Keuhkoahtaumatauti

Astma ja keuhkoahtaumatauti (KAT) ovat erittäin yleisiä keuhkosairauksia. Vaikka sairaudet muistuttavat oireiltaan jossain määrin toisiaan, niiden syyt ja osittain myös hoito poikkeavat toisistaan. Keuhkoahtaumatauti on lähes täysin ehkäistävissä tupakoimattomuudella, mutta astman syytekijät ovat monimutkaisemmat ja ehkäisymahdollisuudet epävarmoja.

Keuhkoahtaumataudin oireet

Keuhkoahtaumataudin oireet ovat astman kaltaiset.

Yleisiä keuhkoahtaumataudin oireita ovat:

  • vähitellen alkava rasitushengenahdistus
  • yskä
  • limaisuus
  • hengityksen vinkuminen

Alkuvaiheessa tauti on usein oireeton, mutta pitkälle edenneessä sairaudessa hengenahdistusta voi olla vähäisessäkin rasituksessa. Yleensä keuhkoahtaumataudin taustalla on pitkään jatkunut tupakointi. Joskus harvoin syynä voi olla perinnöllinen keuhkonlaajentumaa aiheuttava aineenvaihduntasairaus. Myös hengitysilman epäpuhtaudet, teollisuuspölyt, sairastetut hengitystieinfektiot ja jossain määrin perinnöllisyys vaikuttavat sairauden syntyyn.

Keuhkoahtaumataudin hoito

Keuhkoahtaumatautia tutkitaan pitkälti samantyyppisesti kuin astmaa eli uloshengityksen sekuntikapasiteetin ja huippuvirtaus- eli PEF-arvojen mittauksella sekä laboratoriossa tehtävällä keuhkotilavuusmittauksella, verikokeilla ja ysköslimanäytteillä. Keuhkoahtaumataudin ja astman erottaminen toisistaan on tärkeää, koska sairauksien hoito on osittain erilaista.

Oireeton keuhkoahtaumatauti ei yleensä vaadi lääkehoitoa. Tupakoinnin lopettaminen kannattaa taudin joka vaiheessa. Siihen on käytettävissä nikotiinilaastareiden ja muiden nikotiinivalmisteiden lisäksi tablettimuotoisia vierotuslääkkeitä, jotka tuplaavat lopettamisen onnistumismahdollisuuden.

Ajoittain oireilevassa keuhkoahtaumassa käytetään tarvittaessa otettavia keuhkoputkia laajentavia lääkkeitä inhaloituna. Säännöllisesti tai jatkuvasti oireileva potilas hyötyy pitkävaikutteisesta keuhkoputkia avaavasta lääkkeestä, jota otetaan kerran tai kahdesti päivässä.

Hengitettäviä kortisonijohdoksia käytetään, jos keuhkoahtaumatauti on keskivaikea tai vaikea ja potilaalla esiintyy toistuvia niin sanottuja pahenemisvaiheita. Tällöin (usein flunssan laukaisemana) hengenahdistus ja muut keuhko-oireet lisääntyvät äkillisesti ja huomattavasti. Pahenemisvaiheen hoitona käytetään suun kautta otettavia kortisoni- ja antibioottikuureja.

Nykyiset hoitomuodot ovat suhteellisen tehokkaita ja oikein käytettynä turvallisia. Ne parantavat merkittävästi elämänlaatua sekä astmassa että keuhkoahtaumataudissa.

Artikkelissa asiantuntijana sisätautien ja keuhkosairauksien erikoislääkäri Timo Helin.

elokuu 2022viikko 32