Mehiläisen valmistautuminen ja toimenpiteet koronapandemiassa

Koronaviruspandemia on tuonut mukanaan poikkeuksellisen yhteiskunnallisen tilanteen, joka haastaa jokaisen meistä. Meillä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajilla on oma erityislaatuinen vastuumme tilanteen hoitamisessa.

Olemme halunneet Mehiläisessä toimia avoimesti ja siksi julkaisimme kevään ajan asiakkaidemme ja sidosryhmiemme tiedoksi Mehiläisessä covid-19-pandemian tiimoilta tehdyt valmistautumistoimenpiteet viikoittain. Toimenpiteiden tavoitteena on ollut huolehtia asiakkaidemme hyvästä hoidosta ja hoivasta kaikissa tilanteissa. Näin haluamme osaltamme kantaa vastuuta suomalaisten terveydestä nyt ja tulevaisuudessa.

Mehiläisen valmistautuminen Covid-19-pandemiaan ja toimenpiteet kriisin johdosta

päivitetty 25.8.2020

Tällä hetkellä Mehiläisessä ovat voimassa muun muassa seuraavat toimenpiteet Covid-19-epidemiaan varautumiseksi. Päivitämme toimenpiteitä tälle sivulle säännöllisesti, seuraamme kiinteästi epidemiatilanteen kehittymistä ja reagoimme tilanteeseen viiveettä.

Mehiläisen toimenpiteet: epidemiaan varautumisen johto, koordinaatio ja viestintä

 • Lääketieteellinen johto vastaa epidemiatilanteen vaatimista toimista Mehiläisen eri toiminnoissa
 • Epidemian vaatimat toimet pyritään viemään osaksi Mehiläisen normaalia toimintaa
 • Mehiläisen pandemiajohtoryhmä kokoontuu viikoittain
 • Työterveyshuollossa työterveystiimit toimivat työpaikkojen asiantuntijatukena turvallisen työnteon suunnittelussa sekä tartuntaketjujen katkaisun kysymyksissä. Syyskauden myötä aloitettiin uudestaan myös keväällä pidetyt säännölliset asiakasyrityksille suunnatut koronainfot.
 • Hoivapalveluissa pidetään esimiesten säännöllisiä etäkokouksia, joissa kerrataan toimintaohjeita ja varautumisen toimenpiteitä.

Mehiläisen toimenpiteet: covid-19-testaus

 • Mehiläinen on kasvattanut merkittävästi testauskapasiteettiaan sekä näytteenotossa että analysoinnissa.
 • Elokuussa Mehiläisessä on tehty keskimäärin 2000-3000 testiä vuorokaudessa
 • Uusia testiasemia avataan ja ylläpidetään testaustarpeen mukaan
 • Testit analysoidaan Suomessa, Ruotsissa ja Etelä-Koreassa Mehiläisen yhteistyölaboratorioiden kanssa
 • Mehiläinen tekee yhteistyötä testaamisessa julkisen sektorin kanssa eri puolilla Suomea

Mehiläisen toimenpiteet: potilas- ja asukas- ja työturvallisuuden varmistamiseksi

 • Mehiläisen lääkärikeskuksissa ja julkisissa terveyspalveluissa ammattilaiset käyttävät kirurgisia suu-nenäsuojuksia sekä potilastyössä että kollegoiden kesken niiden sairaanhoitopiirien alueilla, joissa uusia tautitapauksia on edellisen kahden viikon aikana ilmennyt.
 • Työterveyshuollossa jatketaan turvallisuus- ja hygieniatoimia noudattaen työterveyshuollon ennaltaehkäisevää ja työkykyä tukevaa toimintaa sekä sairaanhoitoa hyödyntäen edelleen monipuolisesti etäpalveluita ja -yhteyksiä asioissa, jossa se on mahdollista. Asiakkaiden luona käydessään työterveysammattilaiset käyttävät myös suu-nenäsuojusta.
 • Sairaalassa pystytään aiemmin luotujen turvaohjeiden ansiosta tarjoamaan turvallisesti leikkaushoitoa kaikille potilasryhmille.
 • Suu-nenäsuojaimet ja tehostetut hygieniakäytännöt ovat jatkuvasti käytössä Mehiläisen hoivayksiköissä.
 • Suosittelemme henkilökunnalle maskien käyttöä myös vapaa-ajalla ja työmatkalla tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Mehiläinen on tarjonnut henkilöstölle vapaa-ajan käyttöön tuubihuivin ja henkilökuntamme saa alennusta maskeista yhteistyökumppaneidemme kautta.
 • Hoivapalveluissa Mehiläinen tarjoaa maskit henkilöstölle työmatkaliikenteeseen kriittisillä epidemia-alueilla.

Mehiläisen toimenpiteet: Länsi-Pohjan varautuminen pandemiaan

 • Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen pandemiajohtoryhmä kokoontuu säännöllisesti.
 • Call centerin kapasiteettia on koko ajan lisätty sekä otettu Mehiläisen digiklinikka avuksi myös koronayhteydenotoissa, jotta lisääntyvät yhteydenotot saadaan hoidetuksi
 • Vähäoireisten potilaiden seulontanäytteiden siirtämistä keskussairaalan näytteenottopisteestä kuntiin ja samalla näytteenottokapasiteetin lisäämistä suunnitellaan.
 • Infektio-oireiset avohoitopotilaat hoidetaan keskussairaalan keskitetyn infektiopoliklinikan sijasta kaikilla terveysasemilla.
 • Keskussairaalassa potilaiden erillisistä infektiotiloista on luovuttu ja koronavarotoimet räätälöidään potilaskohtaisesti.
 • Terveysasemien ja sairaalan polikliininen toiminta, suun terveydenhuolto, leikkaustoiminta ja kuntoutus pyritään palauttamaan lomien jälkeen koronatilanteen salliessa normaaliksi.
 • 1-2 lähiomaista kerrallaan voi vierailla vuodeosastolla olevan potilaan luona. Isät tai tukihenkilöt voivat osallistua raskauden seurantaan ja synnytykseen sekä vastasyntyneen hoitoon. Vierailuissa noudatetaan tarkkoja yleisiä infektiovarotoimia ja käytetään henkilökohtaista suu-nenäsuojusta.

Viikot 22-23 (25.5. - 7.6.2020)

Tilannekuva

Tartuntoja on todettu Suomessa noin 7000 ja tautiin on kuollut 323 ihmistä (7.6.). Tartuntojen määrän trendi on säilynyt laskevana, eikä esimerkiksi koulujen avaaminen toukokuun viimeisiksi viikoiksi johtanut kasvaviin tautimääriin. Suuri joukko rajoituksia purettiin 1. kesäkuuta alkaen ja muun muassa ravintolat, museot, liikuntapaikat jne. avautuivat kansalaisten käyttöön.

Maailmalla tartuntoja on raportoitu yhteensä yli 6,6 miljoonaa ja tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu yli 390 000. Taudin uusin keskittymä kansainvälisesti on Etelä-Amerikassa.

Mehiläisen toimenpiteet: epidemiaan varautumisen johto, koordinaatio ja viestintä

 • Mehiläisen pandemiajohtoryhmä kokoontuu kolme kertaa

 • Ohjeet henkilöstölle päivitetään ja julkaistaan säännöllisesti

Mehiläisen toimenpiteet: covid-19-testaus

 • Mehiläinen jatkaa COVID-19-testausta erillisillä drive-in-testauspisteillä

Mehiläisen toimenpiteet: potilas- ja asukas- ja työturvallisuuden varmistamiseksi

 • Mehiläisen työterveyshuollossa tuetaan asiakkaita vaiheittaisen työpaikoille palaamisen suunnittelussa. Etävastaanottojen palveluvalikoima monipuolistunut. Videovastaanotot ovat nyt kaikkien lääkärikeskusten vastaanottajien avattavissa. Lisäksi kaikki tavanomaiset lähivastaanotot voidaan lähtökohtaisesti edelleen varata tapahtuvaksi puhelinvastaanottona. Potilasohjeita etävastaanotoille soveltuvista käyntiaiheista löydät tästä.

 • Hengitystieinfektio-oireiset potilaat hoidetaan edelleen erillisillä HTI-klinikoilla tai lieväoireisissa tilanteissa etänä.

 • Ammattilaisemme jatkavat kirurgisen suu-nenäsuojuksen käyttöä kaikilla vastaanotoilla. Suojusta käyttämällä pyritään erityisesti potilaan ja työkavereiden suojaamiseen mahdollisen oireettoman kantajan välittämiltä taudinaiheuttajilta.

 • Sairaalassa on pystytty varotoimia purkamaan ja palaamaan suurelta osin normaalitoimintaan.

 • Etävastaanotot jalkautetaan koko terveysliiketoiminnassa.

Mehiläisen toimenpiteet: Länsi-Pohjan (keskussairaalan) varautuminen pandemiaan

 • Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen pandemiajohtoryhmä kokoontuu säännöllisesti

 • Länsi-Pohjan alueella on hengitystieinfektio-oireisten hoito siirtynyt keskussairaalan akuuttiklinikasta eriytettyihin tiloihin.

 • Keskussairaalassa on toimintaa lisätty niissä asiakasryhmissä ja hoidoissa, joissa se on ollut lääketieteellisen arvion perusteella perustelluinta. Vastaanottotoimintaa lisätään edelleen lähes kaikilla sairaalan poliklinikoilla ja joidenkin kiireettömien toimenpiteiden määriä kyetään lisäämään ennen kesää.

 • Länsi-Pohjassa voi puoliso tai muu tukihenkilö synnytyksen lisäksi osallistua myös vastasyntyneen hoitoon osastolla.

 • Mehiläinen Länsi-Pohjassa on perusterveydenhuollon palveluiden kysyntä palautunut koronaa edeltävälle tasolle.

 • Mehiläinen Länsi-Pohjassa lisätään alkukesän aikana myös suun terveydenhuollon ja kuntoutuksen kiireettömien palveluiden tarjontaa.

Viikko 21 (18.5. - 24.5.2020)

Tilannekuva

Tartuntoja on todettu Suomessa noin 6600 ja tautiin on kuollut 308 ihmistä (25.5.). Raportoitujen tapausmäärien trendi jatkuu laskevana ja alustavan arvion mukaan taudista on toipunut jo noin 5100 suomalaista. Suomessa valmistaudutaan kesäkuun alusta tapahtuvaan yhteiskunnan asteittaiseen avaamiseen ja hallitus kertoo esimerkiksi ravintoloille annettavista ohjeista. Epidemiatilanne ympäri maata on edelleen vaihteleva, Uusimaa säilyy suurimpana tautikeskittymänä.

Maailmalla tartuntoja on raportoitu yhteensä yli 5,2 miljoonaa ja tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu yli 340 000. Taudin uusin keskittymä kansainvälisesti on Etelä-Amerikassa.

Mehiläisen toimenpiteet: pandemiaan varautumisen johto, koordinaatio ja viestintä

 • Mehiläisen pandemiajohtoryhmä kokoontuu kolme kertaa

 • Ohjeet henkilöstölle päivitetään ja julkaistaan säännöllisesti

 • Mehiläinen päivittää työpaikalle palaamisen ohjeistusta hallinnon työntekijöiden osalta

 • Mehiläinen kertoo yhteistyössä muiden yksityisten yritysten sekä julkisten toimijoiden kanssa Kiinasta toimitettavasta suojainhankinnasta

Mehiläisen toimenpiteet: covid-19-testaus

 • Mehiläinen jatkaa COVID-19-testausta erillisillä drive-in-testauspisteillä

Mehiläisen toimenpiteet: potilas- ja asukas- ja työturvallisuuden varmistamiseksi

 • Mehiläisen työterveyshuollossa tuetaan asiakkaita vaiheittaisen työpaikoille palaamisen suunnittelussa. Avasimme “Turvallisesti Töissä” www-sivun, jonne koottiin asiaa turvallisen ja terveellisen työnteon suunnittelun, etätyön, henkisen hyvinvoinnin, jaksamisen ja uuden ajan johtamisen teemoista. Työterveystiimien ja asiakkaiden käyttöön tuotiin samoista teemoista lisämateriaalia.

 • Mehiläinen laatii suunnitelmat erityisryhmien työtoiminnan vaiheittaisesta avaamisesta 1.6.2020 alkaen huomioiden STM:n ohjeistukset

 • Mehiläinen toimittaa hoivayksiköihin täydennysvarastot suojaimia

 • Etävastaanottojen palveluvalikoima monipuolistunut. Videovastaanotot ovat nyt kaikkien lääkärikeskusten vastaanottajien avattavissa. Lisäksi kaikki tavanomaiset lähivastaanotot voidaan lähtökohtaisesti edelleen varata tapahtuvaksi puhelinvastaanottona. Potilasohjeita etävastaanotoille soveltuvista käyntiaiheista löydät tästä.

 • Hengitystieinfektio-oireiset potilaat hoidetaan edelleen erillisillä HTI-klinikoilla tai lieväoireisissa tilanteissa etänä.

 • Ammattilaisemme jatkavat kirurgisen suu-nenäsuojuksen käyttöä kaikilla vastaanotoilla. Suojusta käyttämällä pyritään erityisesti potilaan ja työkavereiden suojaamiseen mahdollisen oireettoman kantajan välittämiltä taudinaiheuttajilta.

Mehiläisen toimenpiteet: Länsi-Pohjan varautuminen pandemiaan

 • Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen pandemiajohtoryhmä kokoontuu säännöllisesti

 • Hengitystieinfektio-oireiset potilaat hoidetaan edelleen normaalitoiminnasta eriytetyillä infektiopoliklinikoilla sekä vuode- ja teho-osastolla.

 • Mehiläinen Länsi-Pohjassa on käytössä etävastaanotot videotuella

 • Mehiläinen Länsi-Pohjassa valmistellaan keskussairaalan polikliinisen toiminnan asteittaisesta palauttamista.

 • Mehiläinen Länsi-Pohjassa on valmiudet lisätä perusterveydenhuollon vastaanottoja kysyntäperusteisesti

Viikko 20 (11.5. - 17.5.2020)

Tilannekuva

Tartuntoja on todettu Suomessa noin 6350 ja tautiin on kuollut 298 ihmistä (18.5.). Raportoitujen tapausmäärien trendi on laskeva ja alustavan arvion mukaan taudista on toipunut jo noin 5000 suomalaista. THL ryhtyy julkaisemaan viikoittaista tilanneseurantaa Covid-19-tilanteesta. Sulkua Suomen rajalla lievennetään 14.5. alkaen.

Maailmalla tartuntoja on raportoitu yhteensä yli 4,4 miljoonaa ja tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu yli 300 000.

Mehiläisen toimenpiteet: epidemiaan varautumisen johto, koordinaatio ja viestintä

 • Mehiläisen pandemiajohtoryhmä kokoontuu kolme kertaa

 • Ohjeet henkilöstölle päivitetään säännöllisesti ja henkilöstön käyttöön tuotetaan video-ohjeita

 • Mehiläinen osallistuu STM:n testaamista koskevaan yhteistyötapaamiseen muiden yksityisten toimijoiden kanssa

 • Mehiläisen Työelämäpalveluiden oma tiivis asiakkuuksista ja Mehiläisen asiantuntijoista koostuva Korona exit -työryhmä aloitti toimintansa tavoitteenaan koota, luoda ja jakaa kokemuksia ja konkreettisia toimintamalleja tukemaan työn edellytyksiä ”uuden normaalin” vallitessa.

 • Mehiläisen julkaisema avoin data kerätään koontisivulle: https://www.mehilainen.fi/avoin-data

Mehiläisen toimenpiteet: covid-19-testaus

 • Mehiläinen jatkaa COVID-19-testausta erillisillä drive-in-testauspisteillä

Mehiläisen toimenpiteet: potilas- ja asukas- ja työturvallisuuden varmistamiseksi

 • Mehiläinen päivittää henkilöstö- ja potilasohjeita mm. ulkomailta palattua hallituksen linjausten mukaisesti

 • Mehiläisen ulkomailta hankkimat suojaimet läpäisevät VTT:n turvallisuustestit

 • Työterveyshuollon tukirooli työpaikkojen riskikartoituksissa, jäljitystyössä sekä turvallisen työnteon kysymyksissä lisääntyy.

 • Mehiläinen ohjeistaa hallintohenkilöstöä turvallisesta työskentelystä työpaikoilla

 • Mehiläisen työterveyshuollossa tuetaan asiakkaita työpaikoille vaiheittaisen palaamisen suunnittelussa.

 • Etävastaanottojen palveluvalikoima monipuolistunut. Videovastaanotot ovat nyt kaikkien lääkärikeskusten vastaanottajien avattavissa. Lisäksi kaikki tavanomaiset lähivastaanotot voidaan lähtökohtaisesti edelleen varata tapahtuvaksi puhelinvastaanottona. Potilasohjeita etävastaanotoille soveltuvista käyntiaiheista löydät tästä.

 • Hengitystieinfektio-oireiset potilaat hoidetaan edelleen erillisillä HTI-klinikoilla tai lieväoireisissa tilanteissa etänä.

 • Ammattilaisemme jatkavat kirurgisen suu-nenäsuojuksen käyttöä kaikilla vastaanotoilla. Suojusta käyttämällä pyritään erityisesti potilaan ja työkavereiden suojaamiseen mahdollisen oireettoman kantajan välittämiltä taudinaiheuttajilta.

 • Mehiläinen laatii suunnitelmat erityisryhmien työtoiminnan vaiheittaisesta avaamisesta 1.6.2020 alkaen huomioiden STM:n ohjeistukset

Mehiläisen toimenpiteet: Länsi-Pohjan (keskussairaalan) varautuminen pandemiaan

 • Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen pandemiajohtoryhmä kokoontuu säännöllisesti

 • Hengitystieinfektio-oireiset potilaat hoidetaan edelleen normaalitoiminnasta eriytetyillä infektiopoliklinikoilla sekä vuode- ja teho-osastolla.

 • Mehiläinen Länsi-Pohjassa on käytössä etävastaanotot videotuella

 • Mehiläinen Länsi-Pohjassa valmistellaan keskussairaalan polikliinisen toiminnan asteittaisesta palauttamista.

 • Mehiläinen Länsi-Pohjassa on valmiudet lisätä perusterveydenhuollon vastaanottoja kysyntäperusteisesti

Viikko 19 (4.5. - 10.5.2020)

Tilannekuva

Tartuntoja on todettu Suomessa lähes 6000 ja tautiin on kuollut 271 ihmistä (11.5.). Marinin hallitus kertoo suunnitelmasta rajoitusten hallituksi purkamiseksi. Valmiuslain käyttöönottoasetuksia jatketaan kesäkuun loppuun saakka. Äitienpäivää vietetään monissa hoivakodeissa erityisjärjestelyin, Mehiläisessä hoivakodeissa jaetaan ruusuja.

Maailmalla epidemian tilanne vaihtelee. Koronavirustartuntoja on todettu yhteensä yli 3,9 miljoonaa ja tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu yli 270 000. Monissa maissa rajoituksia on ryhdytty asteittaan purkamaan, mutta uusia tartuntaketjuja esiintyy myös alueilla, joilla epidemiaa on aiemmin onnistuttu suitsimaan.

Mehiläisen toimenpiteet: epidemiaan varautumisen johto, koordinaatio ja viestintä

 • Mehiläisen pandemiajohtoryhmä kokoontuu kolme kertaa

 • Ohjeet henkilöstölle päivitetään säännöllisesti ja henkilöstön käyttöön tuotetaan video-ohjeita

 • Mehiläinen jatkaa liveinfoja työterveysasiakkailleen tilanteen päivittämiseksi

 • Mehiläinen jatkaa suojavälinehankintojen ja -hankintareittien selvittämistä

 • Mehiläinen julkaisee Lääkärilehdessä raportin hoivakotien koronatestaamisesta

Mehiläisen toimenpiteet: covid-19-testaus

 • Mehiläinen tekee yhteistyötä testausketjujen kehittämiseksi

 • Mehiläinen kertoo vasta-ainetestien tuloksista

Mehiläisen toimenpiteet: potilas- ja asukas- ja työturvallisuuden varmistamiseksi

 • Mehiläinen järjestää hoivan henkilöstölle kolme mm. suojautumiseen ja hygieniaan liittyvää koulutusta

 • Mehiläinen juhlistaa äitienpäivää hoivakodeissa ruusuin ja kakkukahvein. Läheistapaamiset mahdollistetaan videopuheluilla sekä ikkunalasien takaa ja kotien parvekkeita hyödyntäen.

 • Työterveyshuollon aktiivisuutta työpaikkojen tukena riskienarvioinnissa sekä turvallisen työnteon ja työhönpaluun kysymyksissä lisätään.

 • Työterveyslääkäreiden rooli testaamisessa ja työpaikkojen tartunnanjäljitystyön tukemisessa kasvaa.

 • Työterveyshuollossa jatketaan sekä ennaltaehkäisevien ja työkykyä tukevien, että sairaanhoidon palveluiden tuottamista. On tärkeää, että epidemia-aikana perussairaudet ja työkykyasiat eivät jää hoitamatta.

 • Mehiläisen työterveyshuollossa tuetaan asiakkaita työpaikoille vaiheittaisen palaamisen suunnittelussa.

Mehiläisen toimenpiteet: Länsi-Pohjan (keskussairaalan) varautuminen pandemiaan

 • Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen pandemiajohtoryhmä kokoontuu säännöllisesti

 • Mehiläinen Länsi-Pohjassa on tarkennettu kuntien perusterveydenhuollon vuodeosastojen käytön ohjeistusta vallitsevan koronatilanteen mukaiseksi.

 • Mehiläinen Länsi-Pohjassa toimivat erilliset infektiopoliklinikat Länsi-Pohjan keskussairaalassa ja Tornion terveysasemalla sekä vuode- ja teho-osasto, joissa on hoidossa koronapositiivisia potilaita.

 • Mehiläinen Länsi-Pohjassa on otettu käyttöön etävastaanotot videotuella ja laajentamista suunnitellaan uusiin potilasryhmiin, jotta myös ei-kiireellistä hoitoa ja erityisesti riskiryhmien hoitoa voidaan toteuttaa myös pandemiatilanteessa.

 • Mehiläinen Länsi-Pohjassa on laadittu suunnitelma erikoisalojen polikliinisen toiminnan osittaisesta palauttamisesta niiden potilaiden osalta, jotka eivät kuulu riskiryhmiin ja joilla etävastaanottotoiminnan mahdollisuudet ovat rajoitetut.

Viikko 18 (27.4. - 3.5.2020)

Epidemia Suomessa etenee eri tahdissa eri puolilla maata. Valtaosa tapauksista on edelleen todettu Uudellamaalla ja väestöön suhteutettuna tartuntoja on merkittävästi myös Länsi-Pohjassa. Tartuntoja Suomessa on yli 5000 ja tautiin on kuollut 240 ihmistä (4.5.). Kansliapäällikkö Hetemäen työryhmä luovuttaa ns. exit-muistion hallitukselle. Hallitus kokoontuu neuvottelemaan rajoitusten asteittaisesta purkamisesta Suomessa.

Maailmalla tartuntoja on todettu jo noin 3,5 miljoonaa ja tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu yli 230 000.

Mehiläisen toimenpiteet: epidemiaan varautumisen johto, koordinaatio ja viestintä

 • Mehiläisen pandemiajohtoryhmä kokoontuu päivittäin

 • Ohjeet henkilöstölle päivitetään joka arkipäivä ja henkilöstön käyttöön tuotetaan video-ohjeita

 • Mehiläinen osallistuu HUS:n ja STM:n yhteistyökokouksiin

 • Mehiläinen jatkaa liveinfoja työterveysasiakkailleen tilanteen päivittämiseksi

 • Mehiläinen jatkaa suojavälinehankintojen ja -hankintareittien selvittämistä

Mehiläisen toimenpiteet: covid-19-testaus

 • Mehiläisessä jatketaan hoivayksiköiden asukkaiden ja henkilökunnan sekä terveydenhuollon henkilökunnan kohdennettua testaamista

 • Mehiläinen jatkaa kotimaisen testikapasiteetin ja testausketjujen rakentamista

 • Mehiläisessä testataan päivittäin noin 500 ihmistä

Mehiläisen toimenpiteet: potilas- ja asukas- ja työturvallisuuden varmistamiseksi

 • Työterveyshuollon aktiivisuutta työpaikkojen tukena riskienarvioinnissa sekä turvallisen työnteon ja työhönpaluun kysymyksissä lisätään.

 • Työterveyslääkäreiden rooli testaamisessa ja työpaikkojen tartunnanjäljitystyön tukemisessa kasvaa.

 • Työterveyshuollossa jatketaan sekä ennaltaehkäisevien ja työkykyä tukevien, että sairaanhoidon palveluiden tuottamista. On tärkeää, että epidemia-aikana perussairaudet ja työkykyasiat eivät jää hoitamatta.

 • Mehiläinen järjestää hoivan koko henkilöstölle etäyhteyden kautta koronapaneelin, jossa käydään läpi kokemuksia ja oppeja työskentelystä koronavirusta vastaan

 • Mehiläinen jatkaa hoivan esimiesten säännöllisiä varautumisen kokouksia, keskittyen ohjeiden kertaamiseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen

 • Mehiläinen aloittaa Mehiläisen sisäisen exit-suunnitelman työstämisen

Mehiläisen toimenpiteet: Länsi-Pohjan varautuminen pandemiaan

 • Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen pandemiajohtoryhmä kokoontuu säännöllisesti

 • Mehiläinen Länsi-Pohjassa toimivat erilliset infektiopoliklinikat Länsi-Pohjan keskussairaalassa ja Tornion terveysasemalla sekä vuode- ja teho-osasto, joissa on hoidossa koronapositiivisia potilaita.

 • Mehiläinen Länsi-Pohjassa on otettu käyttöön etävastaanotot videotuella ja laajentamista suunnitellaan uusiin potilasryhmiin, jotta myös ei-kiireellistä hoitoa ja erityisesti riskiryhmien hoitoa voidaan toteuttaa myös pandemiatilanteessa.

 • Mehiläinen Länsi-Pohjassa on laadittu suunnitelma erikoisalojen polikliinisen toiminnan osittaisesta palauttamisesta niiden potilaiden osalta, jotka eivät kuulu riskiryhmiin ja joilla etävastaanottotoiminnan mahdollisuudet ovat rajoitetut.

Viikko 17 (20.4.-26.4.2020)

Tilannekuva

Suomessa on todettu yli 4500 koronavirustartuntaa ja kuolemantapauksia 190 (27.4.) Luvut päivittyvät sairaanhoitopiireistä ja kunnista kuitenkin edelleen myöhässä. Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on Suomessa ainakin 2 500. Viranomaisten linjausten mukaan testausta ja tartunnanjäljitystä laajennetaan, jotta mahdollisimman moni tartuntaketju voidaan selvittää ja epidemian etenemistä rajoittaa. Hallitus ilmoittaa yli 500 henkilön kokoontumisen kiellon jatkuvan 31.7. asti. Julkisessa keskustelussa siirrytään keskustelemaan rajoitusten mahdollisesta vaiheittaisesta purkamisesta myös Suomessa.

Koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yhteensä yli 2,8 miljoonaa. Tautiin liittyviä kuolemia on yli 190 000. Euroopassa on todettu yhteensä yli 1,3 miljoona koronavirustapausta ja n. 120 000 tautiin liittyvää kuolemaa. Epidemian vaihe ja tilanne vaihtelevat eri puolilla maailmaa.

Mehiläisen toimenpiteet: epidemiaan varautumisen johto, koordinaatio ja viestintä

 • Mehiläisen pandemiajohtoryhmä kokoontuu päivittäin.

 • Ohjeet henkilöstölle päivitetään joka arkipäivä ja henkilöstön käyttöön tuotetaan video-ohjeita.

 • Mehiläinen osallistuu HUS:n yhteistyökokoukseen.

 • Mehiläinen tekee yhteistyötä Hyvinvointialan liiton ja EK:n kanssa kriisin ratkaisemiseen tähtäävien toimenpiteiden kartoittamisessa ja valmistelussa.

 • Mehiläinen jatkaa liveinfoja työterveysasiakkailleen tilanteen päivittämiseksi.

 • Mehiläinen jatkaa suojavälinehankintojen ja -hankintareittien selvittämistä.

 • Asiakkaita tiedotetaan Mehiläisellä asioimisesta koronaviruksen aikana palveluviesteillä.


Mehiläisen toimenpiteet: covid-19-testaus

 • Mehiläisessä tarjotaan koekäytössä asiakkaille kaksivaiheista vasta-ainetestiä, jolla voidaan selvittää, onko henkilö sairastanut covid-19-taudin.

 • Oireelliset henkilöt testataan edelleen aina nenänielunäytteellä.

 • Mehiläisessä jatketaan hoivayksiköiden asukkaiden ja henkilökunnan kohdennettua testaamista.

 • Mehiläinen jatkaa kapasiteetin rakentamista ja lentoja Etelä-Koreaan.


Mehiläisen toimenpiteet: potilas- ja asukas- ja työturvallisuuden varmistamiseksi

 • Mehiläisen hoivapalveluissa pidetään sairaanhoitajille ja tiimivastaaville Teams-koulutukset suojautumisesta.

 • Mehiläisen hoivapalveluissa pidetään siivoojille Teams-koulutus koronan aikaisesta siivouksesta.

 • Mehiläisen hoivapalveluissa päivitetään ohjeita THL uuden testausstrategian mukaisesti.

 • Mehiläisen hoivapalveluissa toimitetaan lisää suojaimia yksiköihin sekä seurataan suojainten varastotilannetta kaikissa yksiköissä.

 • Mehiläisen hoivassa toteutetaan osana omavalvontaa hygieniakäytäntöjen miniauditointeja.

 • Mehiläisen lääkärikeskuksissa hengitystieinfektio-oireiset potilaat hoidetaan erillisillä HTI-klinikoilla.

 • Mehiläinen pyrkii mahdollistamaan mahdollisimman turvallisen asioinnin kaikissa kanavissa ja siten rohkaisee potilaitaan hakeutumaan hoidon piiriin myös muissa kuin hengitystieinfektioita koskevissa kysymyksissä. Muiden sairauksien diagnostiikka tai hoito ei saisi koronaepidemian vuoksi viivästyä.


Mehiläisen toimenpiteet: Länsi-Pohjan (keskussairaalan) varautuminen pandemiaan

 • Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen pandemiajohtoryhmä kokoontuu säännöllisesti.

 • Mehiläinen Länsi-Pohjassa toimivat erilliset infektiopoliklinikat Länsi-Pohjan keskussairaalassa ja Tornion terveysasemalla sekä vuode- ja teho-osasto, joissa on hoidossa covid-19 -positiivisia potilaita. Infektiopoliklinikan toimintaan tehty potilaan läpimenoaikaa nopeuttavia muutoksia.

 • Mehiläinen Länsi-Pohjassa on otettu käyttöön etävastaanotot videotuella ja niiden laajentamista suunnitellaan uusiin potilasryhmiin, jotta myös ei-kiireellistä hoitoa ja erityisesti riskiryhmien hoitoa voidaan toteuttaa sujuvasti pandemiatilanteessa.

 • Mehiläinen Länsi-Pohjassa pyritään lisäämään kiireettömiä aikoja kesään mennessä. Vastaanottoaikoja lisätään niille potilaille, joiden diagnoosi ja hoito perustuvat potilaan kliiniseen tutkimiseen ja toimenpiteisiin eikä onnistu etämenetelmin.

 • Mehiläinen Länsi-Pohjassa koronatestejä otetaan THL:n julkaisemien ohjeistusten mukaisesti. Myös kaikki sairaalaan otettavat ja toisista hoitolaitoksista siirrettävät potilaat testataan.

 • Mehiläinen Länsi-Pohjassa on otettu käyttöön myös paikallista testauskapasiteettia, kun Nordlab on ottanut käyttöön Länsi-Pohjan keskussairaalassa oman PCR-laitteen.

Viikko 16 (13.4.-19.4.2020)

Tilannekuva

Suomessa on yli 3500 todennettua tartuntaa. Lukumäärällisesti suurin osa tartunnoista on Uudellamaalla, mutta suhteellisesti epidemiatilanne Suomessa on kehittynyt eri puolilla maata ja hallitus purkaa Uudenmaan eristyksen tiistaina 15.4. perusteettomana. THL julkaisee uudet kriteerit covid-19-testaamiselle. Tavoitteena on lisätä testattavien henkilöiden määrä ja tukea siten epidemian hallintaa. Tavoitteeksi kerrotaan kaikkien sellaisten henkilöiden testaaminen, joilla epäillään tartuntaa. Julkisuudessa kerrotaan, ettei todettujen tartuntojen ja kuolemantapausten seuranta kata kaikkia tapauksia.

Koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yhteensä yli 2,2 miljoonaa. Tautiin liittyviä kuolemia on yli 150 000. Eri maiden epidemiatilanne kehittyy ja tilanne vaihtelee eri puolilla maailmaa. Euroopassa ensimmäiset maat ilmoittavat asetettujen rajoitteiden purkamisesta

Mehiläisen toimenpiteet: epidemiaan varautumisen johto, koordinaatio ja viestintä

 • Mehiläisen pandemiajohtoryhmä kokoontuu päivittäin.
 • Pandemiaryhmän sisällä muodostetaan exit-strategian työryhmä.
 • Ohjeet henkilöstölle päivitetään joka arkipäivä ja henkilöstön käyttöön tuotetaan video-ohjeita.
 • Mehiläinen osallistuu HUS:n yhteistyökokoukseen.
 • Mehiläinen tekee yhteistyötä Hyvinvointialan liiton ja EK:n kanssa kriisin ratkaisemiseen tähtäävien toimenpiteiden kartoittamisessa ja valmistelussa.
 • Mehiläinen jatkaa liveinfoja työterveysasiakkaille tilanteen päivittämiseksi.

Mehiläisen toimenpiteet: covid-19-testaus

 • Mehiläisessä tarjotaan koekäytössä asiakkaille kaksivaiheista vasta-ainetestiä, jolla voidaan selvittää, onko henkilö sairastanut covid-19-taudin.
 • Oireelliset henkilöt testataan edelleen aina nenänielunäytteellä.
 • Mehiläinen päivittää ohjeistuksia lähetteiden määräämiseen THL:n päivitetyn ohjeen perusteella.
 • Mehiläinen jatkaa kapasiteetin rakentamista yhteistyössä kumppanilaboratorion kanssa ja jatkaa lentoja Etelä-Koreaan.
 • Mehiläisen julkisissa terveyspalveluissa Siikalatvalla käynnistyy oireisten potilaiden drive-in testaus.
 • Mehiläinen julkaisee karttasovelluksen, josta eri testauspisteet löytyvät.

Mehiläisen toimenpiteet: potilas- ja asukas- ja työturvallisuuden varmistamiseksi

 • Mehiläinen tarkistaa ja päivittää ohjeistuksia ja toimintatapoja tarpeen mukaan eri toiminta-alueilla.
 • Mehiläinen tuottaa ja julkaisee lääkäreille julkiseen jakeluun videoita sisältäen asiantuntijahaastatteluja koronatilanteesta.
 • Mehiläinen toteuttaa useissa hoivakodeissa kohdennetusti koko henkilökunnan covid-19-testaamisen oireettomien tartuntojen tunnistamiseksi.

Mehiläisen toimenpiteet: Länsi-Pohjan (keskussairaalan) varautuminen pandemiaan

 • Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen pandemiajohtoryhmä kokoontuu säännöllisesti.
 • Mehiläinen Länsi-Pohjassa toimivat erilliset infektiopoliklinikat Länsi-Pohjan keskussairaalassa ja Tornion terveysasemalla sekä vuode- ja teho-osasto, joissa on hoidossa koronapositiivisia potilaita.
 • Mehiläinen Länsi-Pohjassa on otettu käyttöön etävastaanotot videotuella ja laajentamista suunnitellaan uusiin potilasryhmiin, jotta myös ei-kiireellistä hoitoa ja erityisesti riskiryhmien hoitoa voidaan toteuttaa myös pandemiatilanteessa.
 • Mehiläinen Länsi-Pohjassa näytteenottokriteerit on päivitetty THL:n julkaisemien uusien ohjeistusten mukaisesti. Myös kaikki sairaalaan otettavat ja toisista hoitolaitoksista siirrettävät potilaat testataan.
Viikko 15 (6.4-12.4.2020)

Tilannekuva

Suomessa on noin 3000 todettua tartuntaa, joista suuri osa on todettu Uudellamaalla. Tartuntoja on kuitenkin todettu jokaisessa maakunnassa, mutta epidemia etenee eri tahdissa eri puolilla maata ja riski tartunnan saamiselle kaikkialla Suomessa on kasvanut. Suurin osa Suomessa todetuista koronavirustartunnoista on ollut lieviä ja tehohoidossa sekä sairaaloissa olevien määrän absoluuttinen nettokasvuvauhti hidastuu useampana päivänä perättäin. Päiväkohtainen testattujen määrä ei kasva. Positiivisten covid-19-diagnoosien osuus kaikista testatuista ei näytä kasvavan, vaan pysy vakiona.

Epidemia on laajalti käynnissä monissa maissa. Koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yhteensä noin 1,7 miljoonaa ja tautiin on kuollut yli 100 000 ihmistä. Valtaosa tartunnan saaneista on parantunut. Euroopassa on todettu yhteensä yli 880 000 koronavirustapausta ja yli 70 000 tautiin liittyvää kuolemaa.

Keskustelu alkaa monissa maissa siirtyä vahvemmin myös kriisin jälkeiseen aikaan sekä koronan takia tehtyjen rajoitusten purkamiseen.

Mehiläisen toimenpiteet: epidemiaan varautumisen johto, koordinaatio ja viestintä

 • Mehiläisen pandemiajohtoryhmä kokoontuu päivittäin.
 • Ohjeet henkilöstölle päivitetään joka arkipäivä ja henkilöstön käyttöön tuotetaan video-ohjeita.
 • Mehiläinen osallistuu HUS:n yhteistyökokoukseen.
 • Mehiläinen viestii hoivayksiköissä tehdyistä toimenpiteistä ja varautumisesta päättäjille sekä ehdottaa omalta osaltaan toimenpiteitä ja ratkaisua testaamisen lisäämiseen.
 • Mehiläinen järjestää liveinfon lääkärikeskusten henkilöstölle sekä työterveysasiakkailleen.
 • Mehiläinen tekee yhteistyötä varautumisen ja kriisin ratkaisemisen osalta mm. Hyvinvointialan liitto HALI:n ja EK:n kanssa.

Mehiläisen toimenpiteet: covid-19-testaus

 • Mehiläinen laajentaa hoivayksiköiden henkilöstön testaamista, käynnistäen koko henkilöstön testaamisen ensin 20 yksikössä.

Mehiläisen toimenpiteet: sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön turvallisuus ja saatavuus

 • Kaikissa Mehiläisen julkisten terveyspalveluiden asiakaskontakteissa on käytössä vähintään kirurgiset suusuojaimet.
 • Kaikki Mehiläisen julkisten terveysasemien vastaanotot alkavat jatkossa sillä, että asiakas pesee kätensä ja käyttää käsidesiä vastaanottohuoneeseen tullessaan.

Mehiläisen toimenpiteet: potilas- ja asukas- ja työturvallisuuden varmistamiseksi

 • Mehiläinen ottaa suu-nenäsuojaimet jatkuvaan käyttöön Uudenmaan ikääntyneiden yksiköiden ohella kaikissa hoivan asumispalveluyksiköissä.
 • Mehiläinen tukee hoivayksiköiden varautumistoimenpiteiden arjen toteutusta hygieniahoitajan puhelinsoitoilla yksiköihin, joissa varmistetaan, että kaikki ohjeistukset ovat käytössä.
 • Mehiläinen perustaa jokaiseen yksikköön ns. koronakansion, jossa kaikki ohjeet ovat henkilöstön käytettävissä yhdessä mapissa.
 • Mehiläinen luo hoivayksiköiden suojaimien varastotilanteeseen seurannan, jolla saadaan ajantasainen tieto jokaisen yksikön suojaintilanteesta ja voidaan näin ennakoida suojainten kulutusta ja lisätoimituksia.
 • Mehiläinen käynnistää säännölliset koronainfot hoivayksiköiden tiimivastaaville, sairaanhoitajille ja työsuojeluvaltuutetuille.
 • Mehiläinen kerää kokemuksia ja oppeja Espanjan hoivayksiköistä ja täydentää omia varautumissuunnitelmia näiden oppien pohjalta.

Mehiläisen toimenpiteet: Länsi-Pohjan (keskussairaalan) varautuminen pandemiaan

 • Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen pandemiajohtoryhmä kokoontuu säännöllisesti.
 • Mehiläinen Länsi-Pohjassa toimivat erilliset infektiopoliklinikat Länsi-Pohjan keskussairaalassa ja Tornion terveysasemalla. Pääsiäisen ajaksi keskussairaalan infektiopolin perusterveydenhuollon ja call centerin toimintoja vahvistettiin normaali viikonloppuun nähden.
 • Mehiläinen Länsi-Pohjassa on erillinen vuodeosasto ja teho-osasto, joissa on hoidossa koronapositiivisia potilaita. Anestesialääkäri- ja tehohoidon hoitohenkilökuntaa on lisätty.
 • Mehiläinen Länsi-Pohja on linjannut kirurgisen nenä-suusuojaimen käytön kattamaan koko työvuoron Länsi-Pohjan keskussairaalassa sekä terveysasemien infektiopoleilla ja Keminmaan vuodeosastolla.
 • Mehiläinen Länsi-Pohjan verkkosivuilla on julkaistu näkymä Länsi-Pohjan alueella julkisessa terveydenhuollosta tehdyistä covid-19-testeistä sekä positiivisista testituloksista. Raportti päivittyy kerran päivässä.
 • Mehiläinen Länsi-Pohja on hankkinut laitteistoa, jolla mahdollistetaan lääkärin etäkierto soveltuville potilaille infektio-osastoilla.
 • Ohjeita henkilöstölle päivitetään säännöllisesti ja henkilöstön käyttöön tuotetaan myös video-ohjeita.
Viikko 14 (30.3-5.4.2020)

Tilannekuva

Riski tartunnan saamiselle on kuitenkin kohonnut kaikkialla Suomessa ja koko maassa varaudutaan laajempaan epidemiaan. Todennettuja tartuntoja Suomessa on yli 1600 kappaletta ja kansalaisia on testattu noin 26 000. Tautiin on kuollut yli 20 henkilöä. Hallitus ilmoittaa nostavansa testauskapasiteettia ja jatkaa päätettyjä suosituksia ja rajoituksia, kuten koulujen sulkemista ja yli 10 hengen kokoontumisten kieltämistä, kuukaudella.

Epidemian leviäminen maailmalla jatkuu. Euroopassa on todettu yhteensä yli 500 000 koronavirustapausta ja yli 30 000 tautiin liittyvää kuolemaa. Monet Euroopan maat ovat sulkeneet rajojaan ja asettaneet laajoja rajoitteita liikkumiseen ja julkisen ja yksityisen sektorin toimintaan. Yhdysvalloissa on raportoitu yli 210 000 tapausta.

Mehiläisen toimenpiteet: epidemiaan varautumisen johto, koordinaatio ja viestintä

 • Mehiläisen pandemiajohtoryhmä kokoontuu päivittäin
 • Ohjeet henkilöstölle päivitetään joka arkipäivä ja henkilöstön käyttöön tuotetaan video-ohjeita
 • Mehiläinen osallistuu STM:n ja HUS:n yhteistyökokouksiin
 • Diagnoosikoodit ja -kriteerit päivitetty THL:n 30.3.2020 ohjeiden mukaisiksi kaikissa yksiköissä
 • Mehiläinen kertoo, että Mehiläisen hoivakodeissa on tavattu virustartuntoja
 • Mehiläinen tekee aktiivista yhteistyötä muiden toimijoiden ja Hyvinvointialan liitto HALI:n kanssa
 • Mehiläisen yt-neuvottelut loppuvat ja lopputuloksesta viestitään henkilöstölle ja verkkosivuilla

Mehiläisen toimenpiteet: covid-19-testaus

 • Mehiläinen lennättää covid-19-näytteitä kahtena päivänä Etelä-Koreaan testikapasiteetin kasvattamiseksi
 • Mehiläinen perustaa useita uusia testauspisteitä eri puolille Suomea
 • Mehiläinen ryhtyy testaamaan laajasti asumisyksiköissä, joissa on perusteltu syy epäillä covid-19-tartuntaa tai altistusta

Mehiläisen toimenpiteet: sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön turvallisuus ja saatavuus

 • Mehiläinen selvittää aktiivisesti suojainten saatavuutta eri hankintareittejä pitkin ja päivittää ohjeistuksia niiden käytöstä eri toiminnoissa
 • Mehiläinen selvittää henkilöstön siirtoja konsernin sisällä

Mehiläisen toimenpiteet: potilas- ja asukas- ja työturvallisuuden varmistamiseksi

 • Julkisissa terveyspalveluissa kirurgiset suusuojaimet otettu käyttöön vuodeosastoilla, kotihoidossa, tehostetussa palveluasumisessa, kotiin vietävissä palveluissa (ateriapalvelut, kauppapalvelut, vammaispalvelut, henkilökohtainen apu) sekä Oma Lääkärisi terveysasemien päivystystoiminnassa.
 • Mehiläisen lääkärikeskuksissa kaikki ammattilaiset käyttävät 1.4.2020 alkaen kaikilla vastaanotoilla ja muissa lääkärikeskusten sosiaalisissa tilanteissa kirurgista suu-nenäsuojusta, vaikka olisivat itse oireettomia.
 • Mehiläinen poistaa nenän ja yskösten eosinofiilien tutkimukset Ns-Eos 1329 Ex-Eos 1331 toistaiseksi käytöstä infektiovaaran vuoksi.
 • Kirurgiset suu-nenäsuojaimet otettu jatkuvaan käyttöön kaikissa Uudenmaan ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen yksiköissä
 • Päivitetty ohjeet suu-nenäsuojainten käyttöön ikääntyneiden yksikössä
 • Päivitetty ohjeet koskien turvavälin pitämistä hoivapalveluiden yksiköissä sekä koulutettu tästä esimiehiä videokokouksella
 • Julkaistu videot hoivapalveluiden henkilöstölle koskien käsihygieniaa, asukkaiden terveydentilan seurantaa sekä toimenpiteistä tilanteissa, joissa epäillään koronavirustartuntaa

Mehiläisen toimenpiteet: julkisen palvelutuotannon vahvistaminen ja tukeminen

 • Mehiläinen tarjoaa kuntapäättäjille apua tartuntaketjujen jäljitystyön kasvavaan resurssitarpeeseen

Mehiläisen toimenpiteet: Länsi-Pohjan (keskussairaalan) varautuminen pandemiaan

 • Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen pandemiajohtoryhmä kokoontuu säännöllisesti
 • Mehiläinen Länsi-Pohjassa on avattu erilliset infektiopoliklinikat Länsi-Pohjan keskussairaalaan ja Tornion terveysasemalle. Klinikoilla tutkitaan ja hoidetaan infektio-oireisia potilaita.
 • Mehiläinen Länsi-Pohja on avannut 23.3. vuodeosaston, jossa hoidetaan potilaat, joilla on todettu tai epäilty koronavirusinfektio. Ensimmäinen koronapositiivinen potilas on otettu sairaalahoitoon 30.3.
 • Mehiläinen Länsi-Pohjan työntekijällä todettu koronavirustartunta ja altistuneet työtoverit on laitettu karanteeniin. Asiasta tiedotettiin myös julkisesti.
 • Mehiläinen Länsi-Pohja on avannut erillisen koronapotilaiden hoitoon tarkoitetun teho-osaston, jossa ovat hoidossa ensimmäiset tehohoitoa vaativat potilaat.
 • Mehiläinen Länsi-Pohja on tuplannut anestesialääkäreiden läsnäolopäivystyksen johtuen kahdesta erillisestä teho-osastosta. Tehohoitoon on lisätty myös hoitohenkilökuntaa.
 • Mehiläinen Länsi-Pohja on linjannut Länsi-Pohjan keskussairaalan ja terveysasemien henkilökunnan kirurgisen nenä-suusuojaimen käytön kattamaan kaikki potilaskontaktit.
 • Ohjeita henkilöstölle päivitetään säännöllisesti ja henkilöstön käyttöön tuotetaan myös video-ohjeita.
Viikko 13 (23.3-29.3.2020) 

Tilannekuva

Euroopassa tilanne vakavoituu Italian ohella erityisesti Espanjassa. Yhdysvallat ovat raportoineet yli 85 000 tapausta, ja erityisesti New Yorkin osavaltion tilanne on vakava. Maailmanlaajuisesti tapauksia on todettu yhteensä yli 570 000. Yhteensä 201 maata, aluetta ja territoriota on raportoinut tartunnoista.

Suomessa eduskunta hyväksyy hallituksen käyttöönottoasetuksen liikkumisrajoituksista ja Uudenmaan maakunta eristetään muusta Suomesta. Ravintoloiden sulkemiseen tähtäävä lainsäädäntöprosessi aloitetaan.

Mehiläisen toimenpiteet: epidemiaan varautumisen johto, koordinaatio ja viestintä

 • Mehiläisen pandemiaryhmä jatkaa kokoontumistaan joka arkipäivä klo 8-9.
 • Mehiläinen täydentää pandemiaryhmäänsä professori Simo Nikkarin aloittaessa ryhmän konsulttina
 • Mehiläinen alkaa julkaista verkkosivuillaan tietoa konsernin koronavarautumistoimenpiteitä.
 • Mehiläinen julkaisee verkossa Mehiläisen lääkäreiden tekemät hengitystieinfektiodiagnoosit ja covid-19-epäilyt avoimesti.
 • Mehiläinen osallistuu sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyötapaamiseen.
 • Mehiläinen osallistuu HUS:n koordinoimaan yhteistyökokoukseen.
 • Henkilöstön ohjeet päivitetään joka arkipäivä.
 • Mehiläinen järjestää kaksi kertaa viikossa työterveysasiakkaillensa infon koronavirustilanteesta ja informoi yritysasiakkaita myös palveluviesteillä.

Mehiläisen toimenpiteet: covid-19-testaus

 • Mehiläinen kertoo selvittävänsä kansainvälistä yhteistyötä testauskapasiteetin laajentamiseen.
 • Mehiläinen selvittää aktiivisesti testauskapasiteetin laajentamista Suomessa.

Mehiläisen toimenpiteet: ylähengitystieoireisten potilaiden hoidon turvaaminen ja muu potilas- ja työturvallisuus

Mehiläisen toimenpiteet: sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön turvallisuus ja saatavuus

 • Mehiläinen toteuttaa ensimmäiset henkilöstösiirrot, kun muualta konsernista siirtyneet hoitajat alkavat perehtyä hoivatyöhön.
 • Mehiläinen solmii yhteistyösopimukset kahden toimijan kanssa hoitohenkilöstön vuokraamisesta äkillisissä poissaolotilanteissa työvoiman saatavuuden varmistamiseksi.

Mehiläisen toimenpiteet: potilas- ja asukasturvallisuuden varmistamiseksi

 • Mehiläinen seuraa hoivapalveluissa suojavälineiden riittävyyttä yksiköittäin ja lisäksi perustaa hoivapalveluyksiköiden käyttöön suojavälineiden alueelliset varmuusvarastot yhdeksälle eri paikkakunnalle.
 • Mehiläinen tarkentaa suojavälineiden käyttöön liittyvää ohjeistusta STM:n päivitettyjen linjausten mukaisesti hoivapalveluiden henkilöstölle.
 • Mehiläinen lisää ohjeistusta hoivayksiköiden turvavälikäytäntöihin ja julkaisee tästä julisteet yksiköihin.
 • Mehiläinen nimittää mielenterveys- ja päihdekuntoutusyksiköiden käyttöön konsultoivan psykiatrin, joka toimii tukena koronavirukseen liittyvän asukkaiden ahdistuksen ja huolen käsittelyssä.
 • Mehiläinen kääntää keskeiset hoivapalveluiden ohjeistukset englanniksi.
 • Mehiläinen jatkaa hoivayksiköiden esimiesten ja henkilöstön ohjeistamista päivittäin ja julkaisee opastevideon vierailukieltojen toteutuksesta yksiköissä. Esimiehiä tuetaan säännöllisillä videokokouksilla, joissa esimiehet voivat esittää kysymyksiä.
 • Työterveyslaitoksen päivitetyt ohjeet työterveyshuollon toiminnasta saapuvat ja ne huomioidaan työterveystoiminnassa. Lähes kaikki ohjeet oli toteutettu Mehiläisessä jo aiemmin.

Mehiläisen toimenpiteet: julkisen palvelutuotannon vahvistaminen ja tukeminen

 • Mehiläisen työntekijöitä siirtyy ulkoistetuilta asemilta covid-19-potilaiden päivystystoimintaan kunnan työnohjauksen piiriin.
 • Potilaiden altistumisriskin minimoimiseksi etävastaanotot on käynnistetty Mehiläisen kaikilla julkisen terveydenhuollon asemilla.

Mehiläisen toimenpiteet: Länsi-Pohjan (keskussairaalan) varautuminen pandemiaan

 • Mehiläinen Länsi-Pohja on päivittänyt alueellisen pandemiasuunnitelman yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien kanssa, pandemiajohtoryhmä kokoontuu säännöllisesti.
 • Mehiläinen Länsi-Pohja varautuu turvaamaan asukkaiden kiireellisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Mehiläinen Länsi-Pohja on laatinut suunnitelman covid-19-potilaiden hoidosta ja varautuu infektiopotilaiden hoitoon ja tehohoitoon tarvittavan kapasiteetin kasvattamiseen supistamalla elektiivistä ja kiireetöntä toimintaa.
 • Mehiläinen Länsi-Pohjan toimipisteissä on rajoitettu ylimääräistä kulkua koronavirukselta suojautumisen vuoksi.
 • Mehiläinen Länsi-Pohjassa on avattu erilliset infektiopoliklinikat Länsi-Pohjan keskussairaalaan ja Tornion terveysasemalle, joissa tutkitaan ja hoidetaan infektio-oireisia potilaita.

Viikko 12 (16.3-22.3.2020)

Tilannekuva

Maailmanlaajuisesti todettujen tartuntojen ja kuolemien määrä Euroopassa ylittää Kiinan tason. Italiassa kuolee yhden päivän aikana 475 ihmistä covid-19-tautiin. Useissa maissa päätetään voimakkaista rajoitustoimista.

Viranomaiset toteavat epidemian levinneen myös Suomeen ja Suomi ryhtyy varautumaan täysimittaiseen pandemiaan. Hallitus toteaa yhdessä tasavallan presidentin kanssa maahan poikkeustilan, tekee päätöksiä useista rajoitustoimista sekä antaa asetukset valmiuslain käyttöönotosta. Eduskunta hyväksyy valmiuslain käyttöönoton.

Mehiläisen toimenpiteet: epidemiaan varautumisen johto, koordinaatio ja viestintä

 • Mehiläisen pandemiaan varautumisen laaja johtoryhmä kokoontuu verkkotapaamisen joka aamu kello 8 koordinoiden johtamista, suunnittelua, varautumista, toimeenpanoa ja viestintää kaikkiin sidosryhmiin.
 • Mehiläinen tiedottaa päivittäin ja tarpeen mukaan reaaliaikaisesti henkilöstölle ja asiakkaille covid-19-tilanteeseen liittyvistä toimintaohjeista ja varautumisesta useassa eri kanavassa.
 • Mehiläinen järjestää laajat verkkotiedotustilaisuudet lääkärikeskusten henkilöstölle ja työterveyshuollon asiakkaille, jotka myös tallennetaan.
 • Mehiläinen käynnistää videota hyödyntävien koulutuspakettien valmistelut asiakkaille covid-19-taudista. Valmistuminen arviolta 22.3.2020.
 • Mehiläisen hallitus kokoontuu ja saa päivityksen yhtiön varautumisesta henkilöstön ja asiakkaiden terveyden ja turvallisuuden osalta, sekä yhtiön toimintaedellytysten ja maksuvalmiuden turvaamisen osalta.
 • Mehiläinen käynnistää yt-neuvottelut varautuakseen epidemian toiminnalle aiheuttamiin muutostarpeisiin ja henkilöstön siirtoihin.
 • Mehiläinen osallistuu lukuisiin viranomaisten koordinaatiokokouksiin (HUS, STM) ja on jatkuvassa yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa (mm. STM, THL, Sairaanhoitopiirit) sujuvan viestinnän ja varautumisen varmistamiseksi.
 • Mehiläinen tekee tiivistä yhteistyötä HALI ry:n ja eri viranomaistahojen kanssa.
 • Mehiläinen tekee materiaaleja ja viestintää tupakoinnin lopetuksen tueksi.

Mehiläisen toimenpiteet: covid-19-testaus

 • Mehiläinen käynnistää maanantaina 16.3. sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön covid-19-näytteidenoton kahdeksalla eri paikkakunnalla drive-in toimintamallilla.
 • Testauksen osalta priorisoidaan THL:n linjausten mukaisesti ikääntyneiden hoivakodeissa työskentelevää henkilöstöä ja keskussairaaloiden henkilöstöä, muun muassa HUS:n ja muiden sairaanhoitopiirien lääkäreitä ja hoitohenkilöstöä.
 • Viikon loppuun mennessä avataan kaksi uutta drive in -testauspaikkaa eri puolilla Suomea ja rakennetaan nopea valmius avata lisää, mikäli keskuslaboratorioihin saadaan lisää analyysikapasiteettia.
 • Mehiläisen näytteenottokapasiteetti pystytään viikon loppuun mennessä skaalaamaan yli tuhanteen näytteeseen päivässä.
 • Mehiläinen käynnistää toimenpiteet ja varautuu investointeihin oman covid-19-keskuslaboratorioanalysaattorien ja- reagenssien hankkimiseksi maailmanlaajuisella kartoituksella.

Mehiläisen toimenpiteet: ylähengitystieoireisten potilaiden hoidon turvaaminen

 • Mehiläinen ohjaa hengitystieinfektioiset asiakkaat etäpalveluihin ja käynnistää vastaanottojen ja laboratorioiden kohortoimisen korona-altistuneiden hoidon ja diagnostiikan osalta.
 • Mehiläisen Digiklinikan saatavuus ja odotusajat saadaan hyvälle tasolle lisähenkilöstön ja prosessien automatisaation avulla.
 • Mehiläinen rakentaa valmiuden kasvattaa Digiklinikan kapasiteettia 10 000-20 000 yhteydenoton tasolle muutaman päivän varoitusajalla, mikäli tilanne jatkossa näin edellyttää.
 • Mehiläinen ryhtyy julkistamaan reaaliaikaiset tiedot Digiklinikan jonotiedoista, saatavuudesta ja diagnooseista, mukaan lukien karttatiedot covid-19-epäilyistä osoitteessa: digiklinikka.mehilainen.fi  

Mehiläisen toimenpiteet: sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön turvallisuus ja saatavuus

 • Mehiläinen laatii päivitetyn suunnitelman henkilöstön riittävyydestä lastensuojelupalveluiden osalta ja käynnistää päivittäiset hygieniakoulutukset lapsille ja nuorille.
 • Mehiläinen hankkii ja toimittaa hoiva- ja terveydenhuollon yksiköihin suojaimia ja seuraa tarkasti suojainten riittävyyttä.
 • Mehiläinen tekee lisätilauksia suojavarusteiden osalta maailmanlaajuisia hankintakanavia hyödyntäen. Mehiläinen on yhteydessä myös huoltovarmuuskeskukseen ja julkisen sektorin varmuusvarastoihin.
 • Mehiläinen huolehtii henkilöstön turvallisuudesta ja toimintakyvystä tiukentamalla kriteerejä kotiin jäämisestä oireisena. Mehiläinen lisää oman henkilökunnan covid-19-testaamista THL:n ohjeistuksen mukaan.
 • Mehiläinen pyrkii maahantulorajoituksista huolimatta saamaan mahdollisimman paljon Suomessa toimivia ulkomaalaisia lääkäreitä ja hoitajia pysymään suomalaisen terveydenhuollon palveluksessa.
 • Kaikkien Mehiläisen julkisten terveysasemien henkilöstö on soveltuvin osin kohortoitu siten, että terveysasemien henkilöstö on jaettu esimerkiksi kahteen tai kolmeen osaan sekä eristetty toisistaan ja/tai määrätty etätöihin. Näin pyritty varmistamaan terveysasemien toiminnan jatkuvuus siinäkin tilanteessa, että työyhteisössä todettaisiin varotoimista huolimatta koronavirustartunta.

Mehiläisen toimenpiteet: potilas- ja asukasturvallisuuden varmistamiseksi

 • Mehiläisen lääkärikeskuksilla tehdään lukuisia potilasturvallisuutta varmistavia toimenpiteitä (käsidesit, paperinenäliinat ja suojaimet asiakkaille, lehdet ja lelut pois asiakastiloista, käteismaksuista luopuminen).
 • Mehiläinen valmistelee lääkäriasemille useisiin yksiköihin erilliset klinikat/tilat hengitystieinfektio-oireisille potilaille ja muille potilaille.
 • Mehiläinen valmistelee ensimmäistä pelkästään koronainfektioiden hoitoon kohdennettavaa lääkärikeskusta pääkaupunkiseudulla.
 • Mehiläinen ottaa käyttöön laajamittaiset varotoimet sairaaloissaan turvatakseen leikkaustoiminnan jatkuvuuden ja minimoidakseen henkilökunnan sekä potilaiden altistumisriskin
 • Mehiläinen erottaa koronaepäiltyjen potilaiden hoidon ja tutkimuksen muusta vastaanotto- ja laboratorionäytteenottotoiminnasta.
 • Mehiläisen julkisten terveysasemien henkilöstö on soveltuvin osin kohortoitu pyrkimyksenä varmistaa terveysasemien toiminnan jatkuvuus siinäkin tilanteessa, että työyhteisössä todettaisiin varotoimista huolimatta koronavirustartunta.
 • Erityisesti ikääntyneiden ja muiden riskiryhmien lääkäripalveluissa siirrytään mahdollisuuksien mukaan etäkonsultaatioihin.
 • Työterveyspalveluissa siirrytään etäpalveluihin kaikissa toiminnoissa, missä se on mahdollista, ml. osa vastaanottotoiminnasta.
 • Tehostetun palveluasumisen osalta lopetetaan omaisten ja kaikkien ulkopuolisten tahojen vierailut. Suosittelemme vahvasti myös ulkoilun lopettamista läheisten hoivayksikön pihapiirin ulkopuolella, koska tätä kautta tartuntoja on jo saatu esimerkiksi Ruotsissa.
 • Mehiläisen hoivayksiköiden henkilökuntaa ohjeistetaan ja koulutetaan päivittäin käsihygienian ja turvallisen toiminnan osalta. Esimiehille pidetään etäkoulutuksia.
 • Mehiläisen pandemiaryhmä soittaa kaikki iäkkäiden yksiköiden esimiehet läpi käytäntöjen ja ohjeiden tavoittavuuden varmistamiseksi, yhtenäistämiseksi ja hyvien käytäntöjen keräämiseksi.
 • Mehiläinen laatii raportointikanavan covid-19-epäilyjen ja mahdollisten tartuntatapausten seurantaan.
 • Mehiläinen nimeää hoivapalveluille geriatrikonsultin, joka on käytettävissä ohjeistusten laadintaan ja tartuntatapauksiin liittyvään neuvontaan.
 • Mehiläinen nimeää hoivapalveluille psykiatrikonsultin, joka on käytettävissä ohjeistusten laadintaan ja tartuntatapauksiin liittyvään neuvontaan.
 • Mehiläinen ryhtyy pitämään yksiköissä harjoituksia mahdollisten covid-19-tartuntojen varalta.
 • Hammas Mehiläisessä rajoitetaan aerosoleja tuottavien instrumenttien käyttöä potilaiden ja henkilöstön tartuntariskin minimoimiseksi.

Mehiläisen toimenpiteet: julkisen palvelutuotannon vahvistaminen ja tukeminen

 • Mehiläinen pyrkii palvelemaan kaikkia asiakasryhmiä mahdollisimman normaalisti pyrkien takaamaan nopean hoitoonpääsyn ja näin tukemaan yhteiskuntaa vapauttaen julkisen sektorin kapasiteettia epidemian hoitoon.
 • Mehiläisen tuottaman yksityisrahoitteisen kiireettömän hoidon varausasteet ovat laskeneet ja Mehiläisellä on hyvä valmius tarjota kiireetöntä hoitoa, jota kansalaiset tarvitsevat tilanteen pitkittyessä.
 • Mehiläinen ottaa yhteyttä kaikkiin sairaanhoitopiireihin tarkoituksena käynnistää alueellisesti suunnittelun Mehiläisen kapasiteetin ja osaamisen hyödyntämisestä tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.
 • Mehiläinen käynnistää selvitykset sairaanhoitopiireittäin Mehiläisen hengityskoneiden, ammattilaisten ja mahdollisten lisävuodepaikkojen määrästä, jotta voimme tarvittaessa tarjota kapasiteettia julkiseen tehohoitoon.
 • Mehiläinen toimittaa lääkärityövoimaa julkisiin yhteispäivystyspisteisiin (HUS Akuutti: Jorvi, Lohja, Peijas, Malmi, Haartman ULS sekä PHHYKY A24).
 • Mehiläinen toimittaa hammaslääkäri- ja hammashoitajatyövoimaa pääkaupunkiseudun suun terveyden yhteispäivystykseen Haartmannin sairaalaan ja Hyvinkään sairaalaan.
 • Mehiläinen osallistuu kaupunkien koronaterveyskeskusten resurssointiin ja hoitaa kuntien muuta kiireellistä toimintaa.
 • Mehiläinen vastaa osana kuntien kanssa solmittuja sopimuksia 230 000 kansalaisen perusterveydenhuollon palveluista ja suojaamisesta yhteistyössä tilaajakuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa noudattaen kuntien valmiussuunnitelmia.
 • Mehiläisen vastuulla olevilta julkisilta terveysasemilta vähennetään ei-välttämätön kiireetön toiminta ja painopiste siirretään akuuttiin ja kiireelliseen avohoitoon.
 • Mehiläisen vastuulla olevat julkiset terveysasemat panostavat etänä tehtävään neuvontaan sekä palveluohjaukseen. Näin suojellaan taudille eniten alttiita kuntalaisia.
 • Mehiläinen käynnistää julkisten terveyskeskusten lääkäreiden koulutukset etävastaanottoihin ja rakentaa valmiudet palvella myös terveyskeskuksen asiakkaita lääkäreiden chat- ja videovastaanotoilla. Hoitaja-chat ja sähköinen hoidon tarpeen arviointi ovat jo käytössä.
 • Mehiläinen valmistautuu muuttamaan yksityissairaaloita siten, että yhtiö kykenee tukemaan julkista palvelutuotantoa epidemian aiheuttaman paineen kasvaessa.
 • Mehiläinen varautuu huolehtimaan yhdessä sovitulla tavalla kiireistä ja päivystyksellistä leikkaushoitoa vaativista potilaista esimerkiksi traumatologiassa tai gastrokirurgiassa.
 • Mehiläinen varautuu tuottamaan erikoissairaanhoidon avohoidon vastaanotto- ja diagnostiikkapalvelua tartunnasta vapaissa, ns. puhtaissa yksiköissä. Mehiläinen valmistelee selvitystä sairaanhoitopiireille pandemiaan varautumisesta.
 • Mehiläinen toimittaa sosiaali- ja terveysministeriölle 19.3.2020 kymmenen toimenpiteen ehdotuksen Mehiläisen kapasiteetin hyödyntämisestä:
 • Mehiläinen ehdottaa, että etävastaanottojen ja Digiklinikan kapasiteettia lisätään ja se avataan julkisen sektorin asiakkaille maksutta esimerkiksi sava-korvauksen kautta. Tavoitteena oireisten koronapotilaiden hoito ja seulonta oikeisiin palvelukanaviin.
 • Mehiläinen ehdottaa, että lääkärikeskusten vastaanottokapasiteettia käytetään tukemaan julkisen sektorin ei-kiireellisen mutta välttämättömän hoidon turvaamiseen (esimerkiksi pediatria, sisätaudit, yleislääketiede, gynekologia, ortopedia).
 • Mehiläinen ehdottaa, että yhtiö perustaa koronaterveysasemia ja lisää näytteenottokapasiteettia edelleen julkisen sektorin tueksi.
 • Mehiläisen sairaaloissa voidaan hoitaa yhdessä sovittavien käytäntöjen mukaisesti ja sairaanhoitopiirien johdon ja ohjauksen alaisena sairaanhoitopiirien akuutteja ja välttämättömiä ei-kiireellisiä toimenpiteitä (traumakirurgiaa, angiografiatutkimuksia ja -toimenpiteitä, gastrokirurgiaa, ortopediaa).
 • Mehiläinen ehdottaa, että Mehiläinen tukee julkisen sektorin diagnostiikkaa tuottamalla laboratoriotutkimuksia, röntgentutkimuksia sekä MRI-tutkimuksia yksiköissä, joissa epidemiatilanteessa terveiden (tai riskiryhmien) tartuntariski olisi merkittävästi pienempi kuin epidemiapotilaita hoitavissa sairaaloissa.
 • Mehiläinen ehdottaa, että Mehiläisen yksiköissä hoidettaisiin covid-19-infektion kannalta riskialtteimpia ryhmiä erillään epidemiapotilaista paremmin kuin sairaaloissa, jotka epidemiahuipun aikana kuormittuvat covid-19-potilaiden hoidosta.
 • Mehiläinen ehdottaa, että Mehiläisen hoivayksiköiden vapaata tilakapasiteettia voidaan mahdollisuuksien mukaan organisoida ja vapauttaa vuodeosastohoitoa varten. Vapaista paikoista on toimitettu laskelma STM:lle aiemmin.
 • Mehiläinen ehdottaa, että suun terveyden osalta Mehiläisessä voidaan mahdollisuuksien mukaan ja henkilöstön turvallisuus huomioiden hoitaa julkisen sektorin välttämättömiä ei-kiireellisiä hoitoja vapauttaen julkisen suun terveydenhuollon henkilöstökapasiteettia kunnissa esimerkiksi puhelinneuvontaan, kotipalveluihin ja hoivaan.
 • Mehiläinen ehdottaa, että yhtiö nostaa kapasiteettiaan kauppa- ja ateriapalveluissa tuottaakseen palveluita kotikaranteeneista johtuviin kasvaneisiin tarpeisiin.
 • Mehiläinen ehdottaa, että yhtiö tuottaa lastenhoitopalvelua sairaanhoitopiireille, jotta terveydenhuollon henkilöstö pysyisi toimintakykyisinä.
Viikko 11 (9.3-15.3.2020)

Tilannekuva

Italian tilanne jatkaa pahentumista ja epidemia on leviämässä myös Ranskaan, Espanjaan ja Itävaltaan. Tartuntoja on jo lähes kaikkialla maailmassa.

Suomessa todennettujen tartuntojen määrä kasvaa viikossa kymmenkertaiseksi (24 todennettua tartuntaa 8.3.2020, 241 todennettua tartuntaa 15.3.2020). THL päivittää tilannetta ja suosituksia päivittäin. Hallitus suosittelee yli 500 hengen kokoontumisten välttämistä ja kertoo varautuvansa myös valmiuslakien käyttöönottoon.

Mehiläisen toimenpiteet: epidemiaan varautumisen johto, koordinaatio ja viestintä

 • Mehiläinen perustaa konsernin laajuisen pandemiajohtoryhmän ja laaja-alaisen kaikki toiminnot kattavan koordinaatioryhmän, joka aloittaa päivittäiset verkkokokoukset joka päivä kello 8-9.
 • Mehiläinen perustaa useita eri toimenpiteisiin liittyviä projektiryhmiä, jotka aloittavat päivittäiset kokoukset.
 • Mehiläinen aloittaa päivittäisen reaaliaikaisen tiedottamisen henkilöstölle covid-19-tilanteeseen liittyvistä toimintaohjeista ja varautumisesta useassa eri kanavassa.
 • Mehiläinen laatii kaikkien tukitoimintojen ja liiketoimintojen osalta varautumissuunnitelmat epidemian varalle. Mehiläisen taloushallinto ryhtyy mallintamaan, miten yhtiön maksuvalmius varmistetaan kaikissa mahdollisissa tilanteissa.
 • Mehiläinen osallistuu viranomaisten koordinaatiokokouksiin (HUS, STM).
 • Mehiläisen liiketoiminnan tukitoiminnot valmistelevat kyvykkyyden toimia etänä ja siirtyvät toimimaan toimistojen ulkopuolella.
 • Mehiläinen aloittaa suojaintarvikkeiden tilaukset ulkomailta suomalaisten tukkurien (normaali hankintakanava) huonon saatavuuden vuoksi.

Mehiläisen toimenpiteet: covid-19-testaus

 • Mehiläinen käynnistää toimenpiteet yhteistyössä THL:n kanssa covid-19-näytteidenoton käynnistämiseksi hankkimalla laitteistoa, drive-in-testaukseen sopivia parkkitiloja ja kouluttamalla henkilöstöä pikaisella aikataululla.

Mehiläisen toimenpiteet: ylähengitystieoireisten potilaiden hoidon turvaaminen

 • Mehiläinen käynnistää laaja-alaisen lääkäreiden ja hoitajien lisäkoulutuksen etävastaanottotoimintaan. Prosesseja automatisoidaan ja erillinen kanava covid-19-epäilyille oirekyselyineen koodataan.
 • Viikon loppuun mennessä Mehiläisen Digiklinikan kapasiteetti on moninkertaistettu. Klinikalla pystytään hoitamaan yli 5000 päivittäistä yhteydenottoa, mikä on nelinkertainen määrä normaaliolosuhteisiin verraten.
 • Mehiläinen ottaa etävastaanottopalvelut käyttöön myös niille työterveysasiakkailleen, joiden sopimuksiin ne eivät normaalisti sisälly.

Mehiläisen toimenpiteet: Länsi-Pohjan keskussairaalan varautuminen pandemiaan

 • Mehiläinen Länsi-Pohja päivittää alueellisen pandemiasuunnitelman yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien kanssa, pandemiajohtoryhmä kokoontuu säännöllisesti.
 • Mehiläinen Länsi-Pohja varautuu turvaamaan asukkaiden kiireellisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Mehiläinen Länsi-Pohja laatii suunnitelman covid-19-potilaiden hoidosta eri tautityypeissä ja varautuu vaativan- ja tehohoitokapasiteetin kasvattamiseen supistamalla elektiivistä ja kiireetöntä toimintaa sekä hankkimalla laitteita.

Mehiläisen toimenpiteet: sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön turvallisuus ja saatavuus

 • Mehiläinen kieltää ulkomaan työmatkat ilman toimitusjohtajan ja lääketieteellisen johtajan hyväksyntää. Mehiläinen edellyttää työntekijöitä ilmoittamaan suunnitellut tai tehdyt vapaa-ajan matkat ulkomaille.
 • Mehiläisen hankintatoimi käynnistää selvityksen useista eri hankintakanavista suojavarusteiden saamiseksi Suomeen.
 • Mehiläinen siirtyy etätyökäytäntöihin kaikkien soveltuvien työntekijöiden osalta ja peruuttaa tai siirtää etätyöskentelyksi kaikki suunnitellut kokoukset ja koulutukset kevään osalta.
 • Mehiläinen julkaisee matkustamista ja mahdollisia karanteeneja koskevan ohjeistuksen. Ohjeistus muutetaan nopeasti turvallisuus- ja toimintaohjeita sisältäväksi henkilöstöohjeeksi, jota päivitetään joka arkipäivä.
 • Mehiläinen julkaisee osana henkilöstöohjetta useimmin kysytyt kysymykset ja vastaukset –sivun henkilöstölle ja esimiehille.

Mehiläisen toimenpiteet: potilas- ja asukasturvallisuuden varmistamiseksi

 • Mehiläinen suosittelee vahvasti tehostetun palveluasumisen osalta omaisia ja ulkopuolisia tahoja lopettamaan vierailut.
 • Mehiläinen laatii varasuunnitelmia hoivahenkilöstön riittävyydestä.
 • Mehiläisen kotiin vietävien palveluiden johtoryhmä laatii suunnitelmat varautumisesta hoitamaan myös koronatartunnan saaneita potilaita tarvittaessa.
 • Mehiläisen julkisten terveysasemien toiminta jaetaan tartuntariskin mukaan fyysisesti siten, että mahdolliset infektiopotilaat on eristetty kaikista muista potilasryhmistä.
 • Mehiläinen käynnistää Siikalatvan kunnan kanssa laajan tiedotuskampanja koronaviruksen ehkäisemisestä, kattaen mm. kotiin jaettavat kuntatiedotteet.
 • Hammas Mehiläisen riskiryhmiin kuuluvien potilaiden kiireettömät ajat siirretään tulevaisuuteen.

Mehiläisen toimenpiteet: viranomaisyhteistyö ja rooli julkisen palvelutuotannon tukena

 • Mehiläinen osallistuu viranomaisten koordinaatiokokouksiin (HUS, STM) ja on jatkuvassa yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa (mm. STM, THL, Sairaanhoitopiirit) sujuvan viestinnän ja varautumisen varmistamiseksi.
 • Mehiläinen käynnistää selvityksen käytettävissä olevista tyhjistä vuodepaikoista kuntien ja sairaanhoitopiirien mahdollisia tarpeita silmällä pitäen.
 • Mehiläinen tekee tiivistä yhteistyötä Hyvinvointialan liitto HALI ry:n kanssa tilanteen ja tiedonvaihdon koordinoimiseksi.
Viikot 1-10 (1.1-8.3.2020) 

Tilannekuva

Tammikuussa covid-19-viruksen leviäminen käynnistyy Hubein maakunnassa Kiinassa. Tapausten leviämistä Suomeen pidetään THL:n tiedotuksen mukaan epätodennäköisenä vielä 20.1.2020. Suomessa testataan ensimmäinen todennettu matkailuun liittyvä tartunta 29.1.2020.

Helmikuussa tartunnat leviävät erityisesti Italiaan. Tartuntojen leviämistä koko Eurooppaan ei vielä voi julistaa THL:n asiantuntijan mukaan ja tartuntariskiä Pohjois-Italian hiihtokeskuksissa ja Milanon lentokentällä pidetään vielä vähäisenä 26.2.2020. Suomessa on todettuna kolme matkailuun liittyvää tartuntaa 28.2.2020.

Maaliskuun ensimmäisellä viikolla Italian tilanne kehittyy nopeasti hälyttävään suuntaan. Laboratoriokokeilla todennettujen tartuntojen määrä Suomessa kasvaa yli kahdeksankertaiseksi yhdeksässä päivässä (3 todennettua tartuntaa 28.2.2020, 24 todennettua tartuntaa 8.3.2020)

Mehiläisen toimenpiteet: pandemiaan varautumisen johto, koordinaatio ja viestintä

 • Mehiläinen peruuttaa suunnitellut työmatkat ja delegaatiovierailut Kiinaan ja Kiinasta Suomeen.
 • Mehiläinen seuraa tarkasti THL:n tiedotusta ja ohjeita varautumisesta ja toimenpiteistä mahdolliseen covid-19-viruksen leviämiseen Suomeen.
 • Mehiläinen seuraa tarkasti uutisia ja tiedotteita covid-19-viruksen leviämisestä maailmalla, kiinnittäen huomiota erityisesti WHO:n näkemyksiin ja suosituksiin sekä Italian tilanteeseen.
 • Mehiläisen pandemiaryhmä alkaa kokoontua kaksi vertaa viikossa.
 • Mehiläinen käynnistää ensimmäisiä ennakoivia toimenpiteitä hoivakotien asukkaiden turvallisuuden varmistamiseksi, koska virus on havaittu erityisen vaaralliseksi ikääntyneille.
 • Mehiläinen antaa tammikuussa ohjeet siivousliikkeille koronaan liittyvään erityissiivoukseen, siivoustarvikkeisiin sekä suojavälineisiin.
 • Mehiläinen kasvattaa suojainvarastoja ja perustaa oman keskitetyn suojavarusteiden varmuusvaraston.
 • Mehiläinen edellyttää yhteistyökumppaneiltaan koronaan liittyviä valmiussuunnitelmia (tarvikkeet, ruoka, siivous).