Kotihoito ja arjen tuki ikääntyneelle

Kotihoito ja arjen tuki ikääntyneelle

Kotipalvelu Mehiläisen Kotihoito ja arjen tuki ikääntyneelle -palvelu tarjoaa välittävää, osaavaa ja ammattitaitoista tukea ikäihmiselle arjen toimiin. Hoito suunnitellaan yhdessä asiakkaan, omaisten ja muiden mahdollisten arkeen osallistuvien tahojen kanssa. Mukana suunnittelussa voi olla esimerkiksi henkilökohtainen avustaja tai edunvalvoja.

Kotipalvelu Mehiläisen ikääntyneille suunnattuun kotihoidon palveluun kuuluvat esimerkiksi:

  • Avustaminen päivittäisissä toimissa
  • Ravitsemuksen suunnittelu ja toteutus
  • Ateriapalvelu
  • Kauppapalvelu
  • Etäkäynti
  • Ulkoilu
  • Saattoapu
  • Omaishoidon vapaa
  • Kotisiivous
  • Saattohoito kotona

Kenelle Kotihoito ja arjen tuki on tarkoitettu?

Kun ikäihminen kaipaa apua tai tukea arjen askareisiin kotona tai arkisiin toimiin kodin ulkopuolella, on kotihoito ja arjen tuki ikääntyneelle hyvä ratkaisu. Tärkeät hoidolliset tavoitteet ovat asiakkaan omatoimisuuden tukeminen ja kannustaminen.

Otamme huomioon myös omaiset ja läheiset ja raportoimme laadukkaasti sekä asiakasystävällisesti.

Miten ikääntyneen arkea tuetaan?

Kotihoito ja arjen tuki perustuu laadukkaaseen ja aktiiviseen yhteistyöhön asiakkaan kanssa, jolloin todellisten tarpeiden ja toiveiden huomioiminen onnistuu.

Päivittäisten kotitoimien tukeminen suunnitellaan aina asiakaslähtöisesti, huomioiden yksilöllisesti asiakkaan tarpeet ja voimavarat. Apua voi saada kotona pärjäämiseen, lääkehoitoon sekä ravitsemuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Meiltä saa myös osaavan ja koulutetun hoitajan kotona järjestettävään saattohoitoon.

Lisäksi kotiapua saa esimerkiksi siivoukseen, apuvälineiden käyttöön ja ulkoiluun liittyen.

Asiakkaan kanssa keskustellaan aina kotihoidon aikana, jolloin arkitoimien tukeminen sujuu mukavasti keskustellen ja asiakkaan kuulumisia kuunnellen.

Kotona asumista on mahdollista tukea myös esimerkiksi etäkäynnein. Järjestämme etäkäyntejä esimerkiksi kuvaturvapuhelimen avulla, jolloin asiakkaan on mahdollista saada hoitajalle kasvot. Kuvaturvapuhelimen avulla hoitaja voi myös arvioida asiakkaan vointia paremmin. Lisäksi asiakas saa helposti toimivan laitteen rajattomasti käyttöönsä myös omaisten kanssa.

Tuemme myös asiakkaan kodin ulkopuolisia arkitoimia, kuten autamme jalkahoito-, parturi- ja hierojakäynneissä. Saattoapua voi saada esimerkiksi teatteriin tai muihin menoihin.

Kotihoidon voi vähentää verotuksessa

Kotona tehtävästä hoiva- ja hoitotyöstä on mahdollista saada verotuksessa kotitalousvähennys. Vähennykseen oikeuttaa myös avustajan käyttäminen henkilökohtaisessa asioinnissa kodin ulkopuolella, jos se on osa laajempaa hoitotyötä.

Miten saan lisätietoja kotihoidosta?

Jos haluat kysyä lisää kotihoidosta ja arjen tuesta ikääntyneelle tai sinulla on käytössäsi palveluseteli, ota yhteyttä Mehiläisen Kotipalvelun asiakaspalveluun puhelimitse tai sähköpostitse osoitteeseen kotipalvelut@mehilainen.fi. Teemme ennaltaehkäiseviä kartoituskäyntejä maksutta.

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi!

Uudet asiakkaat:

050 360 5721

Nykyiset kotihoidon asiakkaat:

Lisää aiheesta:
Palvelut kotiin ikääntyneille
Kotisairaanhoito
Kotiateriat
Kauppakassipalvelu


Yhteydenottolomake

Toivon, että minuun ollaan yhteydessä *