Ammatillista kehittymistä vammaispalveluissa - tällaista on hengityshalvauspotilaan hoito

Ammatillista kehittymistä vammaispalveluissa - tällaista on hengityshalvauspotilaan hoito

Kotipalvelu Mehiläinen tuottaa kotiin vietäviä palveluita, joissa työnkuva ja toimintamallit ovat ainutlaatuisia. Hengityshalvauspotilaan hoitotiimissä työtä tehdään itsenäisesti osaavan tiimin tuella.

Haluaisitko tehdä kiireetöntä ja henkilökohtaista hoitotyötä, jossa saat keskittyä vain yhteen potilaaseen koko vuorosi ajan? Tällaista on työskentely hengityshalvauspotilaan hoitotiimissä, Kotipalvelu Mehiläisen kotiin vietävissä palveluissa.

  • Hengityksen avun asiakkaat ovat potilaita, joiden hengitys on osittain tai kokonaan hengityslaitehoidon varassa.
  • Taustalla voi olla esimerkiksi synnynnäinen vammaisuus, sairaus tai onnettomuudesta johtuva vamma.
  • Hoitaja työskentelee asiakkaan kotona ja mukana tämän päivittäisissä toiminnoissa.
  • Työpäivät rakentuvat asiakkaan omien suunnitelmien ja toiveiden näköisiksi.

Hoitajan keskeinen tehtävä on asiakkaan hengityksen tukeminen hengityslaitteen avulla. Tähän Kotipalvelu Mehiläinen tarjoaa kattavan perehdytyksen, eikä aikaisempaa kokemusta hengitysapulaitteiden hallinnasta tarvitse olla. Lisäksi työtehtäviin kuuluvat lääkehoito, perushoito ja ravitsemus potilaan rinnalla kulkien.

Työtä tehdään itsenäisesti hoitoringissä. Tyypillisesti yksi hoitaja kuuluu kahteen tai kolmeen eri tiimiin. Näin työ pysyy vaihtelevana ja tarjoaa tilaisuuksia ammatilliselle kehittymiselle.

”Kotona työskentely on hyvin erilaista kuin sairaalatyö. Kiirettä ei ole, mutta nopeita ratkaisuja pitää osata tehdä. Omaan työhyvinvointiin vaikuttaa se, että työssä on vaihtelua. Jos kauniilla ilmalla pääsee asiakkaan kanssa meren rantaan tai metsään, se antaa itsellekin paljon.” - Marika

Kiinnostaako hengityshalvauspotilaan hoitotyö Mehiläisessä?

Ota yhteyttä

Tarjoamme kattavan perehdytyksen

Kotipalvelu Mehiläinen tarjoaa hengityshalvauspotilaan hoitotyöhön kattavan perehdytyksen, joka turvaa laadukkaan hoidon ja hoitajan ammatillisen kehittymisen. Aikaisempaa kokemusta vastaavista tehtävistä ei tarvitse olla.

Perehdytysaikana työvuoroissa ollaan kokeneen hoitajan parina. Kotipalvelu Mehiläisellä on myös selkeä ja helppokäyttöinen sähköinen koulutuspaketti, joka sisältää tietoa muun muassa laitehoitoon ja potilasturvallisuuteen liittyvistä asioista.

Hengitysapulaitteiden ja muun tarvittavan laitteiston käyttöön perehdytetään huolellisesti. Kun osaamista on riittävästi, hoitaja suorittaa laitepassit, joilla todennetaan osaaminen turvalliseen ja itsenäiseen laitehoitoon. Laiteosaamisesta on hyötyä myös myöhemmin työuralla.

Uudet hoitajat siirtyvät itsenäiseen hoitotyöhön sitten, kun osaaminen on varmistettu tiimiesihenkilölle suoritettavilla näytöillä.

Hoitoringissä teet itsenäistä työtä tiimin tuella

Kotiin vietävissä palveluissa työtä tehdään hoitotiimin osana. Tyypillisesti hoitaja kuuluu kahteen tai kolmeen tiimiin, mikä takaa sen, että työnkuva pysyy vaihtelevana.

Hoitoringeissä jokaiselle potilaalle on nimetty oma tiimivastaava, jolla on hyvä kokonaisnäkymä potilaan ja hoitohenkilöstön tilanteesta. Tiimivastaava osallistuu hoitotyöhön ja koordinoi lisäksi asiakkaan, sairaalan ja hoitajien välisiä asioita sekä huolehtii tiimin resurssoinnista ja työvuorosuunnittelusta. Lisäksi tiimiin kuuluu lähihoitajia ja sairaanhoitaja.

Tiedonkulku tiimin sisällä varmistetaan säännöllisillä tiimipalavereilla. Lisäksi hoitotiimin, lähiesihenkilön ja Kotipalvelu Mehiläisen koordinaattoreiden tuki on lähellä aina tarvittaessa. Koordinaattorit ovat puhelimitse tavoitettavissa aamuvarhaisesta iltamyöhään, ja he ovat myös säännöllisesti yhteydessä hoitajiin, mikä tarjoaa arvokasta tukea työhyvinvointiin.

Ammatillinen kehittyminen hyödyttää myöhemmin uralla

Työ hengityshalvauspotilaan hoitotiimissä tarjoaa ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia rauhallisessa ympäristössä.

Laitehoidon antaminen ja vaihteleva työympäristö vahvistavat jo kokeneenkin hoitajan osaamista. Kattavan perehdytyksen lisäksi Kotipalvelu Mehiläinen tarjoaa täydennyskoulutuksia, joita hoitaja voi halutessaan suorittaa omaan tahtiinsa ja itsenäisesti.

Näin työskentely hengityshalvauspotilaan hoitotiimissä antaa monipuoliset eväät myös uralle eteenpäin.

”Työ pysyy monipuolisena, kun sitä tehdään useassa tiimissä. Työskentely on itsenäistä, mutta jos vuoron aikana tulee jotain kysyttävää, on apua aina saatavilla. Mehiläisen koordinaattorit ovat hyvin tavoitettavissa.” - Nella

Kiinnostaako hengityshalvauspotilaan hoitotyö Mehiläisessä?

Ota yhteyttä