Potilasasiamies ja sosiaaliasiamies

Potilasasiamies

Potilasasiamies antaa potilaalle neuvoja ja tietoa hänen oikeuksistaan ja avustaa tarvittaessa potilasta vahinkoepäilyn, muistutuksen, kantelun tai korvaushakemuksen teossa.

Potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu:

  • auttaa ja neuvoo potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista ja asemasta
  • neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä
  • edistää muilla tavoin potilaan oikeuksien toteutumista

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut virhe tai vahinko.

Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, 10 §). Oheisella lomakkeella voit tehdä muistutuksen. Muistutuksen palautus asioimasi toimipisteen potilasasiamiehelle. Tarkemmat lisätiedot löydät muistutuslomakkeelta.

Jokaisessa Mehiläisen toimipisteessä toimii nimetty potilasasiamies, jonka yhteystiedot löydät toimipisteen sivuilta  vastuuhenkilöistä.

Mikäli et tavoita oman toimipisteesi potilasasiamiestä, voit olla yhteydessä myös toisen toimipisteen potilasasiamieheen tai tavoittaa potilasasiamiehen Mehiläisen asiakaspalvelukeskuksen kautta. Digiklinikan potilasasiamieheen saat yhteyden asiakaspalvelukeskuksen kautta. Sosiaalipalveluissa toimii kunnan/kuntayhtymän tai kaupungin nimeämä sosiaaliasiamies.

Ensisijaisesti yhteys hoitaneeseen henkilöön

Mikäli olet tyytymätön hoitoosi tai kohteluusi Mehiläisessä, suosittelemme selvittämään asiaa ensisijaisesti sinua hoitaneen henkilön kanssa. Useimmiten tämä on nopein tapa ratkaista asia ja muita toimenpiteitä ei edes tarvita. Yhteyden sinua hoitaneeseen henkilöön saat parhaiten soittamalla asiakaspalvelunumeroon 010 414 00 (0,084 €/min).

Lisää aiheesta