Kinesioteippaus on monikäyttöinen hoitomuoto

Kinesioteippaus on yksi fysioterapiassa käytetty hoitomuoto ja monipuolinen tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoitomenetelmä. Kinesioteippausta käytetään muun muassa erilaisten kiputilojen lievitykseen, liikkeen ohjaamiseen, asennon korjaamiseen sekä turvotuksen vähentämiseen ja verenkierron lisäämiseen.

Kinesioteippaus on sensorinen eli aistimukseen ja tuntoon perustuva hoitomenetelmä, jossa fysioterapeutti kiinnittää potilaan iholle teippiä. Teippi vaikuttaa ihon reseptoreihin ja sitä kautta voidaan vaikuttaa muun muassa lihaskalvoihin (faskia) ja lihaksiin.

Erilaisia kinesioteippaustekniikoita

Kinesioteipin käyttö pohjautuu aina fysioterapiassa esitietoihin, havainnointiin ja kliinisiin testeihin. Niiden perusteella valitaan oikea teippaustekniikka. Kinesioteippauksen erilaiset teippaustekniikat perustuvat teipin ihon kaltaisten ominaisuuksien hyödyntämiseen. Teippi on venyvää ja joustavaa sekä paremmin hengittävää kuin kova urheiluteippi. Se ei myöskään ärsytä ihoa ja on mukavampi käyttää. Vaikka teippejä on mitä erilaisempia värejä ja kuvioita, kaikki ovat ominaisuuksiltaan samanlaisia. Teippimerkeillä on sen sijaan eroavaisuuksia laadussa.

Teipin venytysasteella ja kutistumissuunnalla on merkitys haluttuun vaikutukseen. Kun halutaan vaikuttaa lihastoimintaan, käytetään hyväksi teipin jo olemassa olevaa elastisuutta eli teippiä ei kiristetä lainkaan ihoon laitettaessa. Sen sijaan niveltä tuettaessa ja liikettä estettäessä teippiä venytetään huomattavasti enemmän.

Teippauksen onnistuminen ja tarkoituksenmukainen teippaus vaatii kokenutta teippaaja ja tietoa lihasten kulkusuunnista ja toiminnoista. Samoin asiakkaan ongelman syy tulee olla tarkoin tiedossa, jolloin teippaus voidaan kohdistaa oikeisiin vaikuttaviin rakenteisiin ja liikesuuntiin.

Kinesioteippausta voi käyttää myös omatoimisesti esimerkiksi nilkan ja polven hoidossa, kun oppii teippauksen perusperiaatteet. Fysioterapeutti voi ohjeistaa omatoimisen teippauksen harjoittelussa. Kinesioteipin käyttöaika on noin 3–8 päivää, ja se kestää suihkussa käymisen ja saunomisen.

Varsinaisia ehdottomia kontraindikaatioita tai esteitä teippaushoidon suhteen ei ole. Jos asiakkaan ongelman syy tai vakavuus ei ole tiedossa, tulisi se selvittää ennen teippausta. Lisäksi mahdollinen liima-aineallergia tai ihovauriot voivat estää teippauksen.

Kiputilojen hoito kinesioteippauksella

Olka- ja kyynärpään teippaus

Useat olka- ja hartiaseudun ongelmat ovat seurausta hartiarenkaan virheellisestä asennosta. Myös olkahartiarenkaan nivelten ja lihasten toimintahäiriö saattaa aiheuttaa olkapäänalueen kiputiloja. Kinesioteippauksella voidaan ohjata olkapään ja hartiarenkaan asentoa sekä vaikuttaa lihas- ja nivelrakenteiden toimintaan.

Asentoa ohjaamalla voidaan ennaltaehkäistä olkahartiarenkaan kipuongelmien syntymistä tai lievittää jo olemassa olevaa kipua. Kinesioteippausta käytetään usein myös ahdas olkapääoireyhtymän, jäätyneen olkapään ja erilaisten lihas- sekä jännevammojen hoidossa ja omatoimisen fysioterapiaharjoittelun tukena. Olkapään sijoiltaan menon jälkeen teippauksella estetään olkapään liiallinen liikkuminen (immobilisaatio).

Kyynärnivelen alueella teippauksella voidaan tukea ja estää esimerkiksi yliojentuvaa kyynärniveltä ja lievittää kyynäralueen lihas-jänne -rakenteiden kipua esimerkiksi tenniskyynärpää vaivassa.

Lue myös: Olkapään sijoiltaanmeno ja repeämät

Ranteen alueen ja sormien teippaus

Ranteen alueella kinesioteippausta käytetään jännerakenteiden kipuongelmissa sekä tukemaan muun muassa sorminivelten tai peukalon tyviniveltä yliliikkuvuus- tai kulumaongelmissa.

Selän ja lantion teippaus

Selän alueella teippauksella on hyviä käyttökohteita selkärangan asennon hallinnan ohjaamisessa ja sitä kautta alaselän kiputilojen ehkäisemisessä ja lievittämisessä. Samoin teippauksella voidaan vaikuttaa selän lihastoimintahäiriöissä tyypillisesti yliaktiivisten ojentajalihasten rentouttamisessa. Tyyppiesimerkkinä ovat yliliikkuvuusongelmat ja notkoselkä. Kinesioteipillä voidaan myös tukea kivuliasta selkää ja jopa estää ei-toivottua kivuliasta liikesuuntaa esimerkiksi akuutissa lumbagossa tai välilevyperäisissä kiputiloissa.

Kuten alaselän kohdalla myös lantion alueen kiputilat ovat useimmiten seurausta liikehäiriöstä lantion nivelerakenteiden ja lihasten toiminnoissa. Teippauksella voidaan tukea kivuliasta nivelrakennetta ja ohjata lihasten toimintaa sekä lievittää ärtyneen nivelsiteen aiheuttamaa kipuhaittaa esimerkiksi raskauden aikaisissa lantion liitos- ja nivelsidekivuissa.

Polven alueen teippaus

Polvinivelessä on useita eri ongelmia, joissa teippauksesta on hyötyä niin vamman ehkäisemiseksi kuin jo vamman synnyttyä, sen kipuhaitan lievittämisessä ja kuntoutumisen edistämisessä. Esimerkiksi eturistisiteen osittaisen repeämän hoidossa teippauksella voidaan tukea polviniveltä ja estää liiallinen yliojennus. Samoin kierukkaongelmien ja kulumaongelmien kohdalla teipillä voidaan ohjata polvinivelen liikerataa ja estää reisi/sääriluun kiertyminen, joka vaurioittaa kierukkaa ja tai nivelrakenteita entisestään. Polvilumpion kohdalla voidaan estää luksoituvaa eli sijoiltaan helposti menevää polvilumpiota vaurioitumasta uudelleen ja kondromalasiassa eli rustoisen nivelpinnan vaivassa polven kipua voidaan lievittää nostamalla polvilumpiota irti nivelpinnasta.

Teippauksella voidaan myös aktivoida polviniveleen vaikuttavia lihaksia esimerkiksi reisilihasta, jonka toiminta usein polven leikkaustoimenpiteiden yhteydessä heikkenee. Tyypillistä kasvuikäisen urheilevan nuoren ongelmaa kuten patellajänteen kiinnityskohdan (osgood slatter) tai juoksijoiden polvinivelen ulkoreunan lihaskalvon kiputiloja (juoksijan polvi) voidaan teippauksella vähentää.

Nilkan alueen teippaus

Nilkan alueen tyypillisimmät ongelmat koskevat nivelsidevammoja, joko osittaisia repeämiä tai venähdyksiä. Teippauksella nilkan nivelsiteitä voidaan tukea, jolloin estetään uudelleen vaurioituminen ja nopeutetaan kuntoutumista vamman jälkeen. Myös nilkan leikkaustoimenpiteiden jälkeen nilkan alueella muodostuvaa turvotusta voidaan lievittää teippauksen avulla.

Myös erinäisissä varsinkin kasvuiässä esiintyvien nilkan ja jalkaterän kuormituskivuissa, kuten plantaarifasciitti ja nilkan valgusvaivat, teippauksella voidaan tukea nivelrakenteita ja ohjata nilkan ja jalkaterän biomekaniikka oikeaoppisemmaksi.

Jalan alueella teippausta voidaan käyttää jänneongelmien hoitamisessa vähentämällä lihaksen jännealueen venytystä ja lisäämällä jännerakenteiden aineenvaihduntaa. Näitä ovat mm. akillesjänteen tai sen ympäryskudoksen tulehdustila, takareiden lihasongelmat kuten osittainen hamstring ruptuura ja lonkan lähentäjien vammat.

Teippauksella voidaan myös lievittää alaraajojen turvotusta ja nopeuttaa palautumista rasituksen jälkeen lisäämällä aineenvaihduntaa alaraajojen lihasten alueella.

Kinesioteippaus parantaa suoritusta ja nivelten toimintaa

Urheilussa, esimerkiksi jalkapallossa, teippauksella voidaan parantaa suoritusta. Rasitus- ja urheiluvammoissa teipin avulla voidaan tukea nivelten toimintaa ja edistää kudosten paranemista sekä vähentää turvotusta ja kipua. Leikkauksen jälkeen kinesioteippi voi parantaa nivelen asentotuntoa ja antaa tukea kuntoutuksessa.

Kinesioteipistä apu kuntoutukseen

Fysioterapiassa kinesioteippi toimii hienosti myös asennon korjaamisessa, jolloin teippi tukee oikeanlaista asentoa ja auttaa asiakasta omatoimisessa kuntoutuksessa. Akuutin kivun tai vamman hoidossa teipillä voidaan myös rauhoittaa tilannetta vähentämällä kudosärsytystä ja kipukohtaan kohdistuvaa kuormitusta.

Kinesioteippauksen vaikutus on paljolti subjektiivinen kokemus, eikä sitä voi aina ennustaa etukäteen. Teippausta kannattaa kuitenkin kokeilla, koska haittoja siitä ei juurikaan ole. Ihon allergiset reaktiotkin ovat harvinaisia.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Jukka Aho
OMT-Fysioterapeutti
9.4
Antti Aitasalo
Työfysioterapeutti, fysioterapeutti
9.8
Christoffer Andersson
OMT-fysioterapeutti
9.6
Jari Anttila
Fysioterapeutti, OMT
9.5