Lääkäriin omaisen kanssa

Asiakas ei aina pysty vastaamaan lääkärikäynnistään itse, vaan omainen voi osallistua hoitotilanteeseen. Kun tulet vastaanotolle sairaan läheisen kanssa, voit varautua tilanteeseen jo etukäteen.

Kysy läheiseltäsi, haluaako hän sinun toimivan saattajana vai myös terveydentilasta tietävänä henkilönä. Mikäli läheisesi haluaa, että tiedät hänen terveyttään koskevista asioista, voi omaisesi allekirjoittaa Mehiläisen lääkäriasemilla lomakkeen, jolla myöntää sinulle oikeuden terveydentilansa hoitamiseen. Saat lomakkeen palvelupisteestämme.

Jos sairastunut omainen ei pysty osallistumaan hoitonsa suunnitteluun

  • Kerro vastaanotolla läheisesi käyttämät lääkkeet, allergiat, sairaudet ja myös hänen käyttämät vitamiini- ja luontaistuotevalmisteet.
  • Jos läheisesi toiminta- tai ilmaisukyky on heikentynyt esimerkiksi dementian vuoksi, kerrothan henkilöstöllemme, miten keskustelu ja toimiminen hänen kanssaan onnistuvat parhaiten.
  • Kun läheisesi pääsee pois hoidosta, sinulle kerrotaan, mitä lääkkeitä hänen tulee jatkossa ottaa. Voit keskustella siitä, miten hänen jatkohoitonsa järjestetään ja mihin ottaa yhteyttä, jos haluat tarkistaa hoito-ohjeita myöhemmin.
  • Jos läheisesi käyttää useita lääkkeitä samanaikaisesti, voit pyytää, että lääkäri arvioi hänen lääkityksensä säännöllisesti tai vähintään kerran vuodessa. Lääkkeiden annostelu helpottaa lääkkeiden ottamista oikeaan aikaan. Voit annostella lääkkeet lääkeannostelijaan (dosettiin) tai pyytää apteekkia jakamaan ne annospusseihin.