Investoinnit ja työllistäminen

Mehiläinen on jo sadan vuoden ajan ollut tärkeä osa suomalaista terveydenhuoltoa. Uusilla investoinneilla haemme vahvan kasvun lisäksi uusia innovatiivisia toimintamalleja sosiaali- ja terveyspalvelualalle.

Mehiläisen investoinnit Suomeen vuoden 2017 aikana ylsivät yli 180 miljoonaan euroon, kun mukaan lasketaan sijoitukset tutkimus- ja kehitystoimintaan, bruttoinvestoinnit, yritysostoihin käytetty nettokassavirta sekä uusien toimipisteiden rakentamiseen ja saneerauksiin liittyvät pitkäaikaiset vuokrasopimusvastuut. Teimme vuoden aikana lukuisia pieniä yrityskauppoja ja käynnistimme useita uusia toimipisteitä orgaanisesti.

Palveluverkostomme laajeni noin 60 uudella toimipisteellä valtakunnallisesti. Käynnistimme lähes tuhannen uuden ympärivuorokautisen hoivan asumispaikan rakentamisen ja tiedotimme yli 1000 uuden työntekijän palkkaamisesta vuoden 2018 loppuun mennessä. Näin olemme osaltamme vaikuttamassa myönteisesti työllisyystilanteeseen ympäri Suomen.

Vuoden 2017 aikana panostimme erityisesti terveyspalveluiden digitalisoinnin kehittämiseen sekä hoidon laadun ja vaikuttavuuden mittaamiseen. Hyödynsimme muun muassa koneoppimista asiakaspalvelun tehostamisessa, otimme käyttöön digitaalisen hoidon tarpeen arvioinnin ja käynnistimme projektin tekoälyn hyödyntämisestä työkykyriskien tunnistamisessa.