Mehiläinen tuo suojavarusteita Suomeen

Lehdistötiedote 20.5.2020

Mehiläinen tuo Suomeen koronaviruksen leviämisen estämisessä käytettäviä suojavarusteita useiden julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden käyttöön. Nykyisten hankintakanavien ja tukkureiden lisäksi Mehiläinen on selvittänyt sopivia kumppaneita suojavarusteiden tuottajiksi Kiinasta.

Suojavarusteiden riittävyydestä on käyty julkisuudessa paljon keskustelua. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen esitti 21. huhtikuuta toiveen, että yksityiset yritykset osallistuisivat osaltaan suojavarusteiden hankintaan, jotta tilanne suojainten ja koronakriisin hoitamisessa tarvittavien välineiden osalta saataisiin koko yhteiskunnassa pidettyä mahdollisimman hyvällä tasolla.

- Suojavarusteiden riittävyyden varmistamiseksi Mehiläisessä ryhdyttiin jo helmikuussa selvittämään uusia hankintakanavia yhtiön omaa tarvetta varten. Ensimmäiset CE-hyväksytyt tyyppi 2 -luokan maskit Kiinasta saapuivat Suomeen ja otettiin onnistuneesti käyttöön Mehiläisen terveydenhuollon ja hoivayksiköiden käyttöön jo maaliskuun lopulla. Tämän lisäksi olemme nyt koonneet yhteen laajan tilaajakoalition, jossa on mukana sekä julkisen sektorin toimijoita että muita yksityisen sektorin sote-yrityksiä, toteaa toimialajohtaja Markku Näreneva Mehiläisestä.

Mukana koalitiossa ovat ensivaiheessa muun muassa Attendo, Esperi Care, Espoon kaupunki, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Pihlajalinna, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ja Terveystalo.

- Prosessissa on hyödynnetty Mehiläisen omaa hankintaosaamista ja ammattilaisia sekä lääketieteellisiä asiantuntijoita. Ensimmäisen vaiheen toimitusmäärä on yli neljä miljoonaa maskia. Yhteistyötä voidaan tulevaisuudessa laajentaa, mikäli ensimmäisen vaiheen prosessi toimii tarkoituksenmukaisesti ja suojaimien tarve pysyy suurena, sanoo Mehiläisen johtaja Jussi Lehmuskallio, jolla on laaja kokemus Aasian markkinoilla toimimisesta.

1.4.2020 voimaan tulleet Kiinan asettamat uudet säännöt suojavarusteiden maastaviennistä sekä se, että valmistaja löytyy Kiinan lääkeviraston luetteloista ja vienti Kiinasta onnistuu sujuvasti, on tarkistettu poikkeusolosuhteiden sallimalla tavalla huolellisesti. Tarkastusta on tehty paikallisen lakitoimistokumppanin sekä ulkopuolisen globaalin auditoijan kanssa tehdaskäynnein sekä valmistusprosessin valvonnan ja luovutustarkastusten avulla. Mehiläisen hankinnan kautta saapuvat suojavarusteet tarkastetaan ja niiden laatu on varmistettu Suomessa VTT:llä.

Tehtaalta suoraan tilatut tuotteet ovat ensivaiheessa tyypin 1 kirurgisia suu-nenäsuojaimia, jotka soveltuvat käytettäväksi henkilöstön ja potilaiden käyttöön kotihoidossa ja hoivakodeissa. Hoivapalveluissa kulutus on tällä hetkellä koronapandemiasta johtuen erittäin suurta, kun taas suojainten käyttö normaalioloissa on vähäistä. Lisäksi Mehiläisellä on yhteistyötoimittajia myös tyypin 2 kirurgisille suu-nenäsuojaimille, joita voidaan käyttää myös sairaaloissa, terveysasemilla, suun terveydenhuollossa ja lääkärikeskuksissa.

Lue myös:

Mehiläisen valmistautuminen ja toimenpiteet koronapandemiassa