Turvallista leikkaushoitoa

Mehiläisen sairaalassa potilaan turvallisuudesta hoitoketjun aikana huolehtii moniammatillinen tiimi. Huolellinen, pienimmätkin yksityiskohdat huomioiva taustatyö ennen leikkausta, selkeä vastuutus toimenpiteen aikana sekä sujuva tiedonkulku läpi hoitoketjun, muodostavat potilasturvallisuuden ytimen.

Mahdollisuus keskustella peloista ennen leikkausta

Potilaalla on mahdollisuus keskustella leikkaukseen liittyvistä peloistaan sairaanhoitajan kanssa ennen leikkausta, minkä tarkoituksena on lisätä turvallisuuden tunnetta.

Leikkausta edeltävät aina erikoislääkärin tutkimukset. Tämän jälkeen ennalta sovitusti lääkäri tai potilas ottaa yhteyttä leikkaussalikoordinaattoriin varatakseen sopivan leikkausajan. Leikkaus järjestyy yleensä lähiviikkojen aikana.

– On tärkeää, että potilaalla on kaikki mahdollinen ja tarvittava tieto jo ennen leikkausta. Luottamus siihen, että asiat hoidetaan sovitulla tavalla ja niihin voi tietyiltä osin myös itse vaikuttaa, lisää turvallisuudentunnetta, tähdentää leikkaussalikoordinaattori, sairaanhoitaja Tuula Niemi.

- Meiltä kannattaakin kysyä neuvoa jo hoitoon hakeuduttaessa esim. leikkausaikatauluihin ja –hintoihin sekä Kela-korvauksiin, vakuutuksiin ja muuhun ”paperisotaan” liittyen.

Leikkausajankohtien sopimisen lisäksi koordinaattori hoitaa paljon muutakin toimenpiteen kannalta tärkeää taustatyötä. Hän tarkistaa ennen leikkausta, että maksusitoumukset vakuutusyhtiöiden kanssa ovat kunnossa. Hän myös varmistaa, että kuhunkin leikkaukseen on saatavilla kaikki tarvittavat resurssit, niin välineistö kuin henkilökuntakin.

Esitiedot hoidon pohjana

Perusteellisella esitietojen selvittämisellä pyritään takamaan potilaan mahdollisimman hyvä ja turvallinen hoito.

Potilaan leikkauskelpoisuutta kartoittaa leikkaukseen valmistava hoitaja. Hän kerää tietoa potilaan sairaus- ja terveyshistoriasta ja hankkii tarvittaessa tietoja myös muista sairaaloista. Potilas saa täytettäväkseen esitietolomakkeen, johon hän kirjaa omaa terveydentilaansa koskevia asioita. Sairaanhoitaja toimittaa esitiedot anestesialääkärille, joka harkitsee vaatiiko tilanne vielä mahdollisia lisätutkimuksia, verikokeita, ohjeistusta tai jopa konsultaatiokäyntiä.

Leikkaukseen valmistava hoitaja ohjaa leikkaukseen tulevan potilaan näiden tietojen pohjalta joko puhelimessa tai potilaalle varataan aika ns. preoperatiiviselle polille. Siellä työskentelee vuorotellen 3-4 leikkaukseen valmistavaa sairaanhoitajaa, joista yksi on leikkaussalista, toinen heräämöstä ja kolmas vuodeosastolta. Eri pisteissä työskentelevät hoitajat antavat tietoa siitä, mikä kussakin pisteessä on potilaan kannalta olennaista.

- Tämä auttaa meitä valmistelemaan hoitoa parhaalla mahdollisella tavalla. Aina emme käsittele potilaan kanssa pelkästään lääketieteellisiä asioita. Potilaalla voi olla tarve puhua esimerkiksi leikkaukseen liittyvistä peloistaan, kertoo sairaanhoitaja Birgitta Ylevä.

Potilasturvallisuutta on myös ennakointi. Mikäli potilaan terveystiedoista tulee esiin selkeä leikkaukseen liittyvä riskitekijä,joka vaatii esimerkiksi yliopistollisen sairaalan resursseja, potilas ohjataan oikeaan hoitopaikkaan.

- Esitietojen avulla pystymme arvioimaan potilaan terveydentilaa jo etukäteen. Tällöin vältymme turhilta yllätyksiltä, kuten lääkitysten aiheuttamilta leikkausten perumisilta. Myös potilaalla on vastuu siitä, että hän toimii ennen leikkausta annettujen ohjeiden mukaan. Hän kertoo meille esitietoja antaessaan avoimesti sairauksistaan, lääkityksistään ja allergioistaan. Näin saamme kaiken tarvitsemamme tiedon käyttöömme, painottaa anestesiologian erikoislääkäri Riitta Marjamaa  Mehiläinen Helsinki Töölöstä.

Protokolla turvallisuuden tukena

Mehiläisen sairaalassa tehdään sekä päiväkirurgisia toimenpiteitä, joissa potilas pääsee jo leikkauspäivänä kotiin, että vuodeosastolla toipumista vaativia suurempia leikkauksia.

Potilaan tullessa leikkauspäivänä sairaalaan hoitaja kertoo päivän kulusta ja käy läpi leikkaukseen liittyvät viralliset asiat. Mikäli leikkauksen jälkeen tarvitaan fysioterapeuttista hoitoa, myös fysioterapeutti on mukana ohjeistamassa potilasta ennen leikkausta, potilaan ollessa virkeimmillään. Potilas tapaa aina myös leikkaavan kirurgin sekä ennen leikkausta että sen jälkeen.

Leikkaussaliin siirryttäessä käydään läpi ns. potilaan check-lista, jonka mukaan tarkistetaan kaikki toimenpiteen kannalta tärkeät asiat kuten henkilöllisyys, suunniteltu toimenpide, perussairaudet ja lääkitys.

- Potilaasta voi joskus tuntua hassulta, että kyselemme häneltä samoja asioita yhä uudelleen, mutta se kuuluu protokollaamme. Tietojen läpikäynti ei kestä kauan, mutta näin varmistamme tiedonkulun aukottomuuden. Tällöin leikkaussalissa olevat henkilöt tietävät oikeat asiat ja tieto on oikealla hetkellä käytössä. Protokollaan kuuluu myös se, että leikkauksessa käytettävän välineistön lukumäärä on tarkkaan tiedossa. Välineistö käydään läpi jokaista sidetaitosta myöten ennen ja jälkeen leikkauksen. Tarkistukset, systemaattisuus ja standardointi ovat leikkausalitoiminnan turvallisuuden ydinasioita, Marjamaa kiteyttää.

Myös henkilökunnan jatkuva koulutus, hoitovälineiden ajanmukaisuus ja henkilökunnan perehtyminen juuri tiettyyn leikkaustyyppiin vaikkapa ortopedian ja urologian osalta lisää hoidon laatua.

Nukutus tai puudutus

Leikkauksessa käytetään anestesianmuotona joko puudutusta tai nukutusta, toimenpiteestä riippuen.

- Valitsemme leikkaustyypin sekä potilaalle turvallisimman ja miellyttävimmän anestesiamuodon potilaan terveydentilan ja mahdollisuuksien mukaan potilaan toiveiden mukaisesti. Osa potilaista haluaa olla osallisena leikkauksessa ja pyytää puudutusta, toiset taas toivovat ehdottomasti nukutusta. Puudutuksen yksi hyvä ominaisuus on, että se pitää leikkauksen jälkeistä kipua poissa pidempään. Puudutuksen yhteydessä annettava rauhoittava lääke varmistaa, että leikkaus sujuu potilaan kannalta miellyttävästi, Marjamaa toteaa.

Kun nukutus tai puudutus on tehty, potilas on valmis operaatioon. Hänet asetetaan turvalliseen leikkausasentoon, leikkausalue pestään, steriilit liinat laitetaan paikoilleen ja kaikki tarvittava välineistö saatetaan käyttövalmiiksi. Leikkauksen aikana seurataan jatkuvasti monitorilta potilaan verenpaineen ja sydänkäyrän lisäksi myös unen syvyyttä. Näin varmistetaan, ettei potilas pääse koskaan heräämään kesken leikkauksen.

Lasten toimenpiteet tehdään aina nukutuksessa, jolloin lapsi nukutetaan hengitettävän nukutusaineen avulla hänen ollessaan turvallisesti isän tai äidin sylissä.

- Lapsipotilasta hoidettaessa vanhemmat voivat tulla paikalle heti lapsen herätessä, jolloin heidän ei tarvitse olla hänestä erossa pitkään. Kun lapsen vointi on riittävän hyvä, ohjelmassa on jäätelönsyönti. Jäätelö on tuossa vaiheessa lapselle hyvin tärkeä. Se on samalla hoitohenkilökunnalle mittari siitä, että kaikki on hyvin, kun jäätelö maistuu, Marjamaa hymyilee.

Valvontaa läsnä ja etänä

Leikkauksen jälkeen potilas kuljetetaan sängyllä valvontahuoneeseen, missä hänen vointiaan seurataan. Mehiläisessä on käytössä etävalvontalaitteisto, jonka avulla potilasta pystytään seuraamaan silloinkin kun hän ei ole aivan hoitajan silmien alla.

- Kotiutus tapahtuu potilaan voinnin mukaan. Päiväkirurgisten potilaiden kohdalla olemme ”tiukkoja” siitä, että hänellä on saattaja leikkauksesta lähdettäessä. Myös kotona on vastuullinen henkilö seurana vähintään vuorokauden ajan leikkauksesta, Marjamaa kertoo.

Ennen kotiutumista potilas saa tarvittavat lääkereseptit ja leikkaukseen liittyvät kotihoito-ohjeet suullisesti ja kirjallisesti. Samalla sovitaan myös mahdollisesta jälkikontrolliajasta. Potilas saa myös puhelinnumeron, johon hän voi tarvittaessa soittaa mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Katso myös:

Potilaan hoitopolku Mehiläisen sairaalassa

Potilasturvallisuus

Sairaalat ja leikkaukset