Pitkälle edennyttä lonkkakulumaa eli lonkan nivelrikkoa voidaan hoitaa tekonivelleikkauksella. Yleensä tekonivelleikkaus on vaihtoehto, jos kipulääke ja fysioterapia eivät ole auttaneet.

Lue lisää nivelrikosta.

Lonkantekonivelleikkaukseen

Lonkan tekonivelleikkauksen etenemisestä ja toipumisajasta saat hyvää lisätietoa sivuiltamme. Leikkaukseen pääsee meillä nopeasti.

Leikkauspäätöksen jälkeen hoidetaan perussairaudet, kuten diabetes tai korkea verenpaine, tasapainoon. Perussairauksia sairastaville teemme anestesialääkärin konsultaation etukäteen.

Lonkan tekonivelmallit

Nykyisin käytössä olevien lonkan tekonivelmallien ennuste on 7-8 vuoden kuluttua leikkauksesta hyvä: Sementtikiinnitteisistä tekonivelistä on kiinni 97 % ja ilman sementtiä kiinnittyvistä tekonivelistä 98 %. Eräillä sementittömillä varsilla on saatu 15 vuoden seurannassa 94 prosentin kiinnipysyvyys. Vastaavasti polven tekonivelistä on 7-8 vuoden seurannassa kiinni vielä 96 %.

Nuorille tai liikunnallisesti aktiivisille nivelrikkopotilaille on kehitetty lonkkaan ns. pinnoiteproteesi, jossa reisiluun päätä pinnoittava nuppi ja lantiomaljakon kuppiosa käytännössä ovat samaa kokoluokkaa kuin alkuperäiset luuosatkin.

Pinnoitetekonivelten keskipitkän ajan seurantatulokset ovat olleet erittäin lupaavia oikein valituilla potilailla. Tekonivelmateriaalien kehitys on pienentänyt liukupintojen kitkaa ja kulumista mahdollistaen pidemmän käyttöiän.