Polven takarististeen vammat ja hoito

Polven takaristisidevamma syntyy useimmiten sääreen tulevan suora iskun seurauksena polven ollessa koukistuneena tai jos polvi yliojentuu voimakkaasti. Polven takaristisiteen vammat ovat jopa kymmenen kertaa harvinaisempia kuin eturistisiteen vammat.

Polven takaristisiteen repeämän oireet

Vakavaan polven takaristisidevammaan liittyy usein myös muita polven nivelsiteiden ja kierukoiden vaurioita. Tällöin polvi on kipeä ja turvoksissa, eikä sille voi varata painoa. Joissain tapauksissa takaristisiteen vammasta aiheutuvat oireet voivat olla lieviä. Toisinaan polven takana saattaa olla pieni verenpurkauma, mutta polvi ei välttämättä turpoa ja ainoastaan tietyissä liikkeissä polvi tuntuu epävakaalta. Tällaisessa tapauksessa hoitoon hakeutuminen ja vaivan syyn selvittäminen usein viivästyy.

Vaikka takaristisiteen repeämä voi olla vaikeasti todettavissa, polviin erikoistunut ortopedi pystyy epäilemään ja tunnistamaan vamman kliinisen tutkimuksen perusteella. Tutkimusta täydennetään aina magneettikuvauksella ja joskus myös polven rasitus-röntgenkuvauksella.

Lue myös: Polven eturistisiteen repeämä ja leikkaus

Takaristisiteen vamman hoito

Mikäli takaristisidevamma on lievä ja se todetaan ajoissa, voidaan vamma hoitaa ilman leikkausta polveen asennetulla saranatuella. Alkuvaiheessa huomaamatta jäänyt takaristisidevamma johtaa kuitenkin nivelsiteen venymiseen, jolloin epävakaaksi koettu polvi kannattaa tukevoittaa leikkaushoidon avulla. Vaikeat takaristisidevammat hoidetaan aina leikkauksella.

Takaristisiteen hoito leikkauksella

Takaristiside korjataan tähystysleikkauksella. Useimmiten leikkaus tapahtuu nukutuksessa. Revennyt takaristiside korvataan omalla jännesiirteellä tai vieraskudossiirteellä. Polvessa todetut liitännäisvauriot korjataan samassa leikkauksessa. Kotiutuminen tapahtuu samana tai viimeistään seuraavana päivänä mahdollisten muiden vammojen laajuudesta riippuen.

Leikkauksesta toipuminen vie aikaa, ja takaristisideleikkauksen jälkeen käytetään erityistä polven saranatukea puolen vuoden ajan. Tuki vähentää jännesiirteisiin kohdistuvaa rasitusta ja suojaa polvea. Tuen kanssa pystyy liikkumaan normaalisti. Kyynärsauvoja tulee käyttää vähintään muutaman viikon ajan. Sairausloman kestoon vaikuttaa työnkuva. Useimmiten sairausloma on vähintään kaksi kuukautta.

Mehiläisen ajanvaraus ja leikkaushinnasto

Mehiläisen ortopedit auttavat kaikissa polvivammoihin liittyvissä asioissa. Varaa aika ortopedian ja traumatologian erikoislääkärille Mehiläisen ajanvarauspalvelusta  tai soittamalla asiakaspalveluun 010 414 00 (0,084 €/min).

Tutustu myös Mehiläisen sairaalapalveluiden ja leikkausten hinnastoon sekä joustavaan erämaksuun.