Fysioterapia leikkauksen jälkeen

Post-operatiivisella fysioterapialla tarkoitetaan leikkauksen jälkeistä kuntoutusta. Tällä on suuri merkitys leikkauksesta kuntoutumisen kannalta ja toimintakyvyn palautumisessa normaaliksi.

Fysioterapiasta on merkittävä hyöty erityisesti, kun potilaalle on suoritettu:

Varaa aika fysioterapeutille

Fysioterapiakäynti ennen leikkausta

Leikkauksen jälkeinen fysioterapia käynnistyy usein jo ennen leikkausta fysioterapeutin pre-operatiivisella tapaamisella tai yhteydenotolla, jossa potilaan kanssa käydään läpi tulevaa ja valmistellaan leikkauksen jälkeiseen prosessiin. Käynnin tavoitteena on sitouttaa ja motivoida asiakasta tulevaan kuntoutusprosessiin sekä selkeyttää kuntoutukseen liittyviä ja kuntoutumisen kannalta oleellisia asioita.

Preoperatiivisella käynnillä käydään läpi välittömästi leikkauksen jälkeen käynnistettäviä harjoitteita, harjoitellaan esim. kyynärsauvakävely teoriassa ja käytännössä sekä kartoitetaan sen hetkistä toimintakykyä, joka myös helpottaa kuntoutuksen suunnittelua fysioterapeutin ja lääkärin näkökulmasta.

Varsinainen leikkauksen jälkeinen eli postoperatiivinen fysioterapia jakautuu tyypillisesti useampaan vaiheeseen. Kuntoutus käynnistyy välittömästi leikkauksen jälkeen, jolloin tavoitteena on lievittää kipua ja aloittaa lihasten aktivointi.

Seuraavassa vaiheessa keskitytään liikkuvuuden parantamiseen sekä käynnistetään voimaharjoittelu ja lopulta siirrytään toiminnalliseen harjoitteluun. Kuntoutuksen sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti, johon vaikuttavat muun muassa asiakkaan vamman laatu ja yksilölliset ominaisuudet.

Omatoiminen harjoittelu tärkeää kuntoutumisessa

Kuntoutuksen onnistumisen ja tavoitteisiin pääsemisen kannalta fysioterapiakäyntien välillä tapahtuva omatoiminen harjoittelu on erittäin tärkeää. Harjoittelun vaikutukset eivät näy välittömästi vaan kehitystä tapahtuu pitkäjänteisen ja kärsivällisen harjoittelun tuloksena.

Eri vaiheiden etenemistä ja siirtymistä seuraavaan vaiheeseen seurataan erilaisilla testeillä ja mittareilla, pyrkimyksenä varmistamaa kuntoutumisen eteneminen toivotulla tavalla. Post-operatiivisen fysioterapian ensisijaisena tavoitteena on palauttaa yksilöllisesti jokaisen asiakkaan fyysinen toiminta- ja työkyky riittävälle tasolle.

Tutustu Mehiläisen ammattitaitoisiin fysioterapeutteihin.

Varaa aika fysioterapeutille

Asiantuntijat ja toimipisteet

Jukka Aho
OMT-Fysioterapeutti
9.4
Antti Aitasalo
Työfysioterapeutti, fysioterapeutti
9.8
Christoffer Andersson
OMT-fysioterapeutti
9.6
Jari Anttila
Fysioterapeutti, OMT
9.5