hoitaja vanhuksen kanssa
Needs review

Alkavien muistisairauksien hoito aloitetaan yleisesti muistitutkimuksilla, joita käytetään muistioireiden selvittelyssä. Esimerkiksi Alzheimerin taudin ensioireina ovat yleensä lähimuistin häiriöt, joita kartoitetaan muistitesteillä ja tutkimuksilla. Muistitutkimuksissa selvitetään muistin tilaa testein (mm. CERAD-testi, MMSE-testit), keskustelemalla ja kartoittamalla muistioireita asiakkaan kanssa sekä kirjaamalla asiakkaan tarkat esitiedot.

Milloin muistitutkimuksiin?

  • epäilet tai läheisesi epäilevät muistin heikentymistä
  • muistiongelmat etenevät, tärkeiden asioiden unohtelu yleistyy tai esiintyy muistiaukkoja
  • toimintakyky tai arjesta selviytyminen heikentyvät tuntemattomasta syystä
  • persoonallisuus tai käyttäytyminen muuttuu
  • sekavuustilat esimerkiksi leikkauksen tai infektion yhteydessä
  • lievienkin muistiongelmien yhteydessä on hyvä mennä muistitutkimuksiin, varsinkin jos lähisuvussa esiintyy muistisairauksia

CERAD-muistitesti

CERAD-muistitesti (Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease) on muistitutkimuksen tehtäväsarja, joka antaa tietoa siitä, onko syytä epäillä alkavaa muistisairautta kuten Alzheimerin tautia. Testiä käytetään yhtenä osana muistisairauksien toteamisessa.

CERAD-tehtäväsarjassa arvioidaan kognitiivisia toimintoja; välittömän ja viivästetyn muistin osalta, asioiden hahmottamista, kielellistä sujuvuutta ja perustoimintoja kuten nimeämistä sekä visuaalista muistia piirrostehtävien avulla.

Mehiläisessä muistitutkimuksia tekevät muistihoitajat, psykologit ja erikoislääkärit (neurologit ja geriatrit). Lähetettä CERAD- muistitutkimukseen ei tarvita, tutkimuksen kesto noin 30 min.

Lue lisää CERAD-muistitutkimuksesta

Jaa