Dementia

Dementia on oireyhtymä, ei erillinen sairaus. Nykyään puhutaankin muistisairauksista, ei dementioista. Dementian syntyyn vaikuttavat etenevät muistisairaudet, Alzheimerin taudin ollessa tavallisin dementian aiheuttaja. Etenevät muistisairaudet rappeuttavat aivoja ja heikentävät toimintakykyä laaja-alaisesti ja heikentävät muistia. Dementiaa aiheuttavia eteneviä muistisairauksia ovat mm. Alzheimerin tauti, Lewyn kappaletauti, verisuoniperäinen muistisairaus ja otsa-ohimolohkorappeumasta johtuva muistisairaus.

Dementia - oireet

Dementiaan liitettäviä yleisiä oireita ovat mm. uusien asioiden oppimisen vaikeudet, aiemmin opittujen asioiden mieleen palauttamisen vaikeudet, oikeiden sanojen muistaminen tai ymmärtäminen, toimintakyvyn heikkeneminen rutiinien osalta (esimerkiksi pukeutumisen vaikeutuminen) tai ohjeiden mukaan toimiminen. Myös persoonallisuuden ja käyttäytymisen muutokset ovat usein oireina dementia oireyhtymässä. Eri muistisairauksissa on havaittavissa erilaisia muistiongelmia ja käytöshäiriöitä.

Jokapäiväisessä elämässä nämä etenevät muistisairaudet hankaloittavat arkisten askareiden sujumista, tavarat ovat usein kateissa, potilas ei muista minne on menossa tai lähisukulaisten nimet eivät tule mieleen. Yleisesti vaikeudet selviintyä arkipäivän toiminnoissa kasvavat.

Dementiaan liittyvät oireet voivat olla joko pysähtyneitä, ohimeneviä tai pysyviä, oireyhtymän aiheuttajasta riippuen. Yleisimmät aiheuttajat ovat Alzheimerin tauti, verisuoniperäiset muistisairaudet, Lewyn kappale-tauti tai aivovammat. Iäkkäillä henkilöillä vakava masennus voi aiheuttaa hyvin samankaltaisia oireita kuin dementiaoireet.

Dementian hoito riippuu sitä aiheuttavasta muistisairauden hoidosta. Ennaltaehkäisevän hoidon merkitys esimerkiksi terveellisellä ruokavaliolla ja riittävällä liikunnalla suojaavat muistisairauksilta.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Ulla Ellfolk
Neuropsykologian erikoispsykologi, FT
Tiina Haavisto
Työterveyshoitaja
Päivi Hartikainen
LT, Dosentti, Neurologian erikoislääkäri
Harri Hirvonen
LT, Neurologian erik.lääkäri
9.9

Lisää aiheesta

lokakuu 2021viikko 41