Mehiläisen tulos 2020: kannattava kasvu jatkui koronan aiheuttamista tulojen menetyksistä ja lisäkustannuksista huolimatta

Lehdistötiedote 8.2.2021

Mehiläisen vuosi 2020 oli haastava koronapandemiasta johtuen. Alkuvuotta leimasi vahva kysynnän lasku yhdistettynä lisääntyneisiin kustannuksiin asiakkaiden ja henkilöstön suojaamiseksi. Nopeasti toteutetut sopeuttamistoimenpiteet ja kysynnän elpyminen nostivat loppuvuoden kehityksen vahvaksi. Koko vuoden osalta Mehiläisen liikevaihto, liikevoitto ja henkilöstömäärä kasvoivat edellisestä vuodesta, ja yhtiön taloudellinen suorituskyky säilyi vahvana. Mehiläisen tulevaisuudennäkymissä painottuu kotimaan investointien ja sähköisten palveluiden kehityksen ohella jatkossa myös kansainvälinen kasvu.

Vuosi 2020 jää historiaan poikkeuksellisena ajanjaksona myös 111-vuotiaassa Mehiläisessä. Vuoden alun vahva orgaaninen kasvu ja hyvä kannattavuus muuttuivat koronapandemian myötä dramaattisesti maaliskuussa, kun vain muutaman päivän aikana käynnit lääkärikeskuksissa vähenivät kymmenillä prosenteilla. Pandemia synnytti Mehiläiselle merkittäviä tulojen menetyksiä ja lisäkustannuksia useissa eri toiminnoissa. Uuteen ja ennalta arvaamattomaan vastattiin nopeasti ja päättäväisesti.

- Mehiläisen tehtävänä on kantaa vastuuta suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Tärkein prioriteettimme poikkeuksellisessa tilanteessa on ollut turvata asiakkaidemme ja henkilöstömme turvallisuus. Teimme myös toimia, joilla mahdollistettiin yhteiskunnan mahdollisimman häiriötön toiminta: pystytimme nopeasti koronatestisasemien verkoston, hankimme analyysikapasiteettia sekä lisäsimme merkittävästi digipalveluidemme resursseja, sanoo Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

Tilikauden jälkimmäisen puoliskon aikana alkuvuodesta syntynyt alijäämä kurottiin kiinni tiukalla kustannusten hallinnalla, vahvalla orgaanisella kasvulla ja uusien palveluiden käynnistyksellä. Vuosi 2020 päättyi lopulta sekä liikevaihdon että operatiivisen kannattavuuden osalta lähelle tilikaudelle asetettuja tavoitteita.

Mehiläinen-konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2020 aikana 9,2 prosenttia vertailukaudesta 1 162,5 (1 064,1) miljoonaan euroon. Kasvu oli pääasiallisesti orgaanista. Oikaistu liikevoitto ennen yrityskaupoista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (oikaistu EBITA) kasvoi 12,8 prosenttia ja oli 134,1 (118,8) miljoonaa euroa. Kokonaisinvestoinnit olivat 52,8 (85,4) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan nettorahavirta säilyi vahvana ollen 202,0 (200,7) miljoonaa euroa. Tilikauden voitto oli niukasti positiivinen 0,2 (0,6) miljoonaa euroa. Tilikauden voittoa alensivat aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset, korko- ja rahoituskulut sekä yhteisöverot. Mehiläinen-konsernin verojalanjälki kasvoi vuoden aikana 6,1 % vertailukaudesta 230,9 (217,6) miljoonaan euroon.

Mehiläinen työllisti vuoden 2020 aikana yhteensä yli 22 300 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. Kokoaikainen henkilöstö kasvoi 4,2 % edellisestä vuodesta ja oli keskimäärin 9 461 henkilöä. Lääkärikeskusten nettosuositusaste (Net Promoter Score) säilyi ennätystasolla 89.

Vahva liiketoiminnan nettorahavirta ja kannattava kasvu takaavat mahdollisuudet investointeihin ja laatutyöhön

Kestävä kasvu ja terve talous mahdollistavat Mehiläisen kyvyn investoida edelleen alan parhaaseen asiantuntemukseen, palveluiden kehittämiseen ja digipalveluihin. Kasvua haetaan myös kansainvälisiltä markkinoilta.

- Haluamme rakentaa terveyspalveluiden viennistä Suomen taloudelle uuden tukipilarin, ja tässä työssä otimme vuoden aikana merkittäviä askeleita uuden yhtiömme, BeeHealthyn, kautta, toteaa Järvenpää.

Vuoden aikana korkeaan laatuun panostaminen ja edistykselliset digitaaliset palvelut toivat kilpailutuksen voiton myös Päijät-Hämeessä. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa perustettu yhteisyritys, Harjun terveys, käynnisti toimintansa vuoden 2021 alussa.

Merkittävä kehitystoimi vuoden ajalta oli Mehiläisen ensimmäinen vastuullisuusohjelma, jonka teemoissa korostuvat liiketoiminnan kulmakivet: hoidon ja hoivan laatu, asiakaskeskeisyys, kehittyminen ja kehittäminen, vakaa ja kestävä kasvu sekä vastuu henkilöstä. Yritysvastuusta raportoidaan erillisellä raportilla, joka noudattaa GRI-viitekehystä.

Mehiläisen vuosikertomus, toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vastuullisuusraportti vuodelta 2020 julkaistaan kokonaisuudessaan 19.2.2021.

AVAINLUVUT TULOKSESTA

Mehiläinen Konserni Oy -konserni (milj. euroa) 2019 2020 Muutos-%
Liikevaihto 1 064,1 1 162,5 9,2 %
Oikaistu käyttökate 1) 202,0 227,6 12,7 %
% Liikevaihdosta 19,0 19,6
Käyttökate 197,1 218,6 11,0 %
% Liikevaihdosta 18,5 18,8
Oikaistu EBITA 2) 118,8 134,1 12,8 %
% Liikevaihdosta 11,2 11,5
EBITA 3) 114,0 125,1 9,8 %
% Liikevaihdosta 10,7 10,8
Liikevoitto 81,8 86,0 5,2 %
% Liikevaihdosta 7,7 7,4
Tilikauden voitto 0,6 0,2 -63,8 %
% Liikevaihdosta 0,1 0,0
Liiketoiminnan nettorahavirta 200,7 202,0 0,7 %
Verojalanjälki 4) 217,6 230,9 6,1 %
Yhteisöverot 5) 6,4 14,6 129,1 %
Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankintojen nettorahavirta 57,4 22,7 -60,4 %
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 28,0 30,1 7,5 %
Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaiset) 9 077 9 461 4,2 %
Asiakkaiden nettosuositusindeksi (NPS) 89 89 0,0 %

1) Käyttökate ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
2) Liikevoitto ennen yritysostoista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja, arvonalentumisia ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
3) Liikevoitto ennen yritysostoista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia.
4) Verojalanjälki sisältäen työnantajamaksut. Mehiläisen oman verojalanjäljen päälle tulee Mehiläisessä toimivien ammatinharjoittajien verojalanjälki, joka on arviolta 66,8 (66,7) miljoonaa euroa.
5) Yhteisöverot sisältävät kaikki tilikauden tuloksesta kirjatut tuloverot sekä edellisten tilikausien tulojen oikaisujen takia tilikauden aikana kirjatut tuloverot (ei sisällä laskennallisia veroja).