen.

Vamman jälkeistä nivelen liikkumattomuutta tulee välttää, sillä se aiheuttaa ruston heikentymistä, mikä voi johtaa edelleen uusiin rustovaurioihin.

Lue lisää nivelrikon hoidosta

Polven tekonivelleikkaus

Lonkan tekonivelleikkaus

Tekonivelleikkaukset

Nivelrikon kivun hoito

Kipulääkkeeksi suositellaan parasetamolia tai tulehduskipulääkkeitä. Lääke on syytä ottaa suhteessa kivun ajoittumiseen. Jos kipu esiintyy esim. iltapäivästä rasituksen myötä, niin silloin lääkkeen vaikutus on edullisin, kun se otetaan viimeistään puoleen päivään mennessä. Pitkävaikutteinen lääke ajoitetaan puolestaan iltaan, jos kipu häiritsee yöunta. Tulehduskipulääkegeeli on hyvä paikallinen kivunhoitokeino.

Kroonisessa vaiheessa lämpö tuntuu hyvältä. Turvonnutta niveltä voi hoitaa kylmällä sekä nivelensisäisellä kortisoniruiskeella. Muina hoitoina on käytetty ns. rustolääkkeitä: suun kautta otettavaa glukosamiinia tai kondroitiinisulfaattia, ja lähinnä polviniveleen hyaluronaatti-ruiskeita. Yksilölliset erot näiden hoitojen tehossa ovat kuitenkin suuret. Niihin ei saa Kelan korvausta. Suurten nivelten pitkälle menneissä vaurioissa arvioidaan tekonivelleikkauksen tarvetta.

Nivelrikko, liikunta ja liikuntaohjeet

Liikunta voi olla ohjattua tai omatoimista. Liikuntaa voi harrastaa kotona tai vaikkapa iäkkäille/nivelvaivaisille suunnatuissa liikuntaryhmissä tai liikuntatiloissa. Liikunnan tulee kuitenkin olla säännöllistä ja jatkuvaa. Pitkäaikaista liikkumattomuutta tulee välttää.

Kestävyyskuntoa (yleiskuntoa) parannetaan helpoilla ja tavallisilla liikuntamuodoilla. Tällaisia ovat vaikkapa kävely, sauvakävely, pyöräily ja hiihto. Vesiliikunta (uinti ja vesivoimistelu) on yleensä erityisen hyvä liikuntamuoto kivuliaassakin vaiheessa. Kipuja ja niveloireita lisäävää toistuvaa tärähdys- tai iskutyyppistä liikuntaa (kuten juoksu asfaltilla) tulee välttää.

Iäkkäämmän nivelrikkopotilaan yleiskuntoharjoittelun tulee olla teholtaan vain vähän tai kohtalaisesti rasittavaa, kestoltaan 20-30 minuuttia kerrallaan 3-5 kertaa viikossa.

Lihasvoimaharjoittelun avulla ylläpidetään lihasten toimintakykyä ja voimaa. Lihaksia tarvitaan liikkumisessa, tasapainon ylläpitämisessä ja kaatumisen välttämisessä. Polvi- ja lonkkanivelvaivoissa tulee vahvistaa kaikkia alaraajan päälihasryhmiä, erityisesti reisilihaksia. Lihasvoimaharjoitteluun ei välttämättä tarvita mitään erityisiä laitteita, ja sen voi suorittaa vaikkapa kotivoimisteluna. Lihasharjoittelun tulee olla teholtaan vain vähän tai kohtalaisesti rasittavaa. Lihasryhmää jännitetään 1-10 kertaa, 1-10 sekuntia kerralla. Lihasharjoituksia tehdään kerran päivässä.

Liikkuvuusharjoittelu on tärkeää, koska kipu ja nivelrikko heikentävät nivelen liikelaajuutta ja toimintakykyä. Lihasta venytetään niin, että siinä tuntuu "sopiva" vastus. Venytys pidetään 5-15 sekuntia ja toistetaan kerran päivässä. Niveltä puolestaan venytetään viemällä venytys hellävaraisesti mukavalta tuntuvaan täyteen liikelaajuuteen. Yksittäinen venytys pidetään 20-30 sekuntia ja venytyksiä tehdään 3-5 kertaa. Tällainen venyttely toistetaan 3-5 kertaa viikossa.

Liian suuresta harjoittelumäärästä kertoo harjoittelun jälkeen useita tunteja jatkuva nivelkipu ja paheneva nivelen turvotus.

Nivelrikkopotilaan liike- ja liikuntaharjoittelu

- yleiskuntoharjoittelu (kestävyyskunto)
- lihasvoimaharjoittelu
- liikkuvuusharjoittelu
(nivelten liikkuvuus- harjoitukset, lihasvenytykset)

Liikunnan hyödyt nivelrikossa

- kipuoireet vähenevät
- toimintakyky paranee
- omatoimisuus säilyy
- painonhallinta helpottuu
- elämänlaatu paranee

Nivelrikko ja fysioterapia

Fysioterapiassakin panostetaan kestävyyskunnon parantamiseen sekä omatoimiseen lihasten ja nivelten käyttöön. Liike- ja liikkuvuusharjoittelun lisäksi voidaan käyttää erilaisia tukihoitoja. Ammattitaitoisessa fysioterapiassa saa hyviä ohjeita ja esimerkkejä omatoimiseen liikkumiseen ja nivelten harjoittamiseen.

Niverikko ja ruokavalio

Ylipainoa tulisi välttää. Viiden kilon painonpudotus voi vähentää naisella nivelrikon riskiä peräti puolella. Ylipaino vaikeuttaa myös tekonivelkirurgiaa ja siitä toipumista. Ylipainoisille nivelrikkopotilaille suositellaan ruokavaliomuutosta yhdistettynä liikuntaan. Liikunta auttaa myös painonhallinnassa.

Lue lisää terveellisestä ruokavaliosta

Artikkelissa on haastateltu reumatologi Markku Hakalaa.