Diabetesvastaanotto

Mehiläisen Diabetesvastaanotto on kaikkien diabetesta sairastavien tai diabetesriskissä olevien kokonaisvaltaiseen hoitoon perehtynyt vastaanotto, jossa moniammatillinen tiimi toimii yhteistyössä diabeetikon parhaaksi diabetestyypistä riippumatta.

Diabetesvastaanotto on tarkoitettu kaikille, joilla on todettu diabetes, diabeteksen oireita tai riskitekijöitä diabetekseen sairastumiseen. Diabeetikoiden kokonaisvaltaisen hoidon ohella klinikassa tehdään myös sydän- ja verisuonisairauksien sekä tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyyn tähtääviä riskiarvioita.

Mehiläisen Diabetesvastaanoton toiminta

Toiminnassa on mukana useita diabeteksen hoitoon perehtyneitä lääkäreitä sekä suuri joukko alan muita ammattilaisia, diabeteshoitajia, ravitsemusterapeutteja, jalkahoitajia sekä useita erikoisalojen konsultteja. Mehiläisen diabetestiimi on maamme ensimmäinen yksityisen palveluntuottajan diabetestiimi ja muodostaa valtakunnallisen konseptin, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen ja laajan valikoiman palveluita.

Diabetesvastaanotolta yksilöllistä hoitoa diabetekseen

Mehiläisen Diabetesvastaanoton tavoitteena on varmistaa diabeetikon hyvä elämänlaatu ja tehdä yhdessä potilaan kanssa yksilöllinen hoitosuunnitelma, joka palvelee juuri hänen tarpeitaan. Diabetesvastaanoton hoitotiimi tukee potilasta lääkehoidon toteuttamisessa sekä elämäntapamuutoksessa. Asiantuntijalääkärin ja diabeteshoitajan lisäksi muita hoitotiimiin kuuluvia ovat jalkahoitaja, ravitsemusterapeutti ja hammaslääkäri. Lisäksi on mahdollisuus silmänpohjakuvaukseen sekä tarvittavien muiden erikoisalan asiantuntijalääkäreiden vastaanottoon. Oikeanlaisen lääkehoidon lisäksi elämäntapapuolella insuliiniherkkyyttä parantavia toimenpiteitä ovat muun muassa liikunnan lisääminen ja pysyvä painonpudotus, jotka parantavat sokeritasapainoa ja ehkäisevät diabetekseen liittyviä sydän- ja verisuonisairauksia.

Hoitoväsymys on tuttu monelle diabeetikolle. Diabetestiimin tuella räätälöidään hoito eri elämän vaiheissa yksilöllisesti niin, että hoitotasapaino säilyy mahdollisimman hyvänä ja vältetään diabeteksen liitännäissairauksia sekä komplikaatioita.

Oma diabeteshoitaja diabeetikon tukena

Diabeteshoitajan työnkuvaan kuuluu sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabetesta sairastavan hoidon ohjaus. Hyvän verensokeritasapainon lisäksi tavoitellaan myös hyvää hoitotasapainoa verenpaineen ja veren rasva-arvojen suhteen sekä painonhallintaa.

Oma diabeteshoitaja ohjaa potilasta alusta asti omaseurannassa ja on tukena omahoidon toteuttamisessa. Verensokerin mittaus joko verensokerimittarilla tai kudossokerin sensoroinnin avulla on mahdollista. Diabeteshoitaja ohjaa lääkehoidon toteutumisessa, opastaa insuliinin sekä muiden pistettävien diabeteslääkkeiden käyttämisessä yksilöllisesti ja kiireettömästi.

Diabeteshoitaja auttaa elintapamuutoksessa sekä löytämään voimavaroja päätösten tekemiseen ja niistä kiinni pitämiseen. Jokainen voi elämäntavoillaan ja valinnoillaan vaikuttaa sairastumisriskiinsä tai hoitotasapainoonsa. Painonpudotus, liikunnan lisääminen ja kuitupitoinen ravinto saattavat toimia ennaltaehkäisevästi jo ennen varsinaisen diabeteksen puhkeamista, verensokeriarvojen antaessa ensi merkkejä kohoamisesta. Pienikin painonpudotus on merkityksellinen myös itse diabeteksen hoidossa, kunhan se on pysyvä.

Painonhallinta osana diabeteksen hoitoa

Jokainen voi elämäntavoillaan ja valinnoillaan vaikuttaa sairastumisriskiinsä. Painonpudotus, liikunnan lisääminen ja kuitupitoinen ravinto saattavat toimia ennaltaehkäisevästi. Lue lisää painonhallinnasta.

Painonpudotuksen tavoitteita ei pidä asettaa epärealistisen korkeiksi. Erityisesti tulisi välttää rajua laihduttamista nopeilla laihdutuskuureilla. Ne vähentävät liiallisesti lihasten määrää, eivät diabeteksen kannalta olennaista ja aineenvaihdunnalle haitallista sisäelinten ympärille kertynyttä viskeraalista rasvaa.

Painonpudotus on haastava asia ja se edellyttää tietoa, taitoa ja osaamista. Mehiläisessä on tarjolla laihdutusohjaajan lisäksi asiantuntijalääkärin tuki. Painonhallintamenetelmät perustuvat viimeiseen tutkimustietoon ja Mehiläisen pitkäaikaiseen kokemukseen lihavuuden hoidosta. Painonhallinnan ohjausta voi saada sekä yksilöllisesti että ryhmissä. Painonhallintaryhmä muodostaa hyvän työkalun ylipainon hoitamisessa ja se sopii muillekin kuin diabetesta sairastaville. Ryhmässä mukana oleminen sitouttaa, ja vertaistuki kannustaa. Myös ryhmässä jokainen laihduttaa yksilönä.

Mehiläinen tarjoaa myös digivalmennuksia muun muassa liikuntaan ja ruokavalioon. Valmennukset ovat ensin tarjolla työterveysasiakkaille ja myöhemmin yksityisasiakkaille.

Lue myös:
Tyypin 1 diabetes eli insuliininpuutosdiabetes
Tyypin 2 eli aikuisiän diabetes
Ketoasidoosi eli happomyrkytys
Hammashoito ja diabetes
Terveellinen ruoka - mistä se koostuu?
Ruokavalio ja hyvinvointi
Apua painonhallintaan diabeetikolle

marraskuu 2022viikko 48