Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n toimintayksiköiden potilasrekisteri ja tietosuojaselosteet

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy tuottaa terveyspalveluita Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirille, Tornion kaupungille, Kemin kaupungille, Simon kunnalle sekä Keminmaan kunnalle. Näiden toimintojen osalta rekisterinpitäjänä toimii kukin tilaajataho oman toimintansa osalta.

Potilasrekisteri sisältää mm. potilaan yksilöinti- ja yhteystiedot, potilaan hoidon ja tutkimuksen kannalta välttämättömät tiedot, laboratorio-, kuvantamis- ja muut tutkimustulokset, kuntoutussuunnitelmat, ajan- ja hoidonvarauspäiväkirjat sekä potilaan suostumuksella muista hoito-, tutkimus- tai kuntoutuslaitoksilta saadut hoidon kannalta tarpeelliset tiedot, hätäkeskuksen välittämien tehtävien hoitamiseen liittyvät välttämättömät tiedot sekä potilasmaksuasioiden käsittelyn sekä tilastoinnin ja tutkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot.

Lisätietoja kunkin tilaajatahon tietosuojaperiaatteista, potilasrekisterin tietojen käytöstä, tietojen luovuttamisesta ja niiden korjaamisesta löydät alla olevista linkeistä:

Keminmaa 

Tornio 

Kemi 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri 

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n tietosuojavastaava on lääketieteellinen johtaja Paavo Uusimaa (paavo.uusimaa@mehilainen.fi).