Mehiläinen yrityksenä

Mehiläisen palvelut

Mehiläinen on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka toimii Suomessa ja kansainvälisesti.

Yksityiset terveyspalvelut Lääkäripalvelut, diagnostiikka, sairaalat, suun terveydenhuolto, työelämäpalvelut, mielenterveyspalvelut ja psykoterapia, fysioterapia ja hyvinvointipalvelut, digitaaliset terveyspalvelut
Julkiset terveyspalvelut Vapaan asiakasvalinnan terveysasemat, ulkoistukset ja ostopalvelut, julkinen suun terveydenhoito, päivystys- ja henkilöstöpalvelut, kotipalvelut, julkisrahoitteiset terapiapalvelut
Sosiaalipalvelut Ikääntyneiden asumispalvelut, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut, vammaisten asumispalvelut, lastensuojelupalvelut
Yksityis-, vakuutus-, yritys- ja kunta-asiakkaille Mehiläinen palvelee vuosittain yli 2 miljoonaa asiakasta. 540 000 henkilöä oli työterveyspalveluiden piirissä. Mehiläisen julkisilla terveyspalveluilla on vastuu 300 000 henkilön perusterveydenhuollosta. Mehiläisen palvelukodeissa on yli 8 000 asukaspaikkaa.
Laaja palveluverkosto Mehiläisen 670 toimipisteessä palveluita tuottaa yhteensä yli 29 000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa.

Mehiläisen tehtävä

Mehiläisen tehtävänä on luoda yhdessä parempaa terveyttä ja hyvinvointia.

  • Sinulle ja perheellesi tarjoamme yksilöllistä palvelua nopeasti ja sujuvasti.
  • Työnantajat pystyvät tukemaan avullamme työntekijöiden terveyttä, työkykyä ja hyvinvointia.
  • Julkinen päättäjä järjestää avullamme laadukkaat ja kustannustehokkaat julkiset palvelut.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille tarjoamme merkityksellistä työtä innostavassa ilmapiirissä omaa osaamista kehittäen.

Arvot toiminnan perustana

Arvot ovat Mehiläisen toiminnan perusta. Ne ohjaavat ja antavat suuntaa sekä näkyvät kaikessa tekemisessämme. Mehiläisen arvot ovat:

  • Tieto ja taito
  • Välittäminen ja vastuunotto
  • Kumppanuus ja yrittäjyys
  • Kasvu ja kehitys


Tulos ja avainluvut

Mehiläisen kannattava kasvu jatkui vahvana vuonna 2021. Tämä mahdollisti mittavat investoinnit laatuun ja toiminnan kehittämiseen vuoden aikana. Yhtiö käynnisti myös kansainvälisen laajentumisen.

- Vaikka koronapandemiaa ei vielä selätetty, on taloudellinen aktiivisuus palautunut. Myönteinen talouskehitys ja syntynyt hoitovelka näkyivät palveluidemme vahvana kotimaisena kysyntänä. Suomen liiketoiminnan kasvun ja uusien terapiapalveluiden lisäksi liikevaihtoa kasvatti kansainväliset liiketoiminnat, toteaa Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

Mehiläisen vuoden 2021 liikevaihto kasvoi 20,3 % ollen 1 398,9 (1 162,5) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto ennen yrityskaupoista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja, arvonalentumisia ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (oikaistu EBITA) oli 163,6 (134,1) miljoonaa euroa eli 11,7 % (11,5) liikevaihdosta. Tilikauden tulos oli 24,9 (0,2) miljoonaa euroa. Mehiläinen kolminkertaisti investointiensa kokonaismäärän edellisestä vuodesta 159,7 (52,8) miljoonaan euroon.

Asiakastyytyväisyys ja asiakaspito säilyivät vuoden aikana korkeana kaikissa Mehiläisen palveluissa. Yksityisten terveyspalveluiden asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS (Net Promoter Score) säilyi erinomaisella 89 pisteen tasolla.

Pyöristetyt avainluvut 2021

1 398,9

Liikevaihto (milj. €)

20,3 %

Liikevaihdon kasvu

2 milj.

Asiakasta

1,5 milj.

Käyttäjää OmaMehiläisessä

670

Yksikköä

8 000

Asukaspaikkaa

29 000

Työntekijää ja ammatinharjoittajaa

Liikevaihdon jakauma

67 %

Terveyspalvelut - Suomi

30 %

Sosiaalipalvelut

3 %

Kansainväliset terveyspalvelut

Henkilöstö

Mehiläisen kasvun, kehityksen ja laadun keskeinen edellytys on osaavista ammattilaisista koostuva sitoutunut henkilöstömme. Meillä työskentelee ammattilaisia laajalla koulutus- ja tehtäväkirjolla, nuorimpien työntekijöiden ollessa alle 20-vuotiaita ja kokeneimpien yli 70-vuotiaita.

Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen on meille tärkeää. Valtaosa Mehiläisessä tapahtuvasta koulutuksesta on ammatillista lisä-, täydennys- tai muuta ammattiin liittyvää koulutusta.

Monimuotoinen työyhteisö

Työyhteisömme on monimuotoinen niin ihmisten tehtävänkuvien kuin henkilöstön diversiteetin suhteen.

Mehiläinen on työnantajana – myös työntekijöiden omien kuvausten mukaan – tasa-arvoinen, tasapuolinen ja suvaitseva. Haluamme olla työyhteisö, jossa arvostetaan ihmisten erilaisuutta ja siitä kumpuavia vahvuuksia. Haluamme tarjota hyvän työntekijäkokemuksen joka päivä.

Yksi Suomen suurimmista työllistäjistä

Mehiläinen työllisti vuoden 2021 aikana yhteensä yli 29 000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. Kokoaikainen henkilöstö kasvoi 19,3 % edellisestä vuodesta ja oli keskimäärin 11 300 henkilöä.

Sosiaali- ja terveysalalla työvoiman tarve tulee kasvamaan lähivuosina merkittävästi ja rekrytoinnin muuttuminen haastavammaksi näkyy myös Mehiläisen toimintaympäristössä. Suurena, nopeasti kasvavana toimijana Mehiläisellä on erinomaiset mahdollisuudet tarjota hyviä työpaikkoja ammattilaisille. Panostamme jatkossa yhä vahvemmin koulutukseen, valmennuksiin, sisäisten urapolkujen mahdollisuuksiin sekä henkilöstön kuuntelemiseen.

Mehiläisen yli 110-vuotinen historia

Mehiläisen historia ulottuu yli 110 vuoden päähän. Tutustu kasvutarinaamme historiasivullamme. Löydät kuvia vuosien varrelta sekä tarkempaa tietoa kehityksestämme ja suurista käännekohdista.

Mehiläisen historia