Mehiläisen Hyvinvointianalyysi

Mehiläisen Hyvinvointianalyysi perustuu sydämen sykevälivaihtelujen tulkintaan erillisen ohjelman avulla, jolla pystytään tunnistamaan yksilön kuormittumisen ja palautumisen suhdetta. Menetelmä antaa yksityiskohtaista tietoa vuorokauden eri hetkien kuormituksesta ja auttaa löytämään elpymiseen auttavat tottumukset.

Sydämen sykkeestä saatu tieto auttaa kokonaiskuormittumisen ja palautumisen arvioinnissa. Sopiva kuormitus on elimistölle hyväksi, kun taas pitkäaikainen ylikuormittuminen ja riittämätön palautuminen altistavat toimintakyvyn laskulle ja sairauksille.

Kuormittumisriski lisääntyy, jos palautumista ei esiinny stressijaksojen välissä. Jos ylikuormitus jatkuu yhtäjaksoisesti useita päiviä, on syytä tehostaa stressinhallintaa.

Sykevaihteluvälin mittaus

Mehiläisen Hyvinvointianalyysissä käytetään sykevälivaihteluja mittaavaa laitetta (First Beat), joka toimitetaan kotiin postitse. Mittaus suoritetaan rintakehän ympärille kiinnitetyn sykepannan avulla ja mittaus kestää kolme vuorokautta. Tänä aikana henkilö jatkaa normaalisti toimintojaan, viettää vapaa-aikaa ja nukkuu. Mittauspäivistä kaksi voi olla esim. työ-, opiskelu tms. päiviä ja yksi vapaapäivä. Henkilö pitää samanaikaisesti päiväkirjaa, johon merkitään päivän tapahtumat puolen tunnin välein. Mittauspäivien jälkeen laite postitetaan takaisin datan purkua varten.

Työfysioterapeutti analysoi kerätyn datan pohjalta syntyvän sykevariaatiokuvan ja käy yhdessä mittaukseen osallistuvan henkilön kanssa läpi yksilöllisen palautteen tuloksista puhelimitse. Raportti lähetetään myös asiakkaalle postitse.

Miksi kuormittumisesta palautuminen on tärkeää?

  • Elimistön voimavarat lisääntyvät palautumisen aikana ja vähenevät pitkällisten tai toistuvien stressireaktioiden seurauksena.
  • Lyhytkestoisena stressi parantaa suorituskykyä, mutta jatkuessaan pidempään - ilman palautumista - se voi aiheuttaa terveydellisiä haittoja.
  • Ulkoisten ja sisäisten stressitekijöiden väheneminen aikaansaa elimistön rauhoittumista ja tervetullutta aktiivisuustason laskua.
  • Pitkäaikainen kuormittuminen ilman voimavarojen kertymistä saattaa johtaa uupumiseen.
  • Elimistön voimavarat lisääntyvät palautumisen aikana ja vähenevät pitkällisten tai toistuvien stressireaktioiden seurauksena.
  • Lyhytkestoisena stressi parantaa suorituskykyä, mutta jatkuessaan pidempään - ilman palautumista - se voi aiheuttaa terveydellisiä haittoja.
  • Ulkoisten ja sisäisten stressitekijöiden väheneminen aikaansaa elimistön rauhoittumista ja tervetullutta aktiivisuustason laskua.
  • Pitkäaikainen kuormittuminen ilman voimavarojen kertymistä saattaa johtaa uupumiseen.