Palvelut kotiin ikääntyneille

Kotipalvelu Mehiläisen Kotihoito ja arjen tuki ikääntyneelle -palvelu suunnitellaan yhdessä asiakkaan, omaisten ja muiden mahdollisten asiakkaan arkeen ja hoitoon osallistuvien tahojen, kuten henkilökohtaisten avustajien tai edunvalvojien, kanssa yhdessä. Meiltä saa välittävää, osaavaa ja ammattitaitoista tukea arjen toimiin.

Kenelle Kotihoito ja arjen tuki on tarkoitettu?

Kun tarvitaan apua ja tukea arjen askareisiin kotona ja mahdollisesti kodin ulkopuolelle suuntautuviin arkisiin toimiin, on kotihoito ja arjen tuki ikääntyneelle hyvä ratkaisu. Tärkeät hoidolliset tavoitteet ovat asiakkaan omatoimisuuden tukeminen, itse tekemään kannustaminen ja keskustelun aktivointi.

Jos esimerkiksi fyysinen kunto tai muisti ovat heikentyneet, on mielekästä järjestää tukea ja apua arkeen kodikkaassa ympäristössä, joka on asiakkaalle tuttu ja turvallinen.

Miten ikääntyneen arkea tuetaan?

Kotihoito ja arjen tuki perustuu laadukkaaseen ja aktiiviseen yhteistyöhön asiakkaan kanssa, jolloin todellisten tarpeiden ja toiveiden huomioiminen onnistuvat hyvin. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaan omia voimavaroja ja ylläpitää toimintakykyä tukemalla häntä kunkin asiakkaan omiin tarpeisiin liittyvissä arkiaskareissa ja -toimissa.

Päivittäisten toimien tukeminen voi sisältää esimerkiksi puhtaudesta, pukeutumisesta, hiustenlaitosta ja ruokailuista huolehtimista. Lisäksi apua saa vaikkapa siivoukseen, apuvälineiden käyttöön, turvallisuuteen tai esteettömyyteen liittyen. Asiakkaan kanssa keskustellaan aina kotihoidon aikana, eli arkitoimien tukeminen sujuu mukavasti jutustellen ja asiakkaan kuulumisia kuunnellen.

Jos asiakas tarvitsee apua myös kodin ulkopuolisiin arkitoimiin on myös sellaista tukea mahdollista tarjota, esimerkiksi ajanvaraukset jalkahoitoon, parturiin, hierojalle ja yhteiskunnallisissa asioissa tukeminen onnistuvat helposti. Tarvittaessa voidaan huolehtia asiakkaan oman kodin talonhoitoon liittyvistä arkitoimista, kun veden ja puiden kantamisesta tai talon lämmityksessä auttamisesta. Apua saa halutessaan liikunnan harjoittamiseenkin.

Kysy lisää arjen tuesta

Jos haluat kysyä lisää kotihoidosta ja arjen tuesta ikääntyneelle tai sinulla on käytössäsi palveluseteli, ota yhteyttä asiakaspalveluun. Vastaamme mielellämme kysymyksiisi!

  • Uusimaa: 040 164 7410
  • Pirkanmaa: 050 433 6844   
  • Varsinais-Suomi: 050 560 4210
  • Lahden seutu: 040 164 7410
  • Jyväskylän seutu: 050 368 9372
  • Oulun seutu 044 700 2686

kotipalvelu@mehilainen.fi

Tutustu myös muihin kotiin tarjottaviin palveluihin!