Vastuullisuus Mehiläisessä

Vastuullisuus Mehiläisessä

Lähtökohtana vastuu ja välittäminen ihmisistä ja yhteiskunnasta

Mehiläisen tehtävänä on 114 vuoden ajan ollut tuottaa terveyttä ja hyvinvointia osana ympäröivää yhteiskuntaa. Tälle perustehtävälle sekä arvoihimme – Tieto ja Taito, Välittäminen ja Vastuunotto, Kumppanuus ja Yrittäjyys sekä Kasvu ja Kehitys – pohjautuu myös vastuullisuustyömme.

Mehiläisen vastuullisuusohjelma koostuu neljästä liiketoiminnan kannalta kriittisestä osa-alueesta: laatu ja asiakastyytyväisyys, toimialan uudistaminen ja taloudellinen vastuu, henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työnantajuus sekä kestävästi kehittyvä toiminta. Toiminnan kaikkia osa-alueita seurataan useilla mittareilla, joiden kehitystä raportoidaan osana vastuullisuusraporttia.

Vuoden 2022 vastuullisuusraportti on Mehiläisen kolmas erillinen vastuullisuuskysymyksiin paneutuva vuosikatsaus. Raportti on GRI (Global Reporting Initiative) Universal Standard -vaatimusten mukainen ja ensimmäistä kertaa myös ulkoisesti varmennettu.

Paina tästä avataksesi kuvan isompana

Laadukkaan hoidon ja hoivan edelläkävijä

Asiakkaat ja heidän läheisensä voivat luottaa siihen, että hoitomme ja hoivamme on yksilöllistä, sujuvaa, turvallista ja vaikuttavaa. Johdamme tiedolla, pyrimme päivittäin parempaan ja olemme digitaalisen terveydenhuollon rakentaja ja edelläkävijä.

Toimialan ketterä kehittäjä ja yhteiskunnallinen vastuunkantaja

Kasvamme vakaasti, luomme työtä ja viemme suomalaista osaamista kansainvälisille markkinoille. Olemme yritysten ja julkisen sektorin vahva kumppani.

Haluttu ja merkityksellinen työpaikka

Panostamme työntekijöiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä mahdollisuuksiin kehittyä ja loistaa työssään. Tarjoamme monipuolisia urapolkuja ja yrityskulttuurimme kannustaa onnistumaan.

Kestävästi
kehittyvä

Toimimme kestävästi, avoimesti ja tehokkaasti läpi koko arvoketjun.

Tutustu Mehiläisen vastuullisuusraporttiin

Lue lisää Mehiläisen vastuullisuustyöstä vastuullisuusraportistamme.

Vastuullisuusraportti 2022

Vastuullisuusraportti 2021
Vastuullisuusraportti 2020

Mehiläinen edistää toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

YK:n kestävän kehityksen tavoite #3

Mehiläinen edistää osaltaan terveyden ja hyvinvoinnin kasvua panostamalla laadukkaan hoidon ja hoivan kehittämiseen sekä näiden vaikuttavuuden lisäämiseen.

YK:n kestävän kehityksen tavoite #8

Vaikutamme tavoitteeseen työllistämällä, investoimalla ja luomalla talouskasvua verotuloilla.

YK:n kestävän kehityksen tavoite #9

Mehiläinen vaikuttaa tavoitteen saavuttamiseen tekemällä investointeja toimintamaissamme, perustamalla uusia hoiva- ja terveydenhuoltoyksiköitä sekä innovoimalla ja kehittämällä hoitoa ja hoivaa.

YK:n kestävän kehityksen tavoite #17

Yksityisen ja julkisen sektorin välinen yhteistyö on sosiaali- ja terveydenhuollossa erityisen tärkeää, jotta palvelut toimivat yhteiskunnassa asiakkaan ja potilaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Mehiläisen vuosi 2022

Maailmantilanne haastoi 113-vuotiasta Mehiläistä ja koko sosiaali- ja terveystoimialaa poikkeuksellisella tavalla vuoden 2022 aikana. Me mehiläiset keskityimme perustehtäväämme: luomaan parempaa terveyttä ja hyvinvointia.

Tutustu vuosikertomukseen

VASTUULLISUUSTAVOITTEET SAAVUTETTU

Mehiläisen vastuullisuustavoitteet on sidottu yhtiön vuonna 2021 solmimaan rahoitussopimukseen ja lainaehtoihin. Lainan korkomarginaali nousee tai laskee sen mukaan, miten kolme vastuullisuustavoitetta onnistutaan saavuttamaan. Kokonaisuuteen sidotuissa mittareissa – ikääntyneiden hoivan laatuindeksissä, kiireettömään hoitoon pääsyssä Mehiläisen julkisilla terveysasemilla sekä konsernin hiilidioksidipäästöissä – päästiin kaikissa vuonna 2022 sopimuksen mukaisiin tavoitteisiin.

TERVEYSALAN HALUTUIN TYÖPAIKKA

Mehiläinen valittiin terveysalan ihanteellisimmaksi työpaikaksi alan opiskelijoiden keskuudessa. Tutkimuksen toteutti työnantajakuvan tutkimiseen erikoistunut Universum Communications. Mehiläinen valittiin myös Rekrygaalassa vuoden työnantajabrändiksi. Asiantuntijaraati perusteli valintaansa Mehiläisen tekemällä pitkäjänteisellä työllä työnantajakuvansa eteen vakavasta osaajapulasta kärsivällä alalla.

Lue lisää

Mehiläisen yritysvastuuta ohjaavat politiikat

Painikkeita painamalla löydät lisätietoa aiheesta (avaa PDF-tiedoston uuteen välilehteen).

Verojalanjälki

Kuvassa Mehiläisen verojalanjälki 1.1.–31.12.2022 (milj. euroa). Verojalanjälki kuvaa Mehiläisen merkitystä ympäröivälle suomalaiselle yhteiskunnalle verojen ja veronluonteisten maksujen maksajana ja tilittäjänä.

​Mehiläisen verojalanjälki vuodelta 2022 koostuu seuraavasti:

Veronjalanjälki yhteensä oli 364,0 milj. euroa, josta ulkomaisten yhtiöiden osuus oli 35,6 milj. euroa eli n. 9,8 %. Ulkomaiset yhtiöt ovat Virossa, Ruotsissa ja Saksassa.

 • Mehiläinen-konsernissa palkoista pidätettyjen ja tilitettyjen ennakonpidätysten määrä oli yhteensä 144,2 milj. euroa. Mehiläinen toimii Suomessa maantieteellisesti laaja-alaisesti ja sillä on toimintaa sekä suurissa kaupungeissa että pienissä kunnissa, jolloin palkkaveroa tilitetään useaan kuntaan. Ulkomaisten yhtiöiden osuus ennakonpidätysten kokonaismäärästä oli 11,7 milj. euroa.
 • Mehiläisen tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat pääosin arvonlisäverottomia. Mehiläinen ei voi vähentää näiden palvelujen tuottamiseen liittyviin hankintoihin ja investointeihin sisältyvää arvonlisäveroa, vaan niihin sisältyvä arvonlisävero jää Mehiläisen maksettavaksi. Konsernin maksettavaksi jääneen hankintoihin ja investointeihin sisältyvän arvonlisäveron määrä oli yhteensä 54,3 milj. euroa, josta ulkomaisten yhtiöiden osuus oli 7,3 milj. euroa.
 • Työnantajamaksujen määrä Mehiläinen-konsernissa oli yhteensä 138,6 milj. euroa. Ulkomaisten yhtiöiden osuus oli 14.0 milj. euroa.
 • Yhteisöveroa yhdistynyt konserni maksoi yhteensä 17,9 milj. euroa. Tästä suurin osa maksettiin Suomessa.
 • Varainsiirtoveroa ja kiinteistöveroa konserni maksoi Suomessa 2,7 milj. euroa.
 • Konsernissa harjoitetaan myös jonkin verran arvonlisäverollista toimintaa (esimerkiksi henkilöstövuokrausta), jonka myynnistä veroviranomaiselle tilitetään kyseisen myynnin ja siihen liittyviin hankintoihin sisältyvien arvonlisäverojen erotus, joka oli 6,5 milj. euroa. Ulkomaisten yhtiöiden osuus oli tästä 1.3 milj. euroa.
 • Mehiläisen oman henkilöstön lisäksi konsernissa toimii lääkäreinä suuri joukko itsenäisiä ammatinharjoittajia, joiden verojalanjälki tulee Mehiläisen verojalanjäljen päälle ja on noin 89,5 milj. euroa (arvio).

Sertifikaatti on osoitus laadusta ja osaamisesta


Sertifiointi on paitsi kehyksissä oleva dokumentti myös arvostettu merkki käytännön osaamisesta alalla. Se osoittaa yrityksen rakentaneen standardit, asiakasvaatimukset, lainsäädännön velvoitteet sekä organisaation itsensä asettamat tavoitteet täyttävän toimintajärjestelmän käyttöönsä.

Sertifiointi on osoitus yrityksen laatuosaamisesta, sillä yritys osoittaa asiakkailleen ja sidosryhmilleen että:

 • Organisaation toimintajärjestelmä täyttää valitut kansainväliset vaatimusstandardit (Mehiläisessä ISO 9001, ISO 14001 ja ETJ+)
 • Yritys on sitoutunut korkealaatuisten palveluiden tuottamiseen
 • Yritys on sitoutunut ympäristövastuullisiin ja energiatehokkaisiin toimintamalleihin
 • Jatkuva kehittäminen ja parantaminen ovat keskeinen osa yrityksen toimintaa

Lue lisää FIBS Pro-sertifikaatista 

Tutustu tarkemmin toimintaamme

Löydät reilusti lisätietoa Mehiläisen vastuullisuustyöstä ja siitä, millä keinoin pyrimme parhaaseen mahdolliseen asiakastyytyväisyyteen.

Asiakaskokemus Mehiläisessä

Asiakas- ja potilasturvallisuus

Laadun, turvallisuuden ja vaikuttavuuden tunnusluvut

Mehiläisen asiakasraati

Potilasasiamies ja sosiaaliasiamies

Lisää aiheesta