Mieslääkäri hymyilee vastaanottohuoneessa
Needs review

Näille sivuille on koottu tietoa siitä, miten voit toimia, kun tarvitset aikaa lääkärille tai muulle asiantuntijalle. Sivuilla kerrotaan myös ohjeita tilanteisiin, kun olet tulossa vastaanotolle, työterveyshuoltoon, laboratorioon tai leikkaukseen. Halutessasi voit tutustua myös potilasturvallisuutta koskevaan tietoon.

Lääkäriin >>
Työterveyslääkäriin >>
Laboratorioon >>

Lääkäriin lapsen kanssa >>
Tulossa sairaalaan >>
Onko käytössäsi palveluseteli? >>
Maksaako vakuutuksesi käynnin? >>
Tapaturmat >>
Omaisen sairastaessa >>
Ulkomailla asuva lääkäriin >>
Palvelunumerot asiakkaille >>

Potilastiedot Kanta-arkistossa
 

Potilasturvallisuus on yhteinen asia

Mehiläinen kehittää jatkuvasti potilasturvallisuutta. Hygieniatyö ja sairaalainfektioiden ennaltaehkäisy on pitkään ollut keskeisiä kehittämiskohteitamme kaikissa yksiköissä. Panostamme myös lääkitysturvallisuuteen useilla kehityshankkeilla. Eri toimintaprosessimme on analysoitu potilasturvallisuuden näkökulmasta, ja laiteturvallisuutta seurataan viranomaisten ja laitevalmistajien ohjeiden mukaisesti.

Tarkastelemme ja ja kehitämme edelleen jo olemassa olevia hyviä toimintamalleja. Olemme ottaneet oppia turvallisuuskriittisiltä aloilta kuten ilmailusta kehittäessämme potilasturvallisuutta parantavia käytäntöjä.

Potilasasiamiehen tehtävät

Jokaisessa Mehiläisen toimipisteessä on potilasasiamies, jonka tehtävänä on opastaa ja neuvoa potilaita potilasvahinkoepäilyissä.

Potilasasiamiesten yhteystiedot saat soittamalla vaihteeseemme puh. 010 4140 112. Vaihde on auki pääsääntöisesti ma-to klo 7-20, pe klo 7-18 sekä la ja su klo 8-15.

Potilasasiamiehen tehtävänä on:
1) neuvoa potilaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa;
2) avustaa potilasta 10 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetuissa asioissa;
3) tiedottaa potilaan oikeuksista; sekä
4) toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Lue lisää potilasasiamiehen tehtävistä >>

 

Jaa