Mistä polvikipu johtuu?

Useimmat ihmiset potevat polvivaivoja jossain vaiheessa elämäänsä. Syitä on monia, aina rasitusvammoista perussairauksiin. Polvikipun syyn ajoissa selvittäminen auttaa niiden asianmukaisessa hoidossa.

Polvikipu

Ilman vammaa alkanutta lievää polvikipua, johon ei liity kuumeilua tai muita yleisoireita, voi seurata turvallisesti muutaman viikon ajan. Jos kipu ei kuitenkaan rauhoitu tai kipu estää normaalin liikkumisen on syytä arvioida tilannetta nivelongelmiin perehtyneen lääkärin toimesta.

Polven kuormitus nuorilla ja työikäisillä

Nuorilla ja työikäisillä yleisimmät ilman vammaa alkaneet kivun aiheuttajat ovat erilaiset ylikuormituksesta johtuvat ongelmat, jotka voivat esiintyä esimerkiksi erilaisina limapussien tulehduksina tai jänteiden kipuna.

Polvi kipeytyy, kun siihen tulee kuormitusta liian paljon ja liian nopeasti. Näiden ongelmien hoito pohjautuu lähes aina vääränlaisen tai liiallisen kuormituksen vähentämiseen. Usein liikuntamuotoja tai näihin liittyvää harjoittelua joudutaan muokkaamaan toisenlaiseksi, kunnes kipu loppuu.

Polvilumpion kondromalasia nuorilla

Nuorille naisille hyvin tyypillinen polvikivun aiheuttaja on kondromalasia, eli polvilumpion ruston pehmeneminen ja halkeilu, joka voi alkuvaiheessa olla hyvinkin kivuliasta. Usein kipuun liittyy myös rahinaa polvea ojentaessa ja koukistaessa.

Kipu pahenee myös pitkään istuessa, portaita noustessa/laskiessa tai kyykistyessä.

Hoitona käytetään fysioterapiaa ja reiden etuosan lihasten vahvistamista. Yksittäisissä tapauksissa myös nivelen tähystyksestä ja irrallaan olevien rustokappaleiden puhdistamisesta voi olla hyötyä.

Nivelrustonkulumat kuuluvat ikääntymiseen

Yli 50-vuotiailla on lähes aina jonkin asteista nivelrustonkulumaa polvessa ja usein kivut liittyvätkin tähän. Osalla potilaista tämä kuluminen on kuitenkin täysin kivutonta ja kuuluu normaaliin ikääntymiseen. Kulumavikojen hoito riippuu täysin kuluman asteesta.

Polven nivelrustonkulumien hoito

Hoito on reisilihaksia kuntouttavaa ja usein hoitoon liitetään rustoa toimintaa parantava ja kipua lievittävä lääkitys. Nivelen kulumiseen liittyy myös yleensä nivelkierukoiden rappeutuminen ja kierukkaan voi tulla repeämiä jo pienelläkin vammamekanismilla.

Joskus kulumaan liittyy rustoisten irtokappaleiden tai repeytyneen nivelkierukan aiheuttamaa kivuliasta "napsuntaa" tai lukkiutumista. Nämä voidaan hoitaa tapauskohtaisesti harkiten tähystystoimenpiteillä. Joskus taas nuoremmilla potilailla voidaan joutua korjaamaan koko alaraajan virheellistä kuormitusakselia leikkauksella. Polven tekoniveltoimenpiteet kuuluvat vaikean kuluman hoitoon, ja työikäisille näitä tehdään suhteellisen harvoin.

Polviongelmien hoito

Polviongelmia arvioitaessa tulee ottaa myös huomioon koko alaraaja kokonaisuutena, koska esimerkiksi nilkan ja jalkaterän virheasennot voivat johtaa polven alueen kuormitusvirheisiin ja tämä voi olla polvikivun taustalla. Jalan kuormitusvirheitä hoidetaan tyypillisesti jalkineilla, tukipohjallisilla ja fysioterapeutin ohjeistamilla venyttelyillä.

Polvivammat

Polvessa yleisimmin vammautuvia rakenteita ovat nivelkierukat, sivusiteet ja eturistiside. Vääntövamma voi aiheuttaa myös polvilumpion sijoiltaan menon. Myös eriasteiset polvinivelen ruston ruhjeet ovat mahdollisia ja voimakkaammassa vammassa nivelpinnan luu voi murtua.

Mikäli vamman jälkeen polvi turpoaa nopeasti tai polvea ei pysty kuormittamaan, tulisi polvi aina tutkia ja ottaa röntgenkuvat mahdollisimman nopeasti. Nopean turpoamisen aiheuttaa yleensä nivelen sisäinen verenpurkauma, minkä yleisin aiheuttaja on eturistisiteen repeämä. Myös nivelpinnan rikkova murtuma aiheuttaa nivelen sisäisen verenpurkauman. Tällöin polvi kannattaa punktoida eli tyhjentää ja ottaa polvesta röntgenkuva. Polven punktio varmistaa diagnoosin, vähentää kipua ja parantaa polven liikettä.

Lue myös: Tietoa polvivammoista

Eturistisiteen repeämissä joudutaan usein leikkaushoitoon, mutta yleensä tämä suoritetaan vasta muutaman viikon kuluttua, kun pahin kipu ja turvotus ovat hävinneet ja polven liikelaajuus on saatu palautettua. Murtuman hoito taas riippuu täysin murtuman tyypistä ja oikean hoidon määrittää lääkäri.

Nivelkierukan repeämät syntyvät yleensä, kun polvi on koukussa ja polveen tulee voimakas kiertoliike. Repeämät aiheuttavat pitkittynyttä turvottelua ja kipua polvessa. Muut oireet riippuvat repeämän tyypistä. Laaja repeämä joka menee nivelrakoon voi "lukita" polven täydellisesti ja tällöin repeämä pyritään hoitamaan tähystysleikkauksella mahdollisimman nopeasti. Myös polven kivulias napsunta tai tunne siitä, että "nivelen väliin menee jotain" ovat tyyppioireita nivelkierukan repeämälle. Pienet repeämät voivat olla vähäoireisia ja estävät vain esimerkiksi juoksemisen.

Lue myös: Valmistautuminen maratonille

Nivelkierukan repeämät, jotka aiheuttavat hankalia kipuoireita tai polven lukkiutumista voidaan hoitaa tähystystoimenpiteellä, jossa revennyt osa kierukkaa poistetaan tai kiinnitetään paikoilleen. Hoito riippuu repeämän tyypistä ja lopullinen hoitomenetelmä voidaan päättää vasta tähystystoimenpiteen yhteydessä.

Sivusidevammoista toipuminen vaatii kärsivällisyyttä

Polven sivusiteet tukevat polvea sivusuunnassa. Tyyppivamma on polven vääntyminen ulospäin, jolloin sisäsivuside repeää joko osittain tai kokonaan. Näiden vammojen hoidossa käytetään polvea tukevaa saranatukea ja myöhemmin fysioterapiaa polven liikealojen ja lihasvoiman palauttamiseksi. Sivusidevammojen hoitamisessa joudutaan toisinaan turvautumaan myös leikkaushoitoon. Toipuminen on kaiken kaikkiaan hidasta ja voi viedä kuukausia. Sivusiteen vammaan voi luonnollisesti liittyä myös muita vammoja esimerkiksi nivelkierukan repeämä, joka voidaan todeta magneettitutkimuksella.

Useimmat ihmiset potevat polvivaivoja jossain vaiheessa elämää. Kivun syy vaihtelee hyvinkin paljon riippuen potilaan iästä, perussairauksista, liikuntaharrastuksista ja mahdollisista tapaturmista. Osa kivuista ja tapaturmista paranee ajan kanssa itsekseen, mutta osa vaatii hoitoa jo varhaisessa vaiheessa. Rasitusvammoissa riittävän ajoissa annettu hoito ja ohjaus voivat säästää vaivojen pitkittymiseltä ja estää pysyvien vammojen kehittymistä.

Lue lisää

Lue myös lisää tähystyskirurgiasta sekä tutustu ortopedian leikkauspalveluihin.