Lonkan tekonivelleikkaus

Pitkälle edennyttä lonkkakulumaa eli lonkan nivelrikkoa voidaan hoitaa tekonivelleikkauksella. Yleensä tekonivelleikkaus tulee harkittavaksi, kun ei-leikkaukselliset hoidot kuten painonpudotus, liikunnan lisääminen, kipulääke ja fysioterapia eivät enää auta.

Ennen lonkan tekonivelleikkausta

Leikkausta edeltävästi arvioidaan potilaan sairaudet ja lääkitykset ja tehdään tarvittavat muutokset näiden lääkehoitoihin leikkausta ajatellen. Erityisen tärkeää on tuoda leikkaavan lääkärin tietoon leikkausta edeltävästi mahdollinen sokeritauti, kaikki krooniset ihosairaudet, reumasairaudet ja veren hyytymiseen vaikuttavat sairaudet tai lääkitykset sekä aiempiin leikkauksiin mahdollisesti liittyneet haasteet.

Leikkausta edeltävästi tulee myös tarkistaa hampaiden kunto ja hoitaa mahdolliset hammasongelmat kuntoon tekonivelinfektioriskin minimoimiseksi.

Lue lisää: Lonkan tekonivelleikkauksen eteneminen ja toipumisaika

Lonkan tekonivelmallit

Nykyisin käytössä olevien lonkan tekonivelmallien ennuste on erittäin hyvä. Lonkkanivelen tekonivelkirurgia on kehittynyt jatkuvasti. Nykyisin proteesien käyttöikä on noin 20 vuotta ja hyvin onnistuneen leikkauksen jälkeen pidempäänkin. Erilaiset leikkauksiin ja tekoniveliin liittyvät komplikaatiot ovat onneksi harvinaisia, mutta voivat lyhentää tekonivelen ikää merkittävästi.

Tekonivelmallin valinta tehdään potilaskohtaisesti. Nykyisin käytetään lähes aina ns. sementittömiä kuppeja joiden metallipinta on karhea ja potilaan oma luu kasvaa kuppiin kiinni. Kupin sisäpinta on joko keraamia tai muovia. Tilanteissa, joissa luun laatu on heikko, voidaan käyttää luusementtiä tekonivelen kiinnittämiseen. Tällöin tekonivel saadaan kiinnittymään luuhun varmemmin. Kun potilaan luunlaatu on hyvä, ei luusementtiä tarvita.

Reisikomponentin eli ns. varren malli valitaan leikkausta edeltävien röntgen kuvien ja leikkauksessa todetun luun laadun perusteella. Reisiluun puolella voidaan käyttää sekä sementtikiinnitteisiä että sementittömiä tekonivelen varsiosia. Valinta perustuu ensisijaisesti potilaan luun laatuun ja valinnalla pyritään optimoimaan leikkauksen onnistuminen ja mahdollisimman nopea toipuminen. Yleisimmin käytettävät nupit ovat keraamia tai muovia.

Potilaan elämänlaatu paranee yleensä onnistuneella proteesileikkauksella erittäin paljon. Leikkauksesta toipuminen on yksilöllistä, mutta tyypillisesti leikattu lonkka tulee muutamassa kuukaudessa täysin kivuttomaksi.

Lonkan tekonivelleleikkauksen jatkohoito

Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen potilas pääsee aina välittömästi varaamaan jalalle täydellä painolla. Alkuun liikkuminen tapahtuu keppien kanssa. Kun tasapaino ja alaraajan lihaskunto paranee voi potilas luopua kepeistä. Kipulääkitystä tarvitaan tyypillisesti 4-12 vkoa.

Potilaan elämänlaatu paranee yleensä onnistuneella proteesileikkauksella erittäin paljon. Leikkauksesta toipuminen on yksilöllistä, mutta tyypillisesti leikattu lonkka tulee muutamassa kuukaudessa täysin kivuttomaksi. Yleensä noin 3 kuukauden jälkeen lonkka on jo täysin kivuton. Toipumista tapahtuu kuitenkin aina vuoteen saakka leikkauksesta.

Asiantuntija-apua myös aiempiin tekonivelleikkauksiin

Mehiläisen kokeneet tekonivelkirurgit ovat apunasi myös haastavimmissa tilanteissa, jos tarvitset asiantuntijamielipidettä huonosti toimivan tekonivelen osalta ja/tai tekonivelesi vaatii uusintaleikkausta. Näissä tilanteissa kartoitamme kokonaistilanteen huolellisesti ja voit olla varma, että saat asiantuntevaa apua ongelmaasi tilanteesta riippumatta.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Petteri Antonen
LL, ortopedian-ja traumatol. erikoislääkäri
9.8
Niclas Borgmästars
Ortopedian ja traumatologian erik.lääk.
9.8
Helena Ervasti
LL, ortopedian ja traumatologian erik.lääkäri
9.6
Peter Ess
LL,ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
9.7