Veren sokeripitoisuuden mittaaminen on välttämätöntä diabeetikon hoidossa. Veren sokeripitoisuutta mitataan  tyypillisesti "sormenpäästä" eli kertamittauksin. Diabeetikoille tämä on tuttua hommaa, jonka edut ja rajoitukset tunnetaan hyvin.

Jatkuvatoimisella verensokerin monitoroinnilla puolestaan tarkoitetaan sitä, että sokeripitoisuutta mitataan jatkuvasti ja pitoisuuskäyrä saadaan jokaiselta minuutilta.

Nykyään verensokerin jatkuvatoiminen monitorointi tehdään jo niin luotettavasti ja taloudellisesti, että sitä voidaan usein käyttää diabeetikon arjen ongelmien selvittämisen apuna.

Sokeritasapaino diabeteksessä

Hyvä sokeritasapaino diabeetikolla tarkoittaa mahdollisimman lähellä normaalia pysyttelevää veren sokeripitoisuutta, johon ei kuitenkaan liity elämää haittaavia liian matalia sokereita. Mahdollisimman normaali sokeritaso suojaa kiistatta erittäin tehokkaasti liitännäissairauksilta eli ns. komplikaatioilta, mutta tähän pääseminen vaatii aitoa hoidon räätälöintiä, kunkin diabeetikon elämänrytmi, ammatti, liikuntaharrastukset jne. kokonaisuudessaan huomioon. Normaaleihin sokeripitoisuuksiin pääseminen edellyttää huolellista arviota liian matalista sokereista.

Matalaksi pyrkivää sokeripitoisuutta on diabeetikon yllättävän vaikeaa itse havaita jokapäiväisessä elämässään. Asia on selkeä, jos tyypillisten oireiden yhteydessä tulee samanaikaisesti mitanneeksi matalan arvon. Yleisempää on kuitenkin, että matalaksi pyrkivä sokeri alkaa hiljalleen ja huomaamatta muokkaamaan elämänrytmiä. Ruokailurytmi muuttuu pakkotahtiseksi, liikuntaan liittyy epämiellyttävää tuntemusta tai yötä vasten on "tankattava" liian matalien yöllisten sokereiden pelossa. Näissä kaikissa tilanteissa on tärkeää, että lääkitystä muokataan niin, että ongelma poistuu.

Aiemmin diabeetikoille olivat ns. "sokerien tasapainotusjaksot", missä lääkitystä korjattiin sairaalaolosuhteissa, tuttuja . Nykyaikainen "tasapainotus" tapahtuu omaa elämänrytmiä kunnioittaen asiantuntevassa seurannassa ja ohjauksessa ilman sairaalajaksoa. Diabeetikkoa valmennetaan itsenäisesti havaitsemaan arkeen huomaamatta hiipivät ongelmat ja puuttumaan niihin ajoissa. Erityisen tehokas keino selvitystyössä on ns. sensorointijakso, jossa sokeria mitataan keskeytyksettä hieman tulitikkuaskia suuremmalla laitteistolla esim. 3 vuorokautta tavallisessa arkielämässä. Ongelman toteamisella ja korjaamisella on suuri merkitys elämänlaatuun ja esimerkiksi työkykyyn. Mehiläinen Diabetesklinikka tarjoaa diabeetikon valmennuspalveluita myös tilanteessa, missä hoidon seuranta tapahtuu toisessa paikassa.

Verensokerimittaus osana diabeteksen hoitoa

Jatkuvan verensokerimittauksen tarve pitää aina perustua asiantuntevan diabeteslääkärin arvioon. Jos mittauksen tekee väärin perustein ja ohjein, voi tutkimus jopa hankaloittaa ongelmien purkamista. Selvitettävän asian täytyy myös olla selkeästi potilaan että lääkärin yhdessä määrittelemä.

Tyypillisiä kysymyksiä ovat liikunnan aiheuttamat tai yönaikaisen sokeritason muutokset. Myös aterioinnin aiheuttamat verensokerin nousut ovat kysymyksiä, joihin saadaan tarkempi vastaus jatkuvatoimisella sokerimonitoroinnilla.

Jatkuvan monitoroinnin käyttö luonnollisesti rajoittuu ongelmatapauksiin, joissa sormenpäämittaukset todetaan riittämättömiksi tai epätarkoituksenmukaisiksi.

Miten diabeetikon verensokeri mitataan sensorilla?

Sokeria aistiva sensori on taipuisa ja erittäin ohut muovikanyyli, joka asetetaan kivuttomasti ihon alle vatsan alueelle kolmeksi vuorokaudeksi. Mittaus tapahtuu ihonalaisesta kudoksesta ja muunnetaan verensokeripitoisuuksiksi automaattisesti. Lukeman on luotettavasti osoitettu vastaavan todellisia verensokeripitoisuuksia. Sensori on langattomasti yhteydessä näyttöosaan, joka on noin kännykän kokoinen kannettava laite ja näyttää sokeripitoisuuden reaaliaikaisesti. Näyttöosa voidaan myös ohjelmoida hälyttämään liian matalista tai korkeista pitoisuuksista.

Kolmen päivän seurantajaksolla eletään normaalisti ja pidetään esimerkiksi liikunnasta ja ruokailusta mahdollisimman tarkkaa kirjaa, joka helpottaa tulosten tulkintaa. Monitorointijakson päätyttyä kertynyt tieto puretaan ja käydään lääkärin kanssa läpi. Oikein perustein tehty monitorointi tarjoaa lähes poikkeuksetta oivalluksia omasta verensokerin heittelystä, jota on mahdollista tasata muuttamalla joko lääkitystä tai käyttäytymistä.

Tutustu myös seuraaviin diabetesartikkeleihin

Lue lisää ravintosuosituksista