Mehiläinen mukana Tekes-hankkeessa, jossa kehitetään yksilöllistettyä ja ennakoivaa diagnostiikkaa ja hoitoa

Mehiläinen on mukana terveyden ja hyvinvoinnin strategisen osaamiskeskittymä, SalWe Oy:n, nelivuotisessa GET IT DONE -ohjelmassa . Sen tavoitteena on parantaa terveydenhuollon vaikuttavuutta uusilla tuotteilla ja palveluilla, jotka mahdollistavat yksilöllistetyn ja ennakoivan diagnostiikan ja hoidon. Ohjelma kokoaa ensimmäistä kertaa julkisen ja yksityisen terveydenhuollon, tutkimuksen sekä teollisuuden kehittämään yksilöllistettyä diagnostiikkaa ja hoitoa. Ohjelma alkoi 1.7.2014 ja sitä rahoittaa Tekes.

Ohjelmassa luodaan uusia teknologioita ja toimintatapoja, joiden avulla terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät tarjoamaan tehokkaampia palveluita edistämään terveyttä ja hyvinvointia. Kehitettävät ICT-ratkaisut, ml. geeni- ja muu laboratoriotieto, tukevat potilasaineistojen tehokasta käyttöä niin sairauksien ennaltaehkäisyssä kuin hoidossakin.

Mehiläinen keskittyy ohjelmassa mm. hengitystieinfektioiden diagnostiikan kehittämiseen sekä tiedon lisäämiseen lääkäreiden ja potilaiden keskuudessa. Tavoitteena on vähentää turhaa antibioottien käyttöä.

Tutkimushankkeen GeneRISK-osatutkimuksessa  Mehiläisessä tutkitaan geenitiedon hyödyntämistä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden kartoittamisessa perinteisten vaaratekijöiden, kuten kolesterolin ja tupakoinnin rinnalla, sekä voidaanko potilaiden elintapoihin vaikuttaa tarjoamalla yksilöllistä riskitietoa.

Muut ohjelmassa mukana olevat tahot: Ani Labsystems, ArcDia, Carea, Kustannus Oy Duodecim, Lääketietokeskus, HUS, Medix Biochemica, Orion Diagnostica, Orion Pharma, SPR Veripalvelu, Yhtyneet Medix Laboratoriot sekä Aalto-yliopisto, ETLA, Helsingin yliopisto ml. Molekyylilääketieteen instituutti FIMM, Tampereen yliopisto ja VTT.

Video Genomitutkimus tulevaisuuden arkea 

Lisätietoja:
Mehiläinen Oy, laboratoriosektorin johtaja, LT, dosentti, erikoislääkäri Kristina Hotakainen p. 050 490 4181