Allergian siedätyshoito

Allergia tarkoittaa elimistön ominaisuutta muodostaa vasta-aineita erilaisia elinympäristön proteiineja (allergeeneja) vastaan. Allerginen sairaus on kyseessä silloin kun allergiasta aiheutuu oireita. Kaikilla potilailla ei ole oireita tai allergista sairautta vaikka heillä olisikin allerginen reaktio. Yleisimpiä allergisen reaktion aiheuttajia Suomessa ovat erilaiset puiden siitepölyt kuten leppä, koivu; heinien siitepölyt kuten nurminata ja timotei, mykerökukkaisista pujo sekä eläinepiteelit kuten kissa ja koira. Myös pölypunkit ja homeet voivat aiheuttaa allergista reagointia, samoin kuin mehiläisen ja ampiaisen pistot.

Allergiset sairaudet

Jos allergiasta aiheutuu oireita, on kyseessä allerginen sairaus. Yleisin allerginen sairaus on allerginen nuha ja sitä sairastaa Suomessa jopa 30 % väestöstä. Allerginen silmätulehdus on myös hyvin yleinen, noin 80 % allergista nuhaa sairastavista saa myös silmäoireita. Astmaa sairastaa noin 6-8 % väestöstä.

Allergiset oireet

Allergisen nuhan yleisimmät oireet ovat aivastelu, nenän vuotaminen ja tukkoisuus. Astmaoireita ovat yöllinen yskä, yskä rasituksen yhteydessä ja pitkittynyt yskä infektioiden jälkeen, hengenahdistus ja hengityksen vinkuna. Allerginen ihottuma kutisee, punottaa ja iholle nousee usein koholla olevia läiskiä.

Mitä on siedätyshoito

Siedätyshoito on IgE-välitteisen allergian eli allergisen nuhan, silmän allergisen sidekalvotulehduksen, allergisen astman sekä ampiaisen- ja mehiläisenpistoallergian syynmukaista hoitoa. Syynmukaisuus tarkoittaa että siedätyshoidolla pyritään vaikuttamaan allergisen reaktion kehittymiseen jo ennen oireita. Ei siis hoitamaan vain oireita kuten perinteiset allergialääkkeet tekevät, vaan vähentämään allergista reagointia ja siten myös allergiaan liittyviä oireita ja niiden pahenemista.

Kenelle siedätyshoito sopii

Siedätyshoito sopii potilaille joilla on IgE-välitteinen allergia ja tästä aiheutuu allergisia oireita. IgE-välitteinen allergia voidaan todeta joko ihopistokokeilla (prick-testit) tai verikokeella (RAST-tutkimukset), jolloin todetaan potilaalle muodostuvan vasta-aineita tutkittavaa allergeenia kohtaan.

Potilaan ja lapsen kohdalla vanhempien tulee olla motivoituneita pitkäaikaiseen hoitoon koska hoito kestää yleensä noin kolme vuotta. Pistoshoidon alaikäraja on viisi vuotta ja kielenalussiedätyshoidon ikäraja on tällä hetkellä 18 vuotta, mutta se tulee jatkossa alenemaan. Siedätyshoito ei sovi potilaille joiden astma on huonossa hoitotasapainossa tai joilla on jokin muu vaikea sairaus. Raskaus ja imetys ovat myös esteitä siedätyshoidolle

Hoidon teho

Kontrolloidut tutkimukset siedätyshoidosta ovat osoittaneet että potilaiden allergiset oireet vähenevät selvästi ja osa potilaista pääsee oireistaan eroon kokonaan. Lisäksi lääkehoidon tarve vähenee merkittävästi ja osa potilaista pärjää ilman allergialääkkeitä. Parhaan tehon saavuttamiseksi hoidon tulisi kestää vähintään kolme vuotta. Yhden allergeenin siedätyshoito vähentää myös muiden allergeenien aiheuttamia oireita. Siedätyshoidon on osoitettu vähentävän uusien allergioiden kehittymistä sekä mahdollisesti vähentävän astman puhkeamista allergista nuhaa sairastavilla henkilöillä.

Hoidon toteutus

Siedätyshoidon aloittaa allergisten sairauksien tutkimiseen ja hoitoon perehtynyt erikoislääkäri. Siedätyshoito voidaan toteuttaa pistosiedätyshoitona tai kielenalustabletein. Pistosiedätyshoito alkaa niin sanotulla nostovaiheella jossa kerran viikossa ihon alle pistetään allergeenia nousevin annoksin. Niin sanottuun ylläpitovaiheeseen päästään 12-15 viikossa, jonka jälkeen ylläpitopistoksia annetaan 6-8 viikon välein, yhteensä siis 3 vuoden ajan. Pistokset annetaan allergian hoitoon perehtyneessä hoitopaikassa ja pistoksen jälkeen potilasta seurataan 30 minuutin ajan. Pistosiedätyshoitoa voidaan antaa Suomessa allergiaoireisiin joita aiheuttavat: koivu, timotei, pujo, hevonen, kissa, koira, huonepölypunkki sekä ampiaisen ja mehiläisen myrkky.

Kielenalussiedätyshoidossa allergeeni otetaan tablettina kielen alle. Ensimmäinen annos otetaan lääkärin vastaanotolla ja potilasta seurataan 30 minuutin ajan. Tämän ensimmäisen tabletin jälkeen potilas ottaa allergeenitabletin kerran päivässä kolmen vuoden ajan kotona. Kielenalussiedätyshoitoa voidaan tällä hetkellä antaa timotein aiheuttamaan allergiaan. Molemmissa hoidoissa lääkärin seurantakäyntejä on 2-3 kertaa vuodessa.

Viite: Duodecim 2008: Siedätyshoidon Käypä Hoito -suositus