Lääkärintodistus ja lääkärinlausunnot

Mieslääkäri hymyilee vastaanottohuoneessa

Mehiläisen lääkärit ja asiantuntijat kirjoittavat erilaisia todistuksia ja lääkärilausuntoja esimerkiksi matkailua, ajokorttia, sosiaaliturvaetuutta tai vakuutusyhtiötä varten. Lääkärintodistus on nimensä mukaisesti lääkärin kirjoittama todistus tai lausunto työkyvystä, sairaudesta tai vammasta. Lääkärintodistuksia on useita erilaisia ja lääkäri voi joissakin tilanteissa kirjoittaa myös vapaamuotoisen lausunnon.

Todistus tai lausunto kirjoitetaan joko vastaanotolla tai sen jälkeen ja annetaan aina asiakkaalle itselleen. Työntekijä toimittaa saamansa todistuksen itse työnantajalle, mikäli kyseessä on sairauspoissaolotodistus.

Tavallisimmin lääkärintodistus on tarpeen Kelaa varten. Potilas voi saada Kelasta muun muassa sairauspäivärahaa, kuntoutusta ja kuntoutusrahaa. Kela maksaa myös korvauksia sairauden aiheuttamista kuluista, kuten lääkkeistä. Lääkekorvaukset perustuvat lääkärin lausunnon tietoihin.

Kun tarvitset todistusta tai lausuntoa, varaa aika Mehiläiseen. Tarkemmat ajanvarausohjeet näet todistuskohtaisesti todistuksen tai lausunnon sivulta.

Lääkärintodistus A

A-todistus on tavallisin lääkärintodistus. Kun ihmiset puhuvat sairauslomatodistuksesta, he tarkoittavat yleensä A-todistusta. Sitä käytetään työkyvyttömyyden todistamiseen ennen kaikkea lyhytaikaisissa sairauksissa. Todistuksessa tulee olla sairauden diagnoosi, mutta diagnoosia laajempia selvityksiä terveydentilasta ei kirjata työnantajalle vietäviin lausuntoihin. Tämän vuoksi pitkittyvissä tilanteissa kirjoitetaan sekä A-todistus työnantajaa varten että B-lausunto Kelaa varten.

Lääkäri antaa A-todistuksen asiakkaalle vastaanotolla ja hän toimittaa sen itse mahdollisimman pian työnantajalle. Työterveyshuolto ei voi toimittaa lausuntoa suoraan työnantajalle.

Lääkärinlausunto B

B-lausunto on A-todistusta laajempi selvitys potilaan sairaudesta, toiminta- ja työkyvystä sekä mahdollisesta kuntoutustarpeesta. B-lausuntoa käytetään myös todistuksena Kelan lääkekorvausta, kuten diabeteslääkkeitä, varten sekä ruokavaliokorvauksen hakemiseen. Yleensä potilas itse toimittaa B-lausunnon Kelaan tai eläkevakuutusyhtiöön.

Lääkärinlausunto E

E-lausuntoa käytetään tapaturmissa ja ammattitautiasioissa. Siihen lääkäri kirjaa tapaturmasta aiheutuneet vammat, tehdyt tutkimukset ja annetun hoidot. Lausunto toimitetaan vakuutusyhtiölle.

Lääkärinlausunto C

C-lausunto on lääkärin selvitys sairauden vaikutuksesta potilaan pitkäaikaiseen toimintakykyyn. C-lausunnossa arvioidaan myös, millaista apua ja ohjausta potilas tarvitsee, esimerkiksi apuvälineitä tai avustajaa.

Lääkärinlausunto ajokyvystä: Ajokorttitodistus

Lääkärintarkastuksessa tulee käydä haettaessa ajokorttia tai muuta lupaa (taksinkuljettajan ajolupa, liikenneopettajalupa ja vammaisen pysäköintilupa), määrätyn iän perusteella, poliisin määräyksestä tai jos lääkäri on määrännyt aikaistetun lääkärintarkastuksen.

Lääkäri arvioi terveyttä jo terveystarkastuksessa tutkimalla muun muassa näön ja kuulon sekä yleisen terveydentilan. Lääkäri arvioi myös mahdollisten sairauksien hoitotasapainon. Lääkäri kirjoittaa lääkärinlausunnon ajokyvystä tarkastuksen perusteella. Lisätietoja Trafin sivuilta. 

Asiantuntijana työterveyshuollon erikoislääkäri Annika Jalli.

Muita lääkärinlausuntoja

Mehiläiseltä saat myös seuraavia lääkärinlausuntoja:

 • Adoptiotodistus, adoptio
 • Ajokorttitodistus ajokortin uusijoille (+69v.)
 • Alkolukkoajokortti poliisilta
 • Ammattisukeltajantodistus
 • Aselupatodistus
 • Elintarvikealan todistus
 • Ilmailulääkärintodistus
 • Ilmailutodistus
 • Isyystutkimus
 • Kouluvalmiustutkimus
 • Laskuvarjohyppytodistus
 • Lausunto raskauden keskeytyksestä
 • Lukihäiriötodistus
 • Lääkärinlausunto (tavallinen, laaja, erittäin laaja)
 • Lääkärintodistus A
 • Lääkärintodistus D
 • Merimieslääkärintodistus eli laivaväen lääkärintodistus 
 • Omaishoidon todistus
 • Palveluskelpoisuustodistus
 • Päihdeajokorttitodistus
 • Savusukellustodistus
 • Sterilisaatiolausunto
 • Sukellustodistus
 • T-lausunto
 • Todistus henkivakuutusta varten
 • Todistus mopokorttia varten
 • Todistus oikeudenkäyntiä varten
 • Todistus säteilytyötä varten
 • Todistus verotusta varten
 • Viisumitodistus

Asiantuntijat ja toimipisteet

Jyri Aalto
LL, yleislääkäri
9.6
Antti M Aarnisalo
Yleislääketieteen erikoislääkäri