Mehiläisen yritysvastuu

Mehiläisen yritysvastuun lähtökohtana vastuu ja välittäminen ihmisistä ja yhteiskunnasta

Mehiläisen tehtävänä on yli 110 vuoden ajan ollut tuottaa terveyttä ja hyvinvointia osana ympäröivää yhteiskuntaa. Tälle perustehtävälle sekä Mehiläisen arvoihin pohjautuu myös Mehiläisen yritysvastuu, jonka lähtökohtana on vastuu ja välittäminen ihmisistä ja yhteiskunnasta. Vuonna 2020 Mehiläisessä tehtiin ensimmäinen yritysvastuuohjelma ja raportoitiin ensimmäistä kertaa yritysvastuusta erillisellä vastuullisuusraportilla.

Mehiläisen vastuullisuusohjelma

Laadukkaan hoidon ja hoivan edelläkävijä

Asiakkaat ja heidän läheisensä voivat luottaa siihen, että hoitomme ja hoivamme on yksilöllistä, sujuvaa, turvallista ja vaikuttavaa. Johdamme tiedolla, pyrimme päivittäin parempaan ja olemme digitaalisen terveydenhuollon rakentaja ja edelläkävijä.

Toimialan uudistaja ja ketterä kehittäjä

Kasvamme vakaasti, luomme työtä Suomeen ja viemme suomalaista osaamista kansainvälisille markkinoille. Olemme julkisen sektorin vahva kumppani suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä.

Haluttu ja merkityksellinen työpaikka

Panostamme työntekijöiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä mahdollisuuksiin kehittyä ja loistaa työssään. Tarjoamme monipuolisia urapolkuja eri puolilla Suomea ja yrityskulttuurimme kannustaa onnistumaan.

Kestävästi kehittyvä

Toimimme kestävästi, avoimesti ja tehokkaasti läpi koko arvoketjun.

Tutustu Mehiläisen vastuullisuusohjelmaan kokonaisuudessaan! 

Mehiläisen yritysvastuu lyhyesti

Mehiläisen perustehtävänä on luoda yhdessä parempaa terveyttä ja hyvinvointia Suomeen.

Mehiläisellä on pitkät perinteet suomalaisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen edelläkävijänä. Tuotamme parempaa terveyttä ja hyvinvointia Suomeen, josta hyötyvät paitsi asiakkaamme, myös koko yhteiskunta.

Mehiläisessä vastuullisuus perustuu laadukkaisiin toimintatapoihin ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Vastuullisuuden toteutumista ohjaamme muun muassa yhtiön arvoilla ja yhteisillä toimintaperiaatteilla. Panostamme toiminnassamme parhaaseen mahdolliseen laatuun ja vaikuttavuuteen.

Mehiläinen tuo terveyttä hyvinvointia niin lääkärikeskuksiemme ja sosiaalipalveluidemme henkilöasiakkaille, hoivakotiemme asukkaille kuin myös asiakkainamme oleville yrityksille ja julkisten palveluiden järjestäjille. Terveyspalveluissa saa tarvitsemansa hoidon nopeasti ja jonottamatta, hoivakodeissamme tehtävänämme on tarjota jokaiselle asukkaalle yksilöllinen hyvä elämä.

Palvelemalla asiakkaitamme parhaalla mahdollisella vaikuttavuudella tavoittelemme kannattavaa kasvua, mikä puolestaan tuottaa arvoa myös omistajillemme. Mehiläisen omistajina ovat useat merkittävät suomalaiset ja kansainväliset instituutiosijoittajat, muun muassa eläkevakuutusyhtiöt. Mehiläisen kasvu on siis osaltaan rahoittamassa suomalaisten eläketurvaa.

Toiminnan laadun ja vaikuttavuuden lisäksi toiminnassamme korostuvat vastuullinen toimintatapa myös muun muassa hallintokäytäntöjen, toimintamme ympäristökuormituksien, ihmisoikeuksien kunnioituksen sekä asiakkaidemme yksityisyyden suojan osalta.

Mehiläinen on myös yksi Suomen merkittävimpiä työllistäjiä. Työllistämme yli 18 800 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Pystymme tarjoamaan merkityksellistä työtä terveys- ja sosiaalialan ammattilaisen työuran kaikkiin vaiheisiin. Lisäksi olemme rakennuttaneet uusia hoiva- ja terveyskiinteistöjä sadoilla miljoonilla euroilla työllistäen välillisesti tuhansia henkilötyövuosia rakennusalalla.

Mehiläisen tavoitteena on olla myös koko toimialansa edelläkävijä ja suunnannäyttäjä, mikä osaltaan kannustaa kaikkia julkisia ja yksityisiä terveys- ja hoivapalveluiden tuottajia kehittämään asiakaslähtöisyyttä, hoidon vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.Reilu ja avoin kilpailu tuottajien kesken hyödyttää näin koko suomalaista yhteiskuntaa.

Mehiläisen arvot

Toimintaamme ohjaavat ydinarvot, joiden mukaisesti palvelussamme välittyy:

 • Tieto ja taito
 • Välittäminen ja vastuunotto
 • Kumppanuus ja yrittäjyys
 • Kasvu ja kehitys

Vahva arvopohja luo perustan myös Mehiläisen asiakaslupaukselle

Asiakaslähtöisyys, korkea laatu ja Mehiläisen yrityskulttuuri muodostavat ainutlaatuisen tavan vastata asiakkaiden terveyteen ja hoivaan liittyviin tarpeisiin.

Asiakaslupauksemme mukaisesti:

 • Teemme asioinnin helpoksi
 • Palvelemme kokonaisvaltaisesti
 • Kohtaamme yksilönä

Laatu, turvallisuus ja vaikuttavuus

Jatkuva laadun kehittäminen ja sitoutuminen laatutyöhön ovat Mehiläisen toiminnan ydintä. Laatu, turvallisuus ja vaikuttavuus perustuvat Mehiläisen tehtävään, yhteiseen visioon ja arvoihin.

Laatu ei synny vahingossa, vaan se tehdään. Mehiläisen palveluiden, tuotteiden ja prosessien laatua kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella. Laadun tuottamisvastuu on jokaisella Mehiläisessä työskentelevällä. Asiakkaamme ovat myös aktiivisesti mukana laadun kehittämisessä.

Mehiläisen laatutavoitteet

 • täyttää asiakkaiden odotuksia, tarpeita ja vaatimuksia
 • lisätä työtyytyväisyyttä ja -turvallisuutta
 • luoda yhteistä tapaa toimia
 • toimia kustannustehokkaasti
 • parantaa kilpailukykyä

Sertifikaatti on osoitus laadusta ja osaamisesta

Sertifiointi on paitsi kehyksissä oleva dokumentti myös arvostettu merkki käytännön osaamisesta alalla. Se osoittaa yrityksen rakentaneen standardit, asiakasvaatimukset, lainsäädännön velvoitteet sekä organisaation itsensä asettamat tavoitteet täyttävän toimintajärjestelmän käyttöönsä.

Sertifiointi on osoitus yrityksen laatuosaamisesta, sillä yritys osoittaa asiakkailleen ja sidosryhmilleen että:

 • Organisaation toimintajärjestelmä täyttää valitut kansainväliset vaatimusstandardit (Mehiläisessä ISO 9001, ISO 14001 ja ETJ+)
 • Yritys on sitoutunut korkealaatuisten palveluiden tuottamiseen
 • Yritys on sitoutunut ympäristövastuullisiin ja energiatehokkaisiin toimintamalleihin
 • Jatkuva kehittäminen ja parantaminen ovat keskeinen osa yrityksen toimintaa

Bureau Veritas sertifikaatti

Lue lisää:

Asiakas- ja potilasturvallisuus

Laadun, turvallisuuden ja vaikuttavuuden tunnusluvut

Potilasasiamies ja sosiaaliasiamies

Blogi: Mistä tekijöistä laadukas leikkaustoiminta rakentuu?

Asiakaskokemus Mehiläisessä

Mehiläisen Asiakasraati

Tietosuoja

Mehiläinen noudattaa toiminnassaan hyviä tietosuojakäytäntöjä ja täyttää yleisen tietosuoja-asetuksen General Data Protection Regulationin (GDPR) vaatimukset.

Mehiläinen käsittelee asiakkaiden henkilötietoja huolellisesti pitäen huolta vastuullisena sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijana tietosuojaan liittyvistä velvollisuuksistaan. Noudatamme toiminnassamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeistuksia henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota henkilötietojen huolelliseen ja tietoturvalliseen käsittelyyn sekä noudatamme ja kehitämme toimialan yleisiä hyviä tietosuojakäytäntöjä.

Mehiläisessä tietosuoja on osa Mehiläisen ISO 9001 -sertifioitua laadunhallinnan kokonaisuutta, jonka toteutumista valvotaan ja jota kehitämme aktiivisesti. Henkilötietojen käsittelyssä olemme eriyttäneet potilas- ja sosiaalipalveluiden tiedot asiakastiedoista. Potilastiedot ja sosiaalipalveluiden tiedot ovat hoitoasi koskevia tietoja. Asiakastiedot puolestaan liittyvät asiakassuhteen hoitoon ja yhteydenpitoon ja sisältävät esimerkiksi yhteystietoja tai muita yleisluonteisia henkilötietoja. Mehiläisessä henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, joilla on niiden käsittelyyn oikeus ja työtehtävät tätä edellyttävät.

Mehiläinen ei luovuta tietojasi edelleen kolmansille osapuolille lukuun ottamatta rekisteröidyn oman suostumuksen tai lainsäädännön perusteella. Käyttäessämme palveluissamme yhteistyökumppaneita, vastaamme myös heidän toiminnastaan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Voit tarkistaa omat terveystietosi OmaMehiläinen-palvelun kautta

Voit tarkastella omia terveys- ja käyntitietojasi OmaMehiläinen-palvelun kautta joko mobiilisovelluksesta tai kirjautumalla palveluun osoitteessa oma.mehilainen.fi . Käyntitiedot sekä lokitiedot tietojen käytöstä ovat nähtävissä myös kansallisesta OmaKanta-palvelusta osoitteessa www.kanta.fi. 

Tarkempia tietoja Mehiläisen henkilötietojen käytön periaatteista sekä yhteystiedot lisätietoja varten löydät alla olevista toimintokohtaisista rekisteri- ja tietosuojaselosteista.

Yhteiskuntavastuu

Tavoitteenamme hyvinvoiva ihminen ja yhteiskunta

Mehiläisellä on pitkät perinteet suomalaisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen edelläkävijänä.

Mehiläisen ammattilaiset ovat yrityksen historian ajan kehittäneet Mehiläisen toimintaa, mutta myös suomalaista yhteiskuntaa muuttuvien aikojen hengessä. Mehiläinen kantaa vastuunsa investoimalla Suomen tulevaisuuteen. Olemme merkittävä kotimainen työllistäjä: yli 14 000 ammattilaista työskentelee Mehiläisessä palvellen asiakkaita valtakunnallisesti.

Kehitämme toimintaamme ja palveluprosessejamme jatkuvasti asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi: tuomme ensimmäisten joukossa uusia tuotteita ja palveluita asiakkaidemme saataville, hyödynnämme uusimpia teknologisia ratkaisuja ja luomme parhaan mahdollisen ympäristön ammattilaistemme kehitystyötä varten.

Väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikentyminen asettavat Mehiläiselle uusia haasteita, joihin vastaamme laadukkailla palveluilla muun muassa digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Julkisen talouden kiristyessä tuomme markkinoille uusia tapoja palvella asiakkaitamme kustannustehokkaasti, alan parasta hoivaa ja hoitoa tarjoten. Terveydenhuollon valinnanvapauden kasvaessa haluamme olla suomalaisten ykkösvalinta – nyt ja tulevaisuudessa.

Mehiläisessä palveluiden keskiössä on aina ihminen, oli sitten kyse lääkärikeskuksissa asioivista perheistä, palvelukotiemme asukkaista tai kunta-asiakkaille tarjottavista palveluista. Panostamme siihen, että kohtaamme asiakkaamme yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti, laatua ja asiakaskokemusta jatkuvasti kehittäen. Palvelu toteutetaan aina asiakkaalle ihmisen toimesta – sovelluksen suunnittelusta lääkärin vastaanotolle perustajiemme innovatiivista henkeä ylläpitäen.

Ympäristövastuu

Mehiläiselle on myönnetty ISO 14001 ympäristöjärjestelmän sertifikaatti osoituksena siitä, että toimintamme täyttää ympäristöstandardin vaatimukset. Mehiläisen palvelut perustuvat ympäristövastuulliseen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan.

- Pyrimme kaikessa toiminnassamme tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään ympäristöön kohdistuvia haittoja ja edistämään kestävän kehityksen periaatetta. Kehitämme toimintaamme niin, että jätteen ja paperin määrä vähenee sekä energiankulutus laskee.

- Ympäristöpolitiikan perustana ovat Mehiläisen arvot ja ympäristöasiat ovat osa Mehiläisen toiminta- ja johtamisjärjestelmää. Otamme huomioon liiketoiminnan ympäristövaikutukset ja toteutamme vastuullista hankintapolitiikkaa.

- Kaikki Mehiläisessä työskentelevät sitoutuvat omassa työssään ympäristövastuuseen. Tarjoamme Mehiläisessä työskenteleville tietoutta, koulutusta ja välineistöä ympäristöasioiden edistämiseksi.

- Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Ympäristötavoitteiden toteutumista seuraamme säännöllisesti johdon katselmuksissa sekä sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla.

Vastuullisuuspolitiikka

Mehiläisen perustehtävänä on luoda parempaa terveyttä ja hyvinvointia Suomeen yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyötahojemme kanssa. Mehiläisen tuottamat palvelut itsessään ovat yksilöiden terveyttä ja hyvinvointia edistäviä ja yhteiskuntaa hyödyttäviä: edistämme terveyttä ja hoidamme sairastuneita, tuemme suomalaisten yritysten henkilöstön työkykyä ja huolehdimme yhteiskunnan eniten apua tarvitsevista arvojemme mukaisesti välittäen ja vastuullisesti. Tuemme osaltamme suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja autamme julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjiä välttämättömien hyvinvointipalveluiden tuottamisessa.

Mehiläinen toimii liiketaloudellisin perustein tavoitteenaan kannattava kasvu, jonka näemme osaksi yritysvastuutamme. Kannattava kasvu mahdollistaa investoinnit, uusien työpaikkojen luomisen ja merkittävämmät ostot alihankkijoiltamme. Se mahdollistaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusta lisäämällä tuloveroja ja eläkesäästöjä. Kannattava kasvu mahdollistaa myös hyvän tuoton Mehiläiseen sijoitetulle pääomalle. Suurin osa Mehiläisen omistuksesta on suoraan tai välillisesti suomalaisilla ja kansainvälisillä instituutiosijoittajilla, jotka vastaavat muun muassa miljoonien ihmisten eläkevarojen sijoittamisesta kannattavasti.

Mehiläisen tavoitteena on olla koko toimialansa edelläkävijä ja suunnannäyttäjä, joka omalla esimerkillään kannustaa kaikkia julkisia ja yksityisiä terveys- sekäa hoivapalveluiden tuottajia kehittämään asiakaslähtöisyyttä, hoidon vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.

Toiminnastamme hyötyvät sekä yksilöt että organisaatiot

Hyödyt yksilön tasolla:
Sinä ja perheesi

Tarjoamme suomalaisille kokonaisvaltaisia ja yksilöllisiä terveyspalveluja. Toimintamme ytimessä on hoidon korkea laatu, saatavuus ja kokonaisvaltainen palvelu koko perheelle. Mehiläisen lääkäreiden vastaanotolle pääsee aina sujuvasti ja nopeasti.

Mehiläinen tarjoaa helpon ja nopean pääsyn suoraan erikoislääkäripalveluihin, terveyspalveluihin, hammashoitoon ja muihin hyvinvointialan asiantuntijapalveluihin. Täyden palvelun lääkärikeskuksemme tarjoavat saman katon alta myös laajat diagnostiikkapalvelut, joten asiointi on sujuvaa. Mikäli hoitoon liittyen syntyy tarvetta leikkaukselle tai muulle toimenpiteelle, onnistuu tämä korkeatasoisesti Mehiläisen sairaaloissa.

Mehiläisessä asiakas pääsee hoitoon nopeasti ja jonottamatta, asiakkaan oma tai perheen tilanne ja yksilölliset tarpeet joustavasti huomioiden.

Työssä käyvät

Työelämä on muuttunut radikaalisti viime vuosien aikana. Tiukka taloustilanne vaatii tehokkuutta, digitalisaatio muuttaa työtapoja ja työn ja vapaa-ajan rajat häilyvät. Samaan aikaan työurien pidentämiseen kannustetaan voimakkaasti.

Perinteinen sairauksien parantamiseen tähtäävä työterveyshuolto ei enää yksin riitä muuttuneen työelämän tarpeisiin. Mehiläisen Työelämäpalvelut tukevat työntekijöitä heidän oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tasapaino henkisten, fyysisten ja sosiaalisten tekijöiden välillä edesauttaa jaksamista niin työssä kuin vapaa-ajalla. Tasapainon puute heijastuu hyvinvoinnin ja työkyvyn ohella usein myös työhön tai työyhteisön toimintaan. Hyvinvointiin vaikuttavat lisäksi työelämän puitteet, työympäristö sekä työhönsä vaikuttamisen mahdollisuus. Mehiläisen Työelämäpalvelut auttavat varmistamaan työkyvyn säilymisen läpi työuran. Sekä yksilö että yhteiskunta voittavat, kun suomalaiset voivat työelämän haasteiden keskellä hyvin.

Palvelukotien asukas

Asumispalveluidemme tavoitteena on mahdollistaa yksilöllinen ja hyvä elämä jokaiselle asukkaallemme. Hyvä elämä koostuu viidestä eri osa-alueesta: yksilöllisestä hoivasta, turvallisuudesta, omasta viihtyisästä kodista, yhteisöllisyydestä sekä maukkaasta ja terveellisestä ravinnosta

Ikääntyneille suunnatuissa palvelukodeissamme avun, tuen ja hoivan määrä mukautuu asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin elämäntilanteiden mukaan. Esimerkiksi muistisairaudet lisääntyvät suomalaisen ikääntyvän väestön keskuudessa ja Mehiläisellä on niiden hoidossa pitkä kokemus ja laaja asiantuntemus. Palvelukodissa asuminen helpottaa ja tuo turvallisuutta sekä asukkaalle itselleen, että myös omaiselle, joilla on huoli omasta läheisestään.

Mielenterveyskuntoutujille suunnatuissa palvelukodeissamme tarjoamme asumis- ja kuntoutumispalveluita. Toimintamme tavoitteena on kehittää kuntoutujan itsenäisyyttä, omatoimisuutta sekä koettua elämänlaatua. Näiden tavoitteiden avulla tähtäämme asiakkaan kuntoutumiseen itsenäiseen elämään.

Vammaisille suunnatuissa palvelukodeissamme tarjoamme yksilöllistä asumispalvelua kehitys- ja vaikeavammaisille sekä autistisille nuorille ja aikuisille. Toimintamme lähtökohtana on kunkin ihmisen yksilölliset ominaisuudet, mielenkiinnon kohteet ja tuen tarpeet. Toimintamme tavoitteena on vahvistaa yksilön omia elämänhallintataitoja sekä näin rakentaa valmiuksia itsenäiseen ja omatoimiseen selviytymiseen.

Lastensuojelun asiakas

Lastensuojelun palvelumme koostuvat laitoshoidosta, avopalveluista, tuetusta perhehoidosta sekä ennaltaehkäisevistä sosiaalihuoltolain mukaisista perhepalveluista.

Toiminnassamme korostuu paremman tulevaisuuden rakentaminen edistämällä lasten ja perheiden hyvinvointia yhdessä heidän kanssaan. Mikäli avopalvelut eivät pysty turvaamaan lapsen kasvu- ja kehitysolosuhteita, voimme tarjota kodin lastenkodissa. Lastenkodeissamme tavoitteenamme on lapsen yksilöllisistä vahvuuksista lähtevä tulevaisuuden rakentaminen.

Toimintamme päämääränä on aikuisuus, jossa kriisien täyttämä lapsuus ei olisi taakka, vaan voimavara. Turvaamme lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tekemällä läheistä ja aktiivista yhteistyötä niin lähiverkostojen kuin kuntien sosiaali-, terveys- ja sivistystoimien kanssa.

Terveys- ja sosiaalialan ammattilainen

Mehiläinen on Suomen merkittävimpiä työnantajia ja tarjoaa laajasti erilaisia työskentelymahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Esimerkiksi vuonna 2018 työllistimme yhteensä yli 16 500 ammattilaista ympäri Suomen.

Tarjoamme merkityksellistä työtä työuran kaikkiin vaiheisiin innostavassa ilmapiirissä omaa osaamistaan kehittäen. Panostamme korkeaan ammattitaitoon ja osaamisen kehittämiseen esimerkiksi erilaisten koulutusten ja työkierron avulla. Mittaamme ja seuraamme työyhteisöjemme ilmapiiriä aktiivisesti varmistaaksemme, että Mehiläinen on hyvä paikka tehdä töitä.

Hyödyt organisaatioiden tasolla:
Työnantaja

Mehiläisen työelämäpalveluilla autamme työnantajaa ylläpitämään ja edistämään työntekijöidensä terveyttä ja työkykyä, työympäristön turvallisuutta ja työyhteisön toimintaa sekä ehkäisemään työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia. Henkilöstön hyvinvointiin vaikuttavat myös muut työympäristön puitteet, kuten hyvä johtaminen ja työyhteisön toimivuus, ja tarjoamme tarvittaessa tukea myös näille osa-alueille.

Mehiläisen Työelämäpalvelut eivät tarjoa pelkästään perinteisiä työterveyshuollon palveluja, vaan palvelumme on kokonaisvaltaista kattaen yksilön ja yrityksen terveyden ja hyvinvoinnin palvelut. Työyhteisön, johtamisen ja esimiestyön kehittäminen parantaa yrityksen kilpailukykyä sekä tuottavuutta. Terveet, työkykyiset ja hyvinvoivat työntekijät auttavat työnantajaa henkilöstökustannuksien hallinnassa sekä parantavat organisaation tehokkuutta, kilpailukykyä ja tuottavuutta. Toimialan edelläkävijänä panostamme merkittävästi myös Mehiläisen Työelämäpalveluissa digitaalisiin palveluihin, kuten sähköiseen asiointiin sekä mm. tekoälyyn perustuvien ennustemallien kehittämiseen.

Julkisten palveluiden järjestäjä

Mehiläisen Julkiset terveyspalvelut -liiketoiminta tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita julkisia palveluita suomalaiseen yhteiskuntaan. Ylläpidämme hoidon korkeaa laatua ja seuraamme sen vaikuttavuutta.

Julkiset terveyspalvelumme kattavat muun muassa vapaan asiakasvalinnan terveysasemat, ulkoistukset ja ostopalvelut, suun terveyden palvelut, päivystyspalvelut sekä kotipalvelut. Julkisten terveyspalveluidemme tavoitteena on, että hoitoon pääsy helpottuu ja laatu on parempaa. Perinteisten toimintamallien ohella pyrimme parantamaan palveluiden saatavuutta ja asioinnin helppoutta myös digitaalisiin palveluihin panostamalla. Palveluiden järjestäjälle tämä voi tuoda säästöjä, kun osa asioista hoituu nopeammin digitaalisesti. Tuemme suomalaista yhteiskuntaa tuottamalla laadukkaat palvelut kustannustehokkaammin.

Julkisissa sosiaalipalveluissa palvelumme kattavat valtakunnallisesti ja laajasti kuntien tarpeet sisältäen muun muassa ikääntyneiden asumispalvelut, vammaisten asumispalvelut, mielenterveyskuntoutuksen palvelut sekä lastensuojelun laitos-, avo- ja perhehoidon palvelut.

Asumispalvelumme tarjoavat asukkailleen turvallisen kodin ja yksilöllisen, hyvän elämän, mutta tuovat samalla laajemmin hyötyä myös ympäröivälle yhteiskunnalle. Tavoitteellinen ja tehokkaasti järjestetty toiminta auttaa yhteiskuntaa hillitsemään esimerkiksi väestön ikääntymiseen ja asumisessaan tukea tarvitseviin liittyviä kustannuksia.

Lastensuojelun palveluissamme monipuolinen palveluvalikoimamme mahdollistavat kunnille aiempaa vaikuttavammat, laadukkaammat ja jokaisen lapsen yksilöllisiin tarpeisiin perustuvat palvelut lasten hoidon turvaamiseksi ja paremman tulevaisuuden rakentamiseksi. Toiminnassamme korostuu vaikuttavuus, joka syntyy yhteistyöllä henkilöstön ja asiakkaidemme kanssa. Tavoitteenamme on mahdollisimman tasalaatuinen palvelu kaikissa yksiköissämme ja toiminnoissamme. Laatutavoitteidemme toteutumista mittaamme myös asiakastyytyväisyyskyselyiden avulla

Vakuutusyhtiö

Sujuva yhteistyömme vakuutusyhtiöiden kanssa mahdollistaa nopean hoitoon pääsyn sekä hyvät hoidon tulokset. Sujuvasta hoitoketjusta hyötyvät kaikki osapuolet: niin vakuutusyhtiö, asiakas kuin työnantajakin. Sujuva korvauskäsittely ja nopea hoitoon pääsy lyhentävät jonottamiseen ja odottamiseen kuluvaa aikaa sekä vakuutusyhtiön korvausmenoja. Kun hoito saadaan käyntiin ilman turhia viiveitä, hyötyjänä on koko suomalainen yhteiskunta, kun esimerkiksi sairauspoissaoloihin kuluva aika vähenee.

Muut toimintamme vastuullisuusperiaatteet

Hyvä hallintotapa

Kunnioitamme toiminnassamme hyvää hallintotapaa sekä yleisiä hyviä käytäntöjä. Hyvä hallintotapa tarkoittaa huolellista ja yhtiön edun mukaista toimintaa. Huolellisuudella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että päätöksiä tehdään johdonmukaisesti ja päätöksiä varten hankitaan asianmukaiset tiedot, sitä huolellisemmin, mitä suurempi riski päätökseen liittyy.

Noudatamme työskentelyssämme lojaliteettivelvoitetta yhtiötä kohtaan ja vältämme tilanteita, joissa työntekijän ja yhtiön intressit ovat eturistiriidassa. Jääväämme itsemme sellaisissa päätöksentekotilanteissa, joissa itsellämme tai läheisellämme voi olla henkilökohtainen etu.

Viestimme avoimesti toisia kunnioittaen. Avoin viestintä auttaa meitä sekä palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla että parantamaan omaa toimintaamme sekä tiivistämään organisaation eri osien välistä yhteistyötä.

Huolehdimme jokainen siitä, että olemme perehtyneet huolellisesti omaan työhömme liittyvään lainsäädäntöön ja muihin määräyksiin, kukin omien työtehtäviemme edellyttämässä laajuudessa.

Noudatamme voimassaolevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Emme hyväksy korruptiota, kiristystä tai lahjontaa.

Ympäristö

Pyrimme kaikessa toiminnassamme tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään mahdollisia ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia, ja näin edistämään kestävän kehityksen periaatetta. Odotamme, että kaikki Mehiläisessä työskentelevät sitoutuvat omassa työssään ympäristövastuuseen.

Ympäristötavoitteidemme perustana ovat Mehiläisen arvot (Vastuullisuus ja Välittäminen) ja ympäristöasiat ovat osa Mehiläisen toiminta- ja johtamisjärjestelmää. Kehitämme toimintaamme niin, että loppusijoitettavan jätteen ja käytettävän paperin määrä vähenee, energiankulutus laskee ja matkustamisen aiheuttamat ympäristövaikutukset vähenevät. Otamme huomioon liiketoiminnan ympäristövaikutukset, toteutamme vastuullista hankintapolitiikkaa sekä rakennamme työprosessit ja toimintatavat ympäristökuormitusta vähentäviksi.

Tuemme yksilötason vastuullisuutta tarjoamalla tietoutta, koulutusta ja välineistöä ympäristöasioiden edistämiseksi. Edellytämme myös, että käyttämämme tavarantoimittajat ja muut yhteistyökumppanit minimoivat tuotteidensa ja palveluidensa ympäristövaikutukset.

Mehiläinen edistää toimialan digitalisaatiota kehittämällä digitaalisia palveluita ja tuotteita, jotka omalta osaltaan vähentävät ympäristökuormitusta.

Ihmisoikeudet

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti. Arvostamme moninaisuutta rekrytoinnissasekä noudatamme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Pyrimme toiminnassamme edistämään tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden toteutumista. Emme hyväksy rasismia, vihapuhetta, syrjintää, häirintää emmekä loukkaavaa kielenkäyttöä.

Kohtelemme työntekijöitämme yhdenvertaisesti työehtojen, työolojen, henkilöstön koulutuksen ja uralla etenemisen suhteen.

Kunnioitamme toiminnassamme myös YK:n Global Compact -ohjeistuksia sekä YK:n ihmisoikeuksien julistuksen määrittelemiä ihmisoikeuksia. Edellytämme samaa myös yhteistyökumppaneiltamme.

Yksityisyys ja tietosuoja

Toiminnassamme syntyy ja käsitellään päivittäin potilaidemme, asukkaidemme sekä muiden asiakkaidemme arkaluonteisia henkilötietoja. Käsittelemme näitä henkilötietoja huolellisesti pitäen huolta vastuullisena sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijana tietosuojaan liittyvistä velvollisuuksistamme.

Noudatamme toiminnassamme voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeistuksia henkilötietojen käsittelystä, mukaan lukien Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR).

Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä koko terveys- ja sosiaalihuollon toimialan yleisiä hyviä tietosuojakäytäntöjä ja periaatteita. Edistämme avoimuutta tarjoamalla asiakkaillemme mahdollisuuden tarkistaa hänestä kirjattuja tietoja myös sähköisten palveluidemme kautta.

Kunnioitamme asiakkaidemme yksityisyyttä. Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille ilman asiakkaan omaa suostumusta tai lainsäädännön antamaa perustetta.

Verojalanjälki

Mehiläisen verojalanjälki 2020

Kuvassa Mehiläisen verojalanjälki 1.1.–31.12.2020 (Meur). Verojalanjälki kuvaa Mehiläisen merkitystä ympäröivälle suomalaiselle yhteiskunnalle verojen ja veronluonteisten maksujen maksajana ja tilittäjänä.

Mehiläisen verojalanjälki vuodelta 2020 koostuu seuraavasti:

- Mehiläinen-konsernissa palkoista pidätettyjen ja tilitettyjen ennakonpidätysten määrä oli 99,5 milj. euroa. Mehiläinen toimii Suomessa maantieteellisesti laaja-alaisesti ja sillä on toimintaa sekä suurissa kaupungeissa että pienissä kunnissa, jolloin palkkaveroa tilitetään useaan kuntaan.

- Mehiläisen tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat pääosin arvonlisäverottomia. Mehiläinen ei voi vähentää näiden palvelujen tuottamiseen liittyviin hankintoihin ja investointeihin sisältyvää arvonlisäveroa, vaan niihin sisältyvä arvonlisävero jää Mehiläisen maksettavaksi. Konsernin maksettavaksi jääneen hankintoihin ja investointeihin sisältyvän arvonlisäveron määrä oli 35,3 milj. euroa.

- Työnantajamaksujen määrä Mehiläinen-konsernissa oli 78,3 milj. euroa.

- Yhteisöveroa yhdistynyt konserni maksoi 13,9 milj. euroa.

- Varainsiirtoveroa ja kiinteistöveroa konserni maksoi 1,2 milj. euroa.

- Konsernissa harjoitetaan myös jonkin verran arvonlisäverollista toimintaa (henkilöstövuokrausta), jonka myynnistä veroviranomaiselle tilitetään kyseisen myynnin ja siihen liittyviin hankintoihin sisältyvien arvonlisäverojen erotus, joka oli 2,7 milj. euroa.

- Mehiläisen oman henkilöstön lisäksi konsernissa toimii lääkäreinä suuri joukko itsenäisiä ammatinharjoittajia, joiden verojalanjälki tulee Mehiläisen verojalanjäljen päälle ja on noin 66,8 milj. euroa (arvio).

Veropolitiikka

Tarkoitus ja yleiset tavoitteet

Mehiläinen-konsernin veropolitiikka perustuu yhtiön strategiaan ja arvoihin. Mehiläisessä toteutetaan vastuullista ja avointa veropolitiikkaa. Mehiläisen tavoitteena on olla hyvä veronmaksaja ja alan suunnannäyttäjä avoimen veropolitiikan edistäjänä. Mehiläinen pyrkii lisäksi avoimeen ja keskustelevaan yhteistyöhön veroviranomaisten kanssa.

Veropolitiikan pääperiaatteet

Mehiläinen on sitoutunut maksamaan voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvat verot sekä veronluonteiset maksut ja julkistamaan verotietonsa lainsäädännön ja yhtiön omien läpinäkyvyystavoitteiden mukaisesti.

Mehiläinen edellyttää veropolitiikan noudattamista kaikilta Mehiläisen työntekijöiltä, jotka työskentelevät Mehiläisen liiketoimintojen ja erityisesti niihin liittyvien veroasioiden parissa. Mehiläinen edellyttää yhtiön veropolitiikan noudattamista myös ulkopuolisilta neuvonantajilta silloin, kun Mehiläisen verotukseen liittyvät raportointi- tai muut tehtävät on ulkoistettu. Mehiläinen ei tue omalla toiminnallaan sellaista yrittäjälääkärien taikka muiden yhteistyökumppanien verosuunnittelua, joka poikkeaa alan käytännöistä ja yleisesti hyväksytyistä toimintamalleista.

Mehiläisen Veropolitiikan pääperiaatteet

 1. Yhtiö maksaa veronsa Suomessa, missä liiketoimintaa harjoitetaan

 2. Verotukseen liittyville asioille on aina liiketoiminnalliset perusteet

 3. Yhtiön verotus on läpinäkyvää ja yhtiö julkaisee ajantasaista tietoa verotuksestaan säännöllisesti

 4. Verotus ei ohjaa yhtiön toimintaa eikä sijoittautumista Suomen ulkopuolelle, missä liiketoimintaa ei harjoiteta

Verotuksen läpinäkyvyys

Mehiläinen pyrkii lisäämään verotuksen läpinäkyvyyttä yhteistyöllä veroviranomaisten kanssa. Mehiläinen on sitoutunut esittämään verohallinnolle tarvittavat tiedot oikean verokohtelun varmistamiseksi ja jälkikäteisten erimielisyyksien ehkäisemiseksi. Merkittävien liiketapahtumien verokäsittelystä Mehiläinen pyrkii hakemaan etukäteen verohallinnon kannanottoa.

Verotukseen liittyvistä asioista tiedotetaan myös yhtiön henkilökunnalle, yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Mehiläisen verojalanjälkiraportti julkaistaan vuosittain. Raportoimalla säännöllisesti verotuksesta, tuetaan verotuksen läpinäkyvyyttä.

Liiketoimintojen ja -tapahtumien järjestely

Mehiläisen verotukseen liittyvät periaatteet tavoittelevat yksinkertaisia ja hyväksyttyjä ratkaisumalleja niin, että yhtiön verotus on ymmärrettävää ja tarkoituksenmukaista. Mehiläisen liiketoimintojen ja tapahtumien järjestelyille on olemassa aina liiketoiminnalliset perusteet. Mehiläinen ei hyväksy keinotekoisia tai muuten aggressiivisia ratkaisumalleja. Lainmukaisuus ja rehellisyys yhdessä läpinäkyvän ja avoimen tiedottamisen kanssa ovat korostetun tärkeitä arvoja.

Mehiläinen seuraa jatkuvasti verotukseen liittyvää kehitystä ja sen vaikutusta yhtiön toimintaan sekä tavoittelee vuoropuhelua ja yhteistyötä veroviranomaisten kanssa.

Lue lisää:

Usein kysyttyä veroista

Vuosikatsaus ja tilinpäätös