Mehiläinen julkaisee verkossa jatkuvasti päivittyvää laatutietoa - LaatuKenno ainutkertainen toimialalla

Lehdistötiedote 20.1.2020

Mehiläinen julkaisee ensimmäisenä toimialalla jatkuvasti päivittyvää laatutietoa verkkosivuillaan. LaatuKenno kokoaa tietoa eri liiketoiminta-alueilta ja laadun eri näkökulmista.

LaatuKenno on Mehiläisen avoin laadunseurantajärjestelmä, jossa raportoidaan erityisesti potilasturvallisuuteen, hoidon saatavuuteen, prosessien toimivuuteen sekä asiakaskokemukseen liittyviä asioita. LaatuKennon avulla voi seurata Mehiläisessä tehtyä työtä ja sen vaikuttavuutta ensi alkuun 25 mittarin kautta.

- Haluamme LaatuKennon avulla kertoa avoimesti ja läpinäkyvästi eri liiketoimintojen osalta esimerkkejä siitä, mitä laatu ja vaikuttavuus Mehiläisessä tarkoittavat ja miten niitä mitataan. Tämä on tärkeä osa vastuullista toimintatapaamme, sanoo Mehiläisen lääketieteellinen johtaja Kaisla Lahdensuo.

LaatuKennosta löytyvät muun muassa mittarit Lääkäriaikojen saatavuus, Asiakastyytyväisyys ja Henkilöstön tyytyväisyys. Lisäksi LaatuKennosta julkaistaan useita hoidon vaikuttavuuden mittareita.

- Julkaisemme LaatuKennossa jatkuvasti päivittyvää tietoa, sillä joskus vuoden keskiarvomittarit voivat hämärtää kokonaisuutta. Seuraamme johtamistyössä laajalla mittaristolla onnistumistamme päivittäin, jotta osaamme ajoissa tarttua mahdollisiin poikkeamiin, toteaa Lahdensuo.

LaatuKennossa julkaistavaa mittaristoa kehitetään saadun asiakas- ja potilaspalautteen sekä ammattilaisilta saadun palautteen perusteella eteenpäin.

Potilasturvallisuus korkealla tasolla

LaatuKennon mittareista on nähtävissä, että potilasturvallisuus Mehiläisen lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa on korkealla tasolla.

- Tieto turvallisuuteen liittyvistä korkeista laatuvaatimuksista sekä mittareiden vahvistamista hyvistä tuloksista on osa erinomaista asiakaskokemusta. Potilas ja hänen läheisensä tietävät olevansa varmoissa käsissä tilanteissa, joissa oireet ja sairaudet saattavat muuten aiheuttaa huolta, Lahdensuo sanoo.

Turvallisuutta mitataan myös monilla muilla työkaluilla, jotka eivät toistaiseksi vielä ole mukana LaatuKennossa.

- Esimerkiksi sairaalan potilailtamme kysymme, kuinka turvalliseksi he kokivat olonsa toimenpiteessä. Lääkärikeskusten potilasturvallisuutta arvioidaan muun muassa alle 35-vuotiaiden lannerangan röntgenkuvauksien ja nuorten naisten gynekologisten laboratoriotutkimuksien määrillä - näitä tutkimuksia suositellaan vain erityistilanteissa. Vastaavasti seuraamme alle 3-vuotiaille lapsille määrättyjä yskänlääkkeitä sekä antibioottivalintoja aikuis- ja lapsipotilaiden tiettyjen infektioiden hoidossa. Seuraamme myös pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden määräämistä tarkasti.

LaatuKennossa julkaistaan myös sosiaalipalvelujen turvallisuuteen liittyviä mittareita, kuten ikääntyneiden asukkaiden ja mielenterveys- ja vammaispalvelujen Turvallisuusindeksit. Nämä indeksit koostuvat asukkaiden, työntekijöiden ja viranomaisten arvioimasta turvallisuudesta. Arvioituja turvallisuuden eri osa-alueita ovat muun muassa palo- ja pelastusturvallisuus, elintarviketurvallisuus, sekä lääke- ja tietosuojaturvallisuus.

Toimialalle yhteiset laatumittarit?

Lahdensuo peräänkuuluttaa toimialalle yhteisiä laatumittareita.

- Koko sosiaali- ja terveyspalvelutoimialan tulisi panostaa aiempaa vahvemmin laadun ja vaikuttavuuden mittaamiseen ja kehittämiseen. Yhteisenä tavoitteena tulisi olla koko toimialan kattavat mittarit, jotka mahdollistavat asiakkaille ja potilaille eri palveluntuottajien vertailun, hän toteaa lopuksi.

Tutustu Mehiläisen LaatuKennoon osoitteessa mehilainen.fi/laatukenno.

Huom! Tiedotetta päivitetty 20.1.2020 klo 12.53. LaatuKennon mittareiden määrä päivitetty luvusta 30 lukuun 25.