Dementia

Dementia eli muistisairaudet

Dementia on oireyhtymä, ei erillinen sairaus. Nykyään puhutaankin muistisairauksista, ei dementioista. Dementian syntyyn vaikuttavat etenevät muistisairaudet, Alzheimerin taudin ollessa tavallisin dementian aiheuttaja. Etenevät muistisairaudet rappeuttavat aivoja ja heikentävät toimintakykyä laaja-alaisesti ja heikentävät muistia. Dementiaa aiheuttavia eteneviä muistisairauksia ovat mm. Alzheimerin tauti, Lewyn kappale -tauti, verisuoniperäinen muistisairaus ja otsa-ohimolohkorappeumasta johtuva muistisairaus.

Dementian oireet

Dementiaan liitettäviä yleisiä oireita ovat mm. vaikeudet uusien asioiden oppimisessa, aiemmin opittujen asioiden mieleen palauttamisessa, oikeiden sanojen muistamisessa tai ymmärtämisessä, toimintakyvyn heikkeneminen rutiinien osalta (esimerkiksi pukeutumisen vaikeutuminen) tai vaikeudet toimia ohjeiden mukaan. Myös persoonallisuuden ja käyttäytymisen muutokset ovat usein oireina dementiassa. Eri muistisairauksissa on havaittavissa erilaisia muistiongelmia ja käytöshäiriöitä.

Jokapäiväisessä elämässä nämä etenevät muistisairaudet hankaloittavat arkisten askareiden sujumista, tavarat ovat usein kateissa, potilas ei muista minne on menossa tai lähisukulaisten nimet eivät tule mieleen. Yleisesti vaikeudet selviytyä arkipäivän toiminnoissa kasvavat.

Dementiaan liittyvät oireet voivat olla joko pysähtyneitä, ohimeneviä tai pysyviä, oireyhtymän aiheuttajasta riippuen. Yleisimmät aiheuttajat ovat Alzheimerin tauti, verisuoniperäiset muistisairaudet, Lewyn kappale-tauti tai aivovammat. Iäkkäillä henkilöillä vakava masennus voi aiheuttaa hyvin samankaltaisia oireita kuin dementiaoireet.

Dementian hoito riippuu sitä aiheuttavasta muistisairauden hoidosta. Ennaltaehkäisevän hoidon merkitys esimerkiksi terveellisellä ruokavaliolla ja riittävällä liikunnalla suojaavat muistisairauksilta.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Liisa Hovilehto-Aunela
Yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri
9.1
Vesa Koivisto
Sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri
9.8
Olli Lappalainen
Geriatrian, th ja yleislääketieteen erikoislääkäri
Ulla Parviainen
Yleislääket. ja geriatrian el

Lisää aiheesta