Radiofrekvenssikirurgia

Toimenpidelääketieteessä radiofrekvenssikirurgialla tarkoitetaan modernia tekniikkaa lukuisine sovellutuksineen. Radiofrekvenssikirurgiasta, rf-kirurgiasta, puhutaan myös korkeataajuuskirurgiana. Se perustuu korkeataajuiseen sähköllä indusoituun energia-aaltoon, joka hyödyntää kudoskosteutta aiheuttaen kudoksen höyrystymisen ja lämpövaikutuksen. Menetelmää käytetään monilla lääketieteen erikoisaloilla.

Radiofrekvenssikirurgiassa kyse on vanhasta jo 1920-luvulla kehitetystä menetelmästä, joka laitteiden kehittymisen myötä on laajasti läpilyönyt itsensä viimeisten vuosien aikana myös Suomessa.

Rf-kirurgian etuna on minimaalinen kudosvaurio, joka johtuu vähäisestä termisestä energiasta. Lisäksi rf-kirurgiaan perustuvat järjestelmät ovat nopeita ja helppokäyttöisiä. Etuja ovat myös käsiteltyjen pintojen steriloituminen, hyvä vuotokontrolli ja vähäinen arvenmuodostus. Uudet laitejärjestelmät ovat myös edullisia hinnaltaan ja pieniä kooltaan verrattuna esimerkiksi laserkirurgiaan.

Laitejärjestelmä muodostuu yksinkertaisesti generaattorista ja tähän liitettävistä eri käsikappaleista, joihin voi liittää hyvin monenlaisia toimenpidekärkiä (esim. kartiokärki, lanka/neula, slinga jne.) tai tähystykseen tarvittavia järjestelmiä esim. ortopediassa ja korva-, nenä- ja kurkkutautien kirurgiassa.

Laitteiston avulla kudosta voidaan leikata, häivyttää höyrystämällä ja tiivistää. Lisäksi voidaan hyydyttää vuotavia verisuonia sekä verisuonimuutoksia. Järjestelmä mahdollistaa käytännössä viisi eri kudosten käsittelymuotoa. Ne ovat leikkaava, osittain leikkaava ja osittain hyydyttävä (koaguloiva/hemostaattinen), hyydyttävä, kudosta tuhoava (fulguroiva) ja bipolaarinen hyydyttävä vaikutus.

Radiofrekvenssikirurgia on monen erikoisalan kirurgiaa

Radiofrekvenssikirurgiaa on käytetty jo 1970-luvulta lähtien maksan kirurgiassa ja neurokirurgiassa, mutta laajemmin käytännön kehitys on alkanut 1990-luvulta. Rf-kirurgian mahdollisuuksia hyödynnetään mm. plastiikka-, silmä-, korva-, nenä-, leuka-, suu-, neuro- ja yleiskirurgiassa sekä dermatologisissa toimenpiteissä ja ortopediassa.

Käyttömahdollisuuksia löytyy myös suolistokirurgian, gynekologian ja urologian alueilta. Käytännössä operatiivisessa toiminnassa sovellutuksia löytyy hyvin laaja-alaisesti, ja uusia menetelmiä esitetään jatkuvasti. Laajimmin rf-kirurgia on Suomessa käytössä ortopediassa, plastiikkakirurgiassa sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien kirurgiassa.

Menetelmän käyttö ortopediassa

Ortopediassa rf-kirurgiaa käytetään nivelen sisäisissä toimenpiteissä olkanivelen tai polven tähystystoimenpiteen yhteydessä. Käyttö on laajentumassa myös lonkkanivelen ja pikkunivelten tähystystoimenpiteisiin. Laitetta kutsutaan tässä yhteydessä yleensä vaporisaattoriksi, koska nimensä mukaisesti laitteella höyrystetään kudosta. Lisäksi energiamäärä on yleensä suurempi ortopedisissä toimenpiteissä kuin pehmytkudoskirurgiassa.

Vaporisaattorilla voidaan poistaa kudosta tähystyksessä olkalisäkkeen pinnetilassa, joka on tavallisin syy olkanivelen kipuun. Tällöin verenvuoto on helposti hallittavissa, ja toimenpide voidaan tehdä helpommin tähystämällä.

Vaporisaattori helpottaa huomattavasti myös muita olkanivelen tähystystoimenpiteiden tekemistä kuten nivelkalvon tulehduksen hoitoa esim. reuman yhteydessä, jolloin taudin alkuvaiheessa tehty toimenpide parantaa olkanivelen liikkuvuutta ja poistaa kivun hyvin.

Vaporisattoria voidaan käyttää olkanivelen tähystysleikkauksissa, joissa olkanivel puhdistetaan rappeutuneista kudoksista - olkanivelen rustoinen reunus, kiertäjäkalvosin, hauislihaksen pitkä jänne jne. - jotka aiheuttavat
olkanivelen kiputiloja.

Vaporisaattori on hyödyllinen myös polvinivelen tähystyskirurgiassa. Sen käyttö on vakiintunut nivelkalvon tulehduksen hoidossa ja monissa tähystysleikkauksen yhteydessä tehtävissä kirurgisissa toimenpiteissä. Näitä ovat rustopinnan vaurioiden hoito, nivelkalvon halkaisu ja nivelkierukan osapoisto. Sitä käytetään myös avustavana laitteena ristisiteiden korjausleikkauksissa.

Laitteiden pieni koko mahdollistaa pääsyn hyvin "tiukkoihinkin" niveliin kuten olkalisäkkeen alle kiertäjäkalvosimen tendinoosin hoidossa, jolloin koko toimenpide voidaan tehdä kahdesta pienestä noin 5 mm:n pituisesta viillosta. Toimenpiteessä sairasta jännettä käsitellään pienellä 0,8 mm halkaisijaltaan olevalla rf-terällä, joka edesauttaa jänteen paranemista.

Vastaavasti voidaan kipeää tenniskyynärpäätä, akilles- ja polvilumpion jänteen tendinoosia käsitellä rf-terällä. Tällaisen toimenpiteen etuna on selkeästi pienempi kudosvaurio ja nopeampi potilaan paraneminen sekä yleensä vähäisemmät komplikaatiomahdollisuudet.

Järjestelmä on tulossa myös selän toimenpiteisiin, mm. välilevykirurgiaan (välilevyn tiivistys lämpökoagulaatiolla) ja kroonisen hermoperäisen kivun hoitoon, jossa kipua aiheuttavan hermon lämpötilaa nostetaan. Kyseessä on ns. lämpöpuudutus, jonka vaikutus kestää muutamasta kuukaudesta jopa useampaan vuoteen kivun lievityksenä.

Rfa uniapnean hoidossa

Korva-, nenä- ja kurkkutautien kirurgiassa rfa (radio frequency ablation) hoito on osoittautunut varsin hyväksi kuorikkoturvotuksesta johtuvan kroonisen tukkoisen nuhan hoidossa.

Yleisin käyttöalue on kuitenkin kuorsauksen hoito. Paikallispuudutuksessa rf-kärjellä lämmitetään pehmeää kitalakea, joka sen seurauksena lyhenee ja napakoituu. Käsittely tehdään 1-3 kertaa. Jopa 80 % potilaista saa lievitystä kuorsaukseen. Toimenpide on nopea, turvallinen ja silti perinteisiin raskaisiin kuorsausleikkauksiin verrattuna yhtä tehokas.

Uniapneassa rfa hoito voi helpottaa osaa potilaista. Hoito räätälöidään yksilöllisesti unirekisteröintitutkimustulosten perusteella.

Rf-leikkauksissa arvenmuodostus vähäistä

Viimeisimpänä rf-kirurgia Suomeen on rantautunut plastiikkakirurgiassa ihon kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä. Käyttöalue on hyvin laaja, ja periaatteessa rf-laitetta voidaan käyttää lähes kaikessa pehmytkudoskirurgiassa. Laajoilla leikkausalueilla se on kuitenkin hidas, ja niinpä toiminta on rajoittunut ihon pienkirurgiaan sekä ihoavauksen tekemiseen. Arvenmuodostus on vähäisempää kuin laserilla ja jopa veitsellä ihoa leikattaessa.

Parhaimmillaan rf-kirurgia on yläluomien leikkauksissa (blepharoplastia), jossa tekniikka vähentää verenvuotoa, mustelmaa, kudosturvotusta ja arvenmuodostusta sekä lisäksi nopeuttaa leikkausta ja on turvallinen.

Käyttöalueina ihon leikkaamisen lisäksi on erilaisten pinnallisten ihomuutosten häivytys höyrystämällä, jolloin ei synny arpea.

Uutena alueena plastiikkakirurgiaan on tulossa ns. non ablative face lift. Menetelmässä kasvojen ihon juonteiden/ryppyjen oikaisu tapahtuu ilman ihon pinnallista hiontaa, jolloin energiavaikutus tulee ihon pohjakerrokseen ja aiheuttaa vähitellen ihon jännittymisen viikkojen myötä.

Rf-kirurgiassa on kyse laseriin verrattavissa olevasta sovelluksesta lääketieteen toimenpidesektorilla, jossa uudet innovaatiot hakevat oman paikkansa vuosien myötä.