MMSE-testi

MMSE-testi on lyhytmuistin arviointiin kehitetty testi, joka on helppo ja vakiintunut menetelmä yleisessä muistitutkimuksessa. MMSE-testi ei sovellu varhaisessa vaiheessa olevan muistisairauden seulontaan. Parhaiten testi soveltuu Alzheimerin taudin etenemisen seurantaan, kun sairaus on edennyt keski-vaikeaan vaiheeseen.

MMSE-testissä on 19 kysymystä, joilla kartoitetaan toimintakykyä perusasioissa kuten lukemisessa, ajan hallinnassa, puheessa ja keskittymisessä. Kysymyksillä pyritään selvittämään onko perusasioissa ilmennyt muutoksia, jotka vaikuttavat jokapäiväiseen elämään tai voisivat liittyä sairauteen. Testin tulos kuvastaa muistisairauden vaikeusastetta, joskaan MMSE-testi ei ole erityisen tarkka vaan antaa raja-arvot jatkotutkimuksiin.

MMSE (Mini-Mental State Examination) antaa tulokseksi numeerisen arvon, jonka pohjalta asiakas voidaan ohjata perusteellisempaan muistitutkimukseen, kuten CERAD tutkimukseen. MMSE-testi ei ole yksin riittävä muistisairauden diagnoosin tekoon eikä työkyvyn arviointiin.

Takaisin muistitestit-sivulle

Asiantuntijat ja toimipisteet

Liisa Hovilehto-Aunela
Yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri
9.1
Vesa Koivisto
Sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri
9.8
Olli Lappalainen
Geriatrian, th ja yleislääketieteen erikoislääkäri
Ulla Parviainen
Yleislääket. ja geriatrian el