Mehiläisen yritysvastuu

Mehiläisen yritysvastuun lähtökohtana vastuu ja välittäminen ihmisistä ja yhteiskunnasta

Mehiläisen tehtävänä on yli 110 vuoden ajan ollut tuottaa terveyttä ja hyvinvointia osana ympäröivää yhteiskuntaa. Tälle perustehtävälle sekä Mehiläisen arvoihin pohjautuu myös Mehiläisen yritysvastuu, jonka lähtökohtana on vastuu ja välittäminen ihmisistä ja yhteiskunnasta. Vuonna 2020 Mehiläisessä tehtiin ensimmäinen yritysvastuuohjelma ja raportoitiin ensimmäistä kertaa yritysvastuusta erillisellä vastuullisuusraportilla.

asd

Paina tästä avataksesi kuvan isompana 

Laadukkaan hoidon ja hoivan edelläkävijä

Asiakkaat ja heidän läheisensä voivat luottaa siihen, että hoitomme ja hoivamme on yksilöllistä, sujuvaa, turvallista ja vaikuttavaa. Johdamme tiedolla, pyrimme päivittäin parempaan ja olemme digitaalisen terveydenhuollon rakentaja ja edelläkävijä.

Toimialan uudistaja ja ketterä kehittäjä

Kasvamme vakaasti, luomme työtä Suomeen ja viemme suomalaista osaamista kansainvälisille markkinoille. Olemme julkisen sektorin vahva kumppani suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä.

Haluttu ja merkityksellinen työpaikka

Panostamme työntekijöiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä mahdollisuuksiin kehittyä ja loistaa työssään. Tarjoamme monipuolisia urapolkuja eri puolilla Suomea ja yrityskulttuurimme kannustaa onnistumaan.

Kestävästi kehittyvä

Toimimme kestävästi, avoimesti ja tehokkaasti läpi koko arvoketjun.

asd

Tutustu Mehiläisen yritysvastuuraporttiin

Lue lisää Mehiläisen vastuullisuustyöstä Vastuullisuusraportistamme.

Katso vastuullisuusraportti

asd

Mehiläinen edistää toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

asd

YK:n kestävän kehityksen tavoite #3

Mehiläinen edistää osaltaan terveyden ja hyvinvoinnin kasvua panostamalla laadukkaan hoidon ja hoivan kehittämiseen ja näiden vaikuttavuuden lisäämiseen.

asd

YK:n kestävän kehityksen tavoite #8

Mehiläinen vaikuttaa tavoitteeseen työllistämällä, investoimalla ja luomalla verotuloilla talouskasvua.

asd

YK:n kestävän kehityksen tavoite #9

Mehiläinen vaikuttaa tavoitteen saavuttamiseen tekemällä investointeja Suomessa, perustamalla uusia hoiva- ja terveydenhuoltoyksiköitä sekä innovoimalla ja kehittämällä suomalaista hoitoa ja hoivaa eteenpäin.

asd

YK:n kestävän kehityksen tavoite #17

Yksityisen ja julkisen sektorin välinen yhteistyö on sosiaali- ja terveydenhuollossa erityisen tärkeää, jotta palvelut toimivat yhteiskunnassa asiakkaan ja potilaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Koronapandemian sävyttämä vuosi

Teimme vuoden 2020 aikana laajasti toimia koronapandemian hoidossa. Tärkein tehtävämme oli turvata asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuus.

Lue vuosiraportti

asd

Avointa laatutietoa kaikille

Tammikuussa 2020 julkaistu Laatumittarit on Mehiläisen avoin laadunseurantajärjestelmä, jossa raportoidaan erityisesti potilasturvallisuuteen, hoidon saatavuuteen, prosessien toimivuuteen sekä asiakaskokemukseen liittyviä asioita. Laatumittareiden avulla voi seurata verkkosivuiltamme Mehiläisessä tehtyä laatutyötä ja sen vaikuttavuutta.

Syvennetty yhteistyö verottajan kanssa

Mehiläinen allekirjoitti helmikuussa verottajan kanssa sopimuksen syvennetystä asiakasyhteistyöstä. Yhteistyömalli on OECD:n suosittelema toimintatapa suurten yritysten ja verottajan väliseen yhteistyöhön. Mallissa käydään jatkuvaa vuoropuhelua sekä ratkaistaan yhtiön verotukseen liittyviä kysymyksiä ennakkoon.

Mehiläisen yritysvastuuta ohjaavat politiikat

Painikkeita painamalla löydät lisätietoa aiheesta (avaa PDF-tiedoston uuteen välilehteen).

Verojalanjälki

asd

Kuvassa Mehiläisen verojalanjälki 1.1.–31.12.2020 (Meur). Verojalanjälki kuvaa Mehiläisen merkitystä ympäröivälle suomalaiselle yhteiskunnalle verojen ja veronluonteisten maksujen maksajana ja tilittäjänä.

Mehiläisen verojalanjälki vuodelta 2020 koostuu seuraavasti:

- Mehiläinen-konsernissa palkoista pidätettyjen ja tilitettyjen ennakonpidätysten määrä oli 99,5 milj. euroa. Mehiläinen toimii Suomessa maantieteellisesti laaja-alaisesti ja sillä on toimintaa sekä suurissa kaupungeissa että pienissä kunnissa, jolloin palkkaveroa tilitetään useaan kuntaan.

- Mehiläisen tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat pääosin arvonlisäverottomia. Mehiläinen ei voi vähentää näiden palvelujen tuottamiseen liittyviin hankintoihin ja investointeihin sisältyvää arvonlisäveroa, vaan niihin sisältyvä arvonlisävero jää Mehiläisen maksettavaksi. Konsernin maksettavaksi jääneen hankintoihin ja investointeihin sisältyvän arvonlisäveron määrä oli 35,3 milj. euroa.

- Työnantajamaksujen määrä Mehiläinen-konsernissa oli 78,3 milj. euroa.

- Yhteisöveroa yhdistynyt konserni maksoi 13,9 milj. euroa.

- Varainsiirtoveroa ja kiinteistöveroa konserni maksoi 1,2 milj. euroa.

- Konsernissa harjoitetaan myös jonkin verran arvonlisäverollista toimintaa (henkilöstövuokrausta), jonka myynnistä veroviranomaiselle tilitetään kyseisen myynnin ja siihen liittyviin hankintoihin sisältyvien arvonlisäverojen erotus, joka oli 2,7 milj. euroa.

- Mehiläisen oman henkilöstön lisäksi konsernissa toimii lääkäreinä suuri joukko itsenäisiä ammatinharjoittajia, joiden verojalanjälki tulee Mehiläisen verojalanjäljen päälle ja on noin 66,8 milj. euroa (arvio).

Sertifikaatti on osoitus laadusta ja osaamisesta


Sertifiointi on paitsi kehyksissä oleva dokumentti myös arvostettu merkki käytännön osaamisesta alalla. Se osoittaa yrityksen rakentaneen standardit, asiakasvaatimukset, lainsäädännön velvoitteet sekä organisaation itsensä asettamat tavoitteet täyttävän toimintajärjestelmän käyttöönsä.

Sertifiointi on osoitus yrityksen laatuosaamisesta, sillä yritys osoittaa asiakkailleen ja sidosryhmilleen että:

  • Organisaation toimintajärjestelmä täyttää valitut kansainväliset vaatimusstandardit (Mehiläisessä ISO 9001, ISO 14001 ja ETJ+)
  • Yritys on sitoutunut korkealaatuisten palveluiden tuottamiseen
  • Yritys on sitoutunut ympäristövastuullisiin ja energiatehokkaisiin toimintamalleihin
  • Jatkuva kehittäminen ja parantaminen ovat keskeinen osa yrityksen toimintaa

Lue lisää FIBS Pro-sertifikaatista 

asd

Tutustu tarkemmin toimintaamme

Löydät reilusti lisätietoa Mehiläisen työstä ja siitä, millä keinoin pyrimme parhaaseen mahdolliseen asiakastyytyväisyyteen.

Asiakas- ja potilasturvallisuus

Laadun, turvallisuuden ja vaikuttavuuden tunnusluvut

Potilasasiamies ja sosiaaliasiamies

Blogi: Mistä tekijöistä laadukas leikkaustoiminta rakentuu?

Asiakaskokemus Mehiläisessä

Mehiläisen asiakasraati

Lisätietoja yritysvastuuseen liittyen antaa

asd

Marina Lampinen

Yhteiskuntasuhde- ja yritysvastuujohtaja

marina.lampinen@mehilainen.fi