HomeHome
Ajanvaraus
FI

Ajanvaraus

Haku

Valikko

Kotihoito ja arjen tuki ikääntyneelle

Kotipalvelu Mehiläisen Kotihoito ja arjen tuki ikääntyneelle -palvelu suunnitellaan yhdessä asiakkaan, omaisten ja muiden mahdollisten asiakkaan arkeen ja hoitoon osallistuvien tahojen, kuten henkilökohtaisten avustajien tai edunvalvojien, kanssa yhdessä. Meiltä saa välittävää, osaavaa ja ammattitaitoista tukea arjen toimiin.

Kotipalvelu Mehiläisen ikääntyneille suunnattuun kotihoidon palveluun kuuluvat esimerkiksi:

  • Avustaminen aamu- ja iltatoimissa
  • Etäkäynti
  • Hygienian hoito
  • Kauppapalvelu
  • Omaishoitajien loma-apu
  • Saattoapu, esimerkiksi teatteriin
  • Siivoaminen
  • Ravitsemuksen suunnittelu ja toteutus
  • Ruoan valmistaminen
  • Ulkoilu

Kenelle Kotihoito ja arjen tuki on tarkoitettu?

Kun tarvitaan apua ja tukea arjen askareisiin kotona ja mahdollisesti kodin ulkopuolelle suuntautuviin arkisiin toimiin, on kotihoito ja arjen tuki ikääntyneelle hyvä ratkaisu. Tärkeät hoidolliset tavoitteet ovat asiakkaan omatoimisuuden tukeminen, itse tekemään kannustaminen ja keskustelun aktivointi.

Jos esimerkiksi fyysinen kunto tai muisti ovat heikentyneet, on mielekästä järjestää tukea ja apua arkeen kodikkaassa ympäristössä, joka on asiakkaalle tuttu ja turvallinen.

Otamme huomioon myös omaiset & läheiset ja raportoimme laadukkaasti ja asiakasystävällisesti.

Miten ikääntyneen arkea tuetaan?

Kotihoito ja arjen tuki perustuu laadukkaaseen ja aktiiviseen yhteistyöhön asiakkaan kanssa, jolloin todellisten tarpeiden ja toiveiden huomioiminen onnistuvat hyvin. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaan omia voimavaroja ja ylläpitää toimintakykyä tukemalla häntä kunkin asiakkaan omiin tarpeisiin liittyvissä arkiaskareissa ja -toimissa.

Päivittäisten toimien tukeminen voi sisältää esimerkiksi puhtaudesta, pukeutumisesta, hiustenlaitosta ja ruokailuista huolehtimista. Lisäksi apua saa vaikkapa siivoukseen, apuvälineiden käyttöön, turvallisuuteen tai esteettömyyteen liittyen. Asiakkaan kanssa keskustellaan aina kotihoidon aikana, eli arkitoimien tukeminen sujuu mukavasti jutustellen ja asiakkaan kuulumisia kuunnellen. Kotona asumista on mahdollista tukea lisäksi myös, esimerkiksi etäkäynnein.

Jos asiakas tarvitsee apua myös kodin ulkopuolisiin arkitoimiin, on myös sellaista tukea mahdollista tarjota. Ajanvaraukset esimerkiksi jalkahoitoon, parturiin, hierojalle ja yhteiskunnallisissa asioissa tukeminen onnistuvat helposti avustuksellamme. Apua saa halutessaan liikunnan harjoittamiseenkin.

Hoitajamme ovat koulutettuja, asiakaslähtöisiä, ystävällisiä ja huomioimme myös ennaltaehkäisevästi asiakkaiden tarpeet. Kotihoidon palvelut on helppo aloittaa ja räätälöimme palveluntarpeen yksilöllisesti. Apu voi olla tilapäistä tai säännöllistä, asiakkaan tarpeista riippuen. Kotihoitoa on mahdollista tilata esimerkiksi omaishoidon tueksi.

Miten saan lisätietoja kotipalveluista?

Jos haluat kysyä lisää kotihoidosta ja arjen tuesta ikääntyneelle tai sinulla on käytössäsi palveluseteli, ota yhteyttä Mehiläisen Kotipalveluihin. Teemme ennaltaehkäiseviä kartoituskäyntejä maksutta.

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi!

Uudet asiakkaat:

Nykyiset kotihoidon asiakkaat:

kotipalvelu@mehilainen.fi

Tutustu myös muihin kotiin tarjottaviin palveluihin!


Yhteydenottolomake

Valitse palvelu *
Toivon että minuun ollaan yhteydessä *