Diabetesvastaanotto

Mehiläisen Diabetesvastaanotto on tarkoitettu kaikille diabetesta sairastaville tai diabetesriskissä oleville asiakkaille. Sairaus tai sen oireet voivat olla jo todettuja tai asiakkaalla saattaa olla riskitekijöitä diabetekseen sairastumiseen. Kokonaisvaltaiseen hoitoon perehtyneet vastaanottajat toimivat potilaan ja asiakkaan parhaaksi diabetestyypistä riippumatta. Diabeteksen kokonaisvaltaisen hoidon ohella Diabetesvastaanotolla tehdään myös sydän- ja verisuonisairauksien sekä tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyyn tähtääviä riskiarvioita.

Diabetesvastaanottoa pitävät useat diabeteksen hoitoon perehtyneet lääkärit sekä joukko alan muita ammattilaisia, kuten diabeteshoitajia, ravitsemusterapeutteja, jalkahoitajia sekä useita erikoisalojen konsultteja.

Diabetesvastaanotolta yksilöllistä hoitoa diabetekseen

Mehiläisen Diabetesvastaanoton tavoitteena on varmistaa asiakkaan hyvä elämänlaatu ja tehdä yhdessä asiakkaan kanssa yksilöllinen hoitosuunnitelma, joka palvelee juuri hänen tarpeitaan.

Diabetesvastaanotolla tuetaan asiakasta lääkehoidon toteuttamisessa ja elämäntapamuutoksessa. Asiantuntijalääkärin lisäksi hoitotiimiin voi kuulua esimerkiksi diabeteshoitaja, jalkahoitaja, ravitsemusterapeutti ja hammaslääkäri. Lisäksi tarvittaessa on mahdollisuus silmänpohjakuvaukseen ja muiden asiantuntijalääkäreiden vastaanottoon.

Hoitoväsymys on tuttu monelle potilaalle. Diabetesvastaanoton asiantuntijat tukevat hoidon räätälöimisessä eri elämänvaiheissa yksilöllisesti niin, että hoitotasapaino säilyy mahdollisimman hyvänä ja vältetään diabeteksen liitännäissairauksia sekä komplikaatioita.

Diabeteshoitajan tuki

Diabeteshoitajan työnkuvaan kuuluu sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabetesta sairastavan asiakkaan hoidon ohjaus. Hyvän verensokeritasapainon lisäksi tavoitellaan hyvää hoitotasapainoa verenpaineen ja veren rasva-arvojen suhteen sekä painonhallintaa. Diabeteshoitaja ohjaa potilasta omaseurannassa ja tukee omahoidon toteuttamisessa. Verensokerin mittaus joko verensokerimittarilla tai kudossokerin sensoroinnin avulla on mahdollista. Diabeteshoitaja ohjaa lääkehoidon toteutumisessa, opastaa insuliinin sekä muiden pistettävien diabeteslääkkeiden käyttämisessä. Diabeteshoitaja tukee elintapamuutoksessa sekä auttaa löytämään voimavaroja päätösten tekemiseen ja niistä kiinni pitämiseen.

Painonhallinta osana diabeteksen hoitoa

Oikeanlaisen lääkehoidon lisäksi elämäntapapuolella insuliiniherkkyyttä parantavia toimenpiteitä ovat muun muassa liikunnan lisääminen ja pysyvä painonpudotus, jotka parantavat sokeritasapainoa ja ehkäisevät diabetekseen liittyviä sydän- ja verisuonisairauksia.

Jokainen voi elämäntavoillaan ja valinnoillaan vaikuttaa sairastumisriskiinsä tai hoitotasapainoonsa. Painonpudotus, liikunnan lisääminen ja kuitupitoinen ravinto saattavat toimia ennaltaehkäisevästi jo ennen varsinaisen diabeteksen puhkeamista, verensokeriarvojen antaessa ensimerkkejä kohoamisesta. Pienikin painonpudotus on merkityksellinen myös itse diabeteksen hoidossa, kunhan se on pysyvä. Lue lisää painonhallinnasta sekä elämäntavoista ja niiden vaikutuksesta.

Mehiläisen painonhallinnan asiantuntijat apunasi

Mehiläisen asiantuntijat ovat tukenasi painonpudotuksessa ja painonhallinnassa. Nämä asiantuntijat tarjoavat turvallista, laadukasta ja tieteelliseen tutkimustietoon perustuvaa ylipainon hoitoa sekä tukea muihin syömiseen liittyvissä ongelmissa. Hoidon tavoitteena on pitkäkestoisten, kokonaisterveyttä tukevien muutosten aikaansaaminen.

Tarjolla on muun muassa painonhallintaan perehtyneen lääkärin ja ravitsemusterapeutin yksilövastaanottoja. Painonhallinnan asiantuntijan vastaanotolle voi hakeutua esimerkiksi silloin, jos on ylipainoa ja oma terveys, jaksaminen tai paino askarruttaa. Vastaanotolla kartoitetaan asiakkaan tilanne elintapa- ja terveysnäkökulmasta, ja hän saa yksilöllisiä hoito-ohjeita ja tukea painonpudotukseen elämäntilanteeseensa sopien.

Nykyään lihavuuteen on olemassa myös lääkehoitoa, joka yhdistetään elintapamuutoksiin. Lihavuuden hoidon lääkkeet tukevat laihdutusta muun muassa vähentämällä näläntunnetta ja syömisestä saatavaa palkintoa. Mehiläinen tarjoaa myös digivalmennuksia muun muassa liikuntaan ja ruokavalioon. Valmennukset ovat ensin tarjolla työterveysasiakkaille ja myöhemmin yksityisasiakkaille.

Lue myös:
Tyypin 1 diabetes eli insuliininpuutosdiabetes
Tyypin 2 eli aikuisiän diabetes
Ketoasidoosi eli happomyrkytys
Hammashoito ja diabetes
Terveellinen ruoka - mistä se koostuu?
Ruokavalio ja hyvinvointi
Apua painonhallintaan diabeetikolle

Asiantuntijat ja toimipisteet

Tom Forsén
Dos Yleislääket ja terveydenhuollon el diabetologi
Merja Laine
LT, yleislääket. erikoislääkäri, diabetologi
Tarja Teräsvalli
Sisätauti -ja yleislääkäri
9.6
Satu Vehkavaara
LT, Dosentti, Sisätautien ja endokrinologian el

Lisää aiheesta