Mehiläinen yrityksenä

Mehiläisen palvelut

Laaja-alainen Mehiläinen on merkittävä sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnannäyttäjä Suomessa.

Yksityiset terveyspalvelut Lääkäripalvelut, diagnostiikka, leikkaukset, suun terveydenhoito ja työelämäpalvelut
Julkiset terveyspalvelut Vapaan asiakasvalinnan terveys-asemat, ulkoistukset ja ostopalvelut, suun terveydenhoito, päivystys- ja henkilöstöpalvelut, kotipalvelut
Julkiset sosiaalipalvelut Ikääntyneiden ja vammaisten asumispalvelut, mielenterveys-kuntoutus, lastensuojelupalvelut
Yksityis-, vakuutus-, yritys- ja kunta-asiakkaille Mehiläisen lääkärikeskuksissa asioi vuonna 2019 yli 960 000 henkilöä. Yli 460 000 henkilöä oli työterveyspalveluiden piirissä. Mehiläisen julkisilla terveyspalveluilla on vastuu 230 000 henkilön perusterveydenhuollosta. Mehiläisen palvelukodeissa on yli 6 800 asukaspaikkaa.
Laaja palveluverkosto Mehiläinen palvelee koko Suomea yli 500 toimipisteessään ympäri maan.

Mehiläisen palvelut kartalla

Mehiläisen tehtävä

Mehiläisen tehtävänä on luoda yhdessä parempaa terveyttä ja hyvinvointia ikääntyvään Suomeen.

  • Sinulle ja perheellesi tarjoamme yksilöllistä palvelua nopeasti ja sujuvasti.
  • Työnantajat pystyvät tukemaan avullamme työntekijöiden terveyttä, työkykyä ja hyvinvointia.
  • Julkinen päättäjä järjestää avullamme laadukkaat ja kustannustehokkaat julkiset palvelut.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille tarjoamme merkityksellistä työtä innostavassa ilmapiirissä omaa osaamista kehittäen.

Tulos ja avainluvut

Mehiläisen liikevaihdon kasvu ja kannattavuus jatkuivat vakaina yhtiön 110-vuotisjuhlavuotena 2019. Liikevaihto nousi vuoden aikana 1 064,1 miljoonaan euroon. Yhtiö jatkoi vahvoja panostuksia laatuun ja digitaalisiin palveluinnovaatioihin samalla, kun asiakastyytyväisyys nousi uuteen ennätykseensä.

Mehiläinen konsernin liikevaihto ylitti vuoden 2019 aikana ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa miljardin euron rajan ollen 1 064,1 (915,9) miljoonaa euroa. Kasvua luvussa oli 16,2 prosenttia edellisestä vuodesta. Oikaistu käyttökate ilman IFRS 16 -standardin vaikutusta nousi vuoden aikana 125,2 miljoonaan euroon, kasvaen 15,8 prosenttia vuoden 2018 tasosta. Vastaava oikaistu liikevoitto (EBITA) kasvoi 99,5 miljoonaan euroon, jossa kasvua viime vuodesta 17,3 prosenttia. Tilikauden aikana investointeja kasvua ja digitalisaatiota tukeviin hankkeisiin tehtiin yhteensä 85,4 miljoonan euron edestä.

- Mehiläisen kannattava kasvu jatkui hallitusti kaikissa liiketoiminnoissa. Liiketoimintamme myönteiseen kehitykseen vaikuttivat erityisesti työelämäpalveluiden ja lääkärikeskusten orgaaninen kasvu, kasvu julkisissa terveyspalveluissa sekä strateginen yhteistyö vakuutusyhtiökumppaneidemme kanssa. Teimme myös lukuisia pieniä yritysostoja, sanoo Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

Mehiläisen näkymät vuodelle 2020 ovat myönteiset. Jo tehtyjen kasvuhankkeiden johdosta liikevaihdon odotetaan jatkavan kasvua.

Pyöristetyt avainluvut 2019

1064,1

Liikevaihto (milj. €)

16,2 %

Liikevaihdon kasvu

1,3 milj.

Asiakasta

2,9 milj.

Lääkärikäyntiä

500

Yksikköä

6 800

Asukaspaikkaa

21 800

Työntekijää ja ammatinharjoittajaa

67 %

Terveyspalveluita kokonaismyynnin jakaumasta

33 %

Sosiaalipalveluita kokonaismyynnin jakaumasta

Henkilöstö

Mehiläisen kasvun, kehityksen ja laadun keskeinen edellytys on osaavista ammattilaisista koostuva sitoutunut henkilöstömme. Meillä työskentelee ammattilaisia laajalla koulutus- ja tehtäväkirjolla, nuorimpien työntekijöiden ollessa alle 20-vuotiaita ja kokeneimpien yli 70-vuotiaita.

Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen on meille tärkeää. Valtaosa Mehiläisessä tapahtuvasta koulutuksesta on ammatillista lisä-, täydennys- tai muuta ammattiin liittyvää koulutusta.

Kuva henkilöstöstä

Työyhteisö

Monimuotoinen työyhteisö

Työyhteisömme on monimuotoinen niin ihmisten tehtävänkuvien kuin henkilöstön diversiteetin suhteen.

Mehiläinen on työnantajana – myös työntekijöiden omien kuvausten mukaan – tasa-arvoinen, tasapuolinen ja suvaitseva. Haluamme olla työyhteisö, jossa arvostetaan ihmisten erilaisuutta ja siitä kumpuavia vahvuuksia. Haluamme tarjota hyvän työntekijäkokemuksen joka päivä.

Yksi Suomen suurimmista työllistäjistä

Mehiläisessä työskentelee yli 21 800 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. Mehiläinen työllisti vuoden 2019 lopussa yli 18 000 työntekijää työsuhteisena, mikä tarkoittaa kokoaikaisiksi työsuhteiksi muutettuna reilua 10 000 henkilötyövuotta. Lisäksi Mehiläinen tarjoaa työtä yli 3 800 ammatinharjoittajasuhteessa työskentelevälle ammattilaiselle.

Sosiaali- ja terveysalalla työvoiman tarve tulee kasvamaan lähivuosina merkittävästi ja rekrytoinnin muuttuminen haastavammaksi näkyy myös Mehiläisen toimintaympäristössä. Suurena, nopeasti kasvavana toimijana Mehiläisellä on erinomaiset mahdollisuudet tarjota hyviä työpaikkoja ammattilaisille. Panostamme jatkossa yhä vahvemmin koulutukseen, valmennuksiin, sisäisten urapolkujen mahdollisuuksiin sekä henkilöstön kuuntelemiseen.

Historia

Mehiläisen kehityksen ja toiminnan kivijalkana on pitkä historia. Yli 100 vuoden kokemus luo vankan perustan osaamisellemme.

Toiminnan kehittyminen 1900-luvulla

Mehiläisen historia alkaa 6.11.1909, kun Reguel Löfqvist, Akseli Koskimies, Walter Sipilä ja K.F. Hirvisalo perustivat Sairaala O.Y. Mehiläisen Helsingin Huvilakadulle. Nimensä sairaala sai Kalevalaisen taruolennon Mehiläisen mukaan.

Mutta silloin Lemminkäisen äiti puhui puolelleen Mehiläisen, metsän kukkien kuninkaan, hakemaan mettä ja simaa voiteiksi monista eri yrteistä. Mehiläinen "lenti liihytteli ylitse meren yheksän, meri-puolen kymmenettä", haki lääkkeitä selkä vääränä: "kuusi kuppia sylissä, seitsemän selän takana, ne on täynnä voitehia, täynnä rasvoja hyviä". Niillä poika toipui, uusiin elämän myrskyihin.

1930-luvulla Mehiläinen muutti nykyiseen Töölön toimipisteeseen. Uusi vaaleanvihreä, komea kivitalo herätti ansaittua huomiota. Myös sijaintia nykyaikaisessa, rauhallisessa ja luonnonläheisessä Töölössä kiiteltiin. Reilut 10 vuotta myöhemmin sairaala toimi SPR:n sotasairaalana, saaden myös vaurioita Helsingin suurpommituksissa.

Lääkärikeskuksen toimintaan vaikuttavia muutoksia tulevina vuosikymmeninä olivat mm. ryhmävastaanottojen aloittaminen sekä sairasvakuutuslain voimaantulo, jolloin tutkimus- ja hoitokuluista alettiin maksaa korvauksia.

Työterveyshuollon palvelut käynnistettiin vuonna 1974 ja toimintaa laajennettiin 10 vuotta myöhemmin hankkimalla Forumin, Hakaniemen ja Vantaan Kielotien lääkäriasemat. 1990-luvulla lama kuritti voimakkaasti myös Mehiläisen työterveyspalveluita.

Laajeneminen 2000-luvulla

Mehiläinen aloitti laajenemisen valtakunnalliseksi toimijaksi 2000-luvun alussa. Ensimmäinen askel pääkaupunkiseudun ulkopuolelle otettiin yhdistymällä Turkulaisen Tohtoritalon kanssa. Palveluketju kasvoi tulevina vuosina lukuisten yritysostojen kautta läpi Suomen.

100-vuotiaan yrityksen toiminta monipuolistui nopeasti kattamaan myös suun terveydenhuollon, sekä julkisen terveydenhuollon ulkoistukset, hoivapalvelut, lastensuojelun ja mielenterveyskuntoutuksen.

Mediverkko osaksi Mehiläistä

Mediverkon perustivat vuonna 2002 Toni Jäntti, Janne-Olli Järvenpää, Antti Marttila ja Carlo Meloni ratkaisemaan suomalaisten kuntien lääkäripulaa. Alkuvuosina toiminta keskittyi päivystyspalveluihin ja lääkärivuokraukseen. Vuoden 2006 jälkeen alkoi voimakas kasvuvaihe, jossa Mediverkko laajeni valtakunnalliseksi palveluntuottajaksi myös vanhusten hoivapalveluihin, lastensuojeluun ja hammaslääkäripalveluihin.

Mehiläinen ja Mediverkko yhdistyivät vuonna 2015 suomalaisen terveys- ja sosiaalialan laatujohtajaksi.

Toimialan suunnannäyttäjä

Mehiläinen on noussut sosiaalipalveluissa sekä yksityisissä ja julkisissa terveyspalveluissa toimialan laatujohtajaksi ja suunnannäyttäjäksi. Digitaalisuus on tullut pysyväksi osaksi terveydenhoitoa ja Mehiläisen palveluita. Kuten aiemminkin historiassa, Mehiläisen tärkein tavoite on järjestää parasta mahdollista hoitoa ja hoivaa kaikille.