Mehiläisen vuoden 2020 vuosikertomus, tilinpäätös ja vastuullisuusraportti on julkaistu

Lehdistötiedote 19.2.2021

Mehiläisen vuoden 2020 vaiheita kuvaava vuosikertomus sekä tilinpäätös ja toimintakertomus on julkaistu Mehiläisen verkkosivuilla. Vuosiraportoinnin kokonaisuutta täydentää ensimmäistä kertaa julkaistava vastuullisuusraportti, joka noudattaa GRI-viitekehystä.

- Mehiläisen vuosi 2020 oli koronapandemiasta johtuen haastava. Vastasimme ennalta-arvaamattomaan tilanteeseen nopeasti ja päättäväisesti kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Avaamme vuosikertomuksessamme laajasti toimenpiteitämme koronapandemiassa sekä vuoden muita tapahtumia yhdessä asiakkaidemme kanssa, kertoo Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

Vuoden aikana rakennettiin myös Mehiläisen ensimmäinen vastuullisuusohjelma, jonka teemoissa korostuvat liiketoiminnan kulmakivet: hoidon ja hoivan laatu, asiakaskeskeisyys, kehittyminen ja kehittäminen, vakaa ja kestävä kasvu sekä vastuu henkilöstä. Yritysvastuusta raportoidaan erillisellä raportilla, joka on julkaistu Mehiläisen www-sivuilla.

- Mehiläisellä on vahva perustehtävä luoda terveyttä ja hyvinvointia sekä arvot, joiden perustalle rakentuu myös Mehiläisen yritysvastuu. Olemme vuoden 2020 aikana kehittäneet vastuullisuustyötämme eteenpäin. Raportoimme nyt ensimmäistä kertaa erillisellä yritysvastuuraportilla ja keskitymme myös viestimään vastuullisuudestamme asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja sidosryhmillemme. Uskon, että tämä kannustaa meitä kaikkia toimimaan jatkossa entistä kestävämmällä tavalla, toteaa Järvenpää.

Mehiläisen taloudellinen tulos raportoidaan kokonaisuudessaan tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa.

Mehiläinen-konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2020 aikana 9,2 prosenttia vertailukaudesta 1 162,5 (1 064,1) miljoonaan euroon. Kasvu oli pääasiallisesti orgaanista. Oikaistu liikevoitto ennen yrityskaupoista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (oikaistu EBITA) kasvoi 12,8 prosenttia edellisvuodesta ja oli 134,1 (118,8) miljoonaa euroa. Kokonaisinvestoinnit olivat vuoden 2020 aikana 52,8 (85,4) miljoonaa euroa. Mehiläinen konsernin verojalanjälki kasvoi vuoden 2020 aikana 6,1 % vertailukaudesta 230,9 (217,6) miljoonaan euroon. Haastavasta vuodesta huolimatta vuosi 2020 päättyi sekä liikevaihdon että kannattavuuden osalta lähelle tilikaudelle asetettuja tavoitteita.

Lue lisää:

Vuosiraportit

Tulostiedote vuoden 2020 tuloksesta