Henkilökohtainen avustaja


Kotipalvelu Mehiläinen tarjoaa henkilökohtaista apua kotiin, kun vammaisuus tai muu toimintakykyä heikentävä tekijä hankaloittaa kotona yksin pärjäämistä.

Apua saa sekä kotiin että kodin ulkopuolelle suuntautuviin arkisiin toimiin, kuten kaupassa asioimiseen tai töissä käymiseen.

Mitä henkilökohtainen avustaja tekee?

Henkilökohtainen apu voi tarkoittaa esimerkiksi avustamista päivittäisissä toiminnoissa, kuten opiskelussa, työnteossa, pukeutumisessa, peseytymisessä tai vaate- ja ruokahuollossa. Tukea saa myös liikunnan harrastamiseen, kodinhoitoon tai esimerkiksi ystävien tapaamiseen. Henkilökohtainen apu suunnitellaan tapauskohtaisesti, aina kunkin apua tarvitsevan omien toiveiden mukaan.

Kuka henkilökohtainen avustaja on?

Henkilökohtaisilla avustajillamme on koulutuksen ja kokemuksen tuoma vahva osaaminen. Heidän avustamistyönsä on ammattimaista ja luotettavaa.

Vaikka henkilökohtainen apu ei pääsääntöisesti ole hoito- tai hoivatyötä, henkilökohtainen avustaja huolehtii tarpeen vaatiessa myös pienistä hoidollisista tehtävistä.

Henkilökohtaisen avun palveluseteli

Kunta tai kaupunki voi myöntää henkilökohtaisen avun palvelusetelin, jos kunnan palvelutuotannossa hyödynnetään palveluseteliä. Palvelusetelin avulla valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa kasvaa.

Palvelusetelin käyttömahdollisuutta Kotipalvelu Mehiläisen palveluihin voi tiedustella oman kunnan sosiaalitoimesta tai Kotipalvelu Mehiläisen asiakaspalvelusta.

Palveluseteliasiakkaan palvelut käynnistyvät aina asiakaskartoituksella. Kartoituksella käydään läpi asiakkaan palveluntarve, toiveet avun ajankohdasta sekä henkilökohtaisesta avustajasta.

Laadukkaan palvelun takaamiseksi kunnioitamme jokaisessa tilanteessa henkilökohtaisen avun tarvitsijan itsemääräämisoikeutta.

Miten saan henkilökohtaisen avustajan?

Jos haluat lisätietoa Kotipalvelu Mehiläisen henkilökohtaisista avustajista tai sinulle on myönnetty palveluseteli, ota yhteyttä alueen palvelukoordinaattoriin. Aluekohtaiset puhelinnumerot löydät Kotipalvelu Mehiläisen yhteystietosivulta.

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse osoitteeseen kotipalvelu@mehilainen.fi.

Tutustu myös muihin Kotipalvelu Mehiläisen kotiin tarjottaviin palveluihin.

Asiakkaiden kokemuksia kotipalveluista

Mehiläisen asiakkaina olemme kokeneet, että asiakkaan toiveet ja tarpeet ovat etusijalla ja niitä kunnioitetaan. Erittäin tärkeää on myös ollut täsmällisyys ja toisaalta myös joustavuus toivottujen hoitoaikojen suhteen. Hoito ja hoiva on ollut asiantuntevaa ja laadukasta ja olemme olleet kaikin puolin tyytyväisiä.

Töihin Mehiläisen kotipalveluihin?

Kiinnostaisiko työ kotihoidon ja ikäihmisten parissa? Hae meille töihin.