Susanna Määttä

Psykologi

Olen koulupsykologitaustainen psykologi ja toimin Mehiläisessä lasten ja nuorten kognitiivisten tutkimusten parissa. Tutkimukset voivat olla kouluvalmiusarvioita, oppimisvaikeustutkimuksia tai laajempia oppimis- ja kehitysongelmien neuropsykologisen luonteen arvioita.

Suppea psykologinen tutkimus (lapset):

Suppealla psykologin tutkimuksella arvioidaan lapsen tiedollinen ja taidollinen kehitystaso. Tutkimus sisältää kielellisten päättelytaitojen, näönvaraisen päättelykyvyn, työmuistin ja tiedon prosessointinopeuden arvioinnin. Tutkimuksella voidaan selvittää esimerkiksi oppimisvaikeuksia tai kouluvalmiutta. Käyntejä suppeaan tutkimukseen varataan alkukartoituskäynnin jälkeen 2-3 kertaa (à 60min, yht. 372-558 €).

Laaja psykologinen tutkimus (lapset):

Laaja psykologin tutkimus sisältää kehitystason arvion lisäksi tarkemman arvion oppimisvaikeuden tai käytöspulmien neuropsykologisesta luonteesta. Tutkimuksen tarkoituksena voi olla esimerkiksi mahdollisten adhd- tai autismikirjon piirteiden tai laajempi kielellisten toimintojen, esim. luki-vaikeuden, arviointi. Käyntejä laajempaan tutkimukseen varataan alkukartoituskäynnin jälkeen 4-5 kertaa (à 60min, yht. 744-930 €).

Tutkimukset sisältävät palautekäynnin, lausunnon sekä suositukset opettajalle tai varhaiskasvattajalle lapsen parhaaksi tukemiseksi oppimisympäristössään.

Laajempi alkuhaastattelu ja esitietojen hankinta lapsen tutkimuksiin liittyen 60-90min /186€.

Teen tutkimuksia 4-16-vuotiaille.

Voit tarvittaessa kysyä minulta lisätietoja! p. 040 7341301

Tervetuloa vastaanotolle!

Erikoisalat ja erityispätevyydet

  • Psykologia

Kiinnostuksen kohteet

  • Nuorten psykologiset tutkimukset
  • Lasten psykologiset tutkimukset
  • ADHD

Palvelut

  • Koulukypsyystutkimus

Toimipisteet

Mehiläinen Rauma
Sahankatu 2
Suljettu tänään
Puhelin, Ajanvaraus010 414 00Hinta 0,084 €/min
Puhelin, Vaihde010 414 0112Hinta 0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min