Mehiläinen yrityksenä

Mehiläinen yrityksenä

Mehiläisen palvelut

Mehiläinen on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka toimii Suomessa ja kansainvälisesti.

Yksityiset terveyspalvelut Lääkäripalvelut, diagnostiikka, sairaalat, suun terveydenhuolto, työelämäpalvelut, psykoterapia ja mielenterveyspalvelut, fysioterapia ja hyvinvointipalvelut, digitaaliset terveyspalvelut
Julkiset terveyspalvelut Vapaan asiakasvalinnan terveysasemat, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ulkoistukset ja ostopalvelut, Etälääketieteen keskus, julkinen suun terveydenhuolto, henkilöstöpalvelut, kotipalvelut ja kotihoidon tukipalvelut, terapia- ja kuntoutuspalvelut
Sosiaalipalvelut Ikääntyneiden asumispalvelut, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut, vammaisten asumispalvelut, lastensuojelupalvelut
Yksityis-, vakuutus-, yritys- ja kunta-asiakkaille Mehiläinen palvelee vuosittain 2,1 miljoonaa asiakasta. 590 000 henkilöä oli työterveyspalveluiden piirissä. Mehiläisen julkisilla terveyspalveluilla on vastuu 310 000 henkilön perusterveydenhuollosta. Mehiläisen palvelukodeissa on 8 000 asukaspaikkaa.
Laaja palveluverkosto Mehiläisen 820 toimipisteessä palveluita tuottaa yhteensä yli 33 000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa.

Mehiläisen tehtävä

Mehiläisen tehtävänä on luoda yhdessä parempaa terveyttä ja hyvinvointia.

  • Sinulle ja perheellesi tarjoamme yksilöllistä palvelua nopeasti ja sujuvasti.
  • Työnantajat pystyvät tukemaan avullamme työntekijöiden terveyttä, työkykyä ja hyvinvointia.
  • Julkinen päättäjä järjestää avullamme laadukkaat ja kustannustehokkaat julkiset palvelut.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille tarjoamme merkityksellistä työtä innostavassa ilmapiirissä omaa osaamista kehittäen.

Arvot toiminnan perustana

Arvot ovat Mehiläisen toiminnan perusta. Ne ohjaavat ja antavat suuntaa sekä näkyvät kaikessa tekemisessämme. Mehiläisen arvot ovat:

  • Tieto ja taito
  • Välittäminen ja vastuunotto
  • Kumppanuus ja yrittäjyys
  • Kasvu ja kehitys

Tulos ja avainluvut

Mehiläisen liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuoden 2022 aikana 1 632,8 miljoonaan euroon ja nettorahavirta 264,2 miljoonaan euroon. Kannattavuus kuitenkin heikkeni edellisestä vuodesta ja tilikauden taloudellinen tulos laski tappiolliseksi. Kustannusten nousuun vaikuttivat useat eri tekijät.

Korona, Venäjän hyökkäys Ukrainaan, toimialan työvoimapula, muutokset alan sääntelyssä, korkea kustannusinflaatio, korkotason nousu sekä vieraan pääoman saatavuuden heikkeneminen loivat ennalta-arvaamattoman liiketoimintaympäristön vuodelle 2022.

- Mehiläinen suoriutui vaikeassa markkinatilanteessa hyvin. Kasvatimme liikevaihtoa, nostimme markkinaosuutta ja säilytimme toimialan keskitasoa paremman operatiivisen kannattavuuden. Kustannukset kuitenkin nousivat voimakkaasti, kannattavuus heikkeni ja tilikauden tulos valahti tappiolliseksi. Tilikauden tulokseen ei voi olla tyytyväinen, toteaa toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

Mehiläisen vuoden 2022 liikevaihto kasvoi 16,7 prosenttia vertailuvuodesta 1 632,8 (1 398,9) miljoonaan euroon. Erityisen vahvaa kasvu oli yksityisrahoitteisissa terveyspalveluissa, terapiapalveluissa sekä kansainvälisissä liiketoiminnoissa. Koronaan liittyvien palveluiden, kuten koronatestauksen, liikevaihto laski merkittävästi. Markkinaosuus kasvoi useilla liiketoiminta-alueilla orgaanisen kasvun ja yritysostojen kautta.

Mehiläisen vuoden 2022 liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 8,6 prosenttia vertailuvuodesta 264,2 (243,2) miljoonaan euroon. Konsernin kannattavuus kuitenkin heikkeni kustannusten noususta johtuen. Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBITA) ennen yrityskaupoista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja, arvonalentumisia ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 137,6 (163,6) miljoonaa euroa. Mehiläisen tilikauden tulos jäi tappiolliseksi ollen -9,4 (24,9) miljoonaa euroa.

- Haastavasta vuodesta huolimatta työmme korkean laadun ja palvelukehityksen eteen jatkui vahvana. Toteutimme mittavat investoinnit uusiin toimitiloihin ja laitteisiin, digikehitykseen ja palveluverkostoa ja -tarjontaa laajentaviin yritysostoihin. Investointien kokonaismäärä nousi 218,1 (159,7) miljoonaan euroon, Järvenpää toteaa.

Asiakastyytyväisyys ja asiakaspito säilyivät vuoden aikana korkeana kaikissa Mehiläisen palveluissa. Yksityisten terveyspalveluiden asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS (Net Promoter Score) säilyi erinomaisella 89 pisteen tasolla.

Pyöristetyt avainluvut 2022

1 632,8

Liikevaihto (milj. €)

16,7 %

Liikevaihdon kasvu

2,1 milj.

Asiakasta

1,8 milj.

Käyttäjää OmaMehiläisessä

820

Yksikköä

8 000

Asukaspaikkaa

33 000

Työntekijää ja ammatinharjoittajaa

Liikevaihdon jakauma

65,4 %

Terveyspalvelut - Suomi

28,4 %

Sosiaalipalvelut

6,1 %

Kansainväliset terveyspalvelut

Henkilöstö

Mehiläisen kasvun, kehityksen ja laadun keskeinen edellytys on osaavista ammattilaisista koostuva sitoutunut henkilöstömme. Meillä työskentelee ammattilaisia laajalla koulutus- ja tehtäväkirjolla, nuorimpien työntekijöiden ollessa alle 20-vuotiaita ja kokeneimpien yli 70-vuotiaita.

Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen on meille tärkeää. Valtaosa Mehiläisessä tapahtuvasta koulutuksesta on ammatillista lisä-, täydennys- tai muuta ammattiin liittyvää koulutusta.

Monimuotoinen työyhteisö

Työyhteisömme on monimuotoinen niin ihmisten tehtävänkuvien kuin henkilöstön diversiteetin suhteen.

Mehiläinen on työnantajana – myös työntekijöiden omien kuvausten mukaan – tasa-arvoinen, tasapuolinen ja suvaitseva. Haluamme olla työyhteisö, jossa arvostetaan ihmisten erilaisuutta ja siitä kumpuavia vahvuuksia. Haluamme tarjota hyvän työntekijäkokemuksen joka päivä.

Yksi Suomen suurimmista työllistäjistä

Mehiläinen työllisti vuoden 2022 aikana yhteensä yli 33 000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. Kokoaikainen henkilöstö kasvoi 18,8 % edellisestä vuodesta ja oli keskimäärin 13 400 henkilöä.

Sosiaali- ja terveysalalla työvoiman tarve tulee kasvamaan lähivuosina merkittävästi ja rekrytoinnin muuttuminen haastavammaksi näkyy myös Mehiläisen toimintaympäristössä. Suurena, nopeasti kasvavana toimijana Mehiläisellä on erinomaiset mahdollisuudet tarjota hyviä työpaikkoja ammattilaisille. Panostamme jatkossa yhä vahvemmin koulutukseen, valmennuksiin, sisäisten urapolkujen mahdollisuuksiin sekä henkilöstön kuuntelemiseen.

Mehiläisen yli 110-vuotinen historia

Mehiläisen historia ulottuu yli 110 vuoden päähän. Tutustu kasvutarinaamme historiasivullamme. Löydät kuvia vuosien varrelta sekä tarkempaa tietoa kehityksestämme ja suurista käännekohdista.

Mehiläisen historia