Mehiläisen avoin data

Mehiläinen julkaisee kaikille avoimissa näkymissä kattavat ja reaaliaikaiset seurantatiedot Digiklinikan käytöstä, Mehiläisessä tehtyjen hengitystieinfektiodiagnoosien ja koronavirusepäilyjen määristä sekä koronatestien ja -rokotteiden määristä.

Koronatestien näkymä

Näkymässä julkaistaan Mehiläisen drive-in -asemilla ja hengitystieinfektioklinikoilla otettujen koronanäytteiden määrät, positiivisten tulosten määrät sekä niiden osuus kaikista testeistä. Näkymässä esitetään myös Mehiläisen lääkärikeskuksissa ja Digiklinikalla tehdyt ylähengitystieinfektio- ja koronadiagnoosit.

MEHILAINEN.FI/AVOIN-DATA/KORONATESTI

Digiklinikan näkymä

Seurantatietoa Digiklinikan etävastaanoton kävijämääriin, odotusaikaan ja yleisimpiin diagnooseihin liittyen.

digiklinikka.mehilainen.fi


Harjun Terveyden Digiklinikan näkymä

digiklinikka.harjunterveys.fi

Koronarokotteiden näkymä

Seurantatietoa Mehiläisessä annettujen koronarokotteiden määrään liittyen.

mehilainen.fi/avoin-data/koronarokote