Mehiläisen avoin data

Mehiläinen julkaisee kaikille avoimissa näkymissä kattavat ja reaaliaikaiset seurantatiedot Digiklinikan käytöstä, Mehiläisessä tehdyistä covid-19-tutkimuksista ja hengitystieinfektiodiagnoosien ja koronavirusepäilyjen määristä sekä koronanäytteenottojen määristä.

Digiklinikan näkymä: digiklinikka.mehilainen.fi  

Seurantatietoa Digiklinikan etävastaanoton kävijämääriin, odotusaikaan ja yleisimpiin diagnooseihin liittyen.

Harjun Terveyden Digiklinikan oma näkymä: digiklinikka.harjunterveys.fi .

Hengitystieinfektiodiagnoosien ja koronavirusepäilyjen näkymä: korona.mehilainen.fi 

Määrät ja niiden kehitys julkaistaan sekä päivätason pylväsgraafeina että kartoille visualisoituna. Tiedot perustuvat Mehiläisen yksiköissä sekä Digiklinikalla tehtyihin diagnooseihin ja koronavirusepäilyihin.

Koronanäytteenottojen näkymä: testit.mehilainen.fi 

Näkymässä julkaistaan Mehiläisen drive-in-asemilla ja hengitystieklinikoilla tehtyjen covid-19-koronanäytteenottojen määrät sekä päivätason pylväsgraafeina että kunnittain kartalle visualisoituna. Näkymästä löytyy myös prosenttiosuus siitä, kuinka suuri osa Mehiläisessä otetuista covid-19-näytteistä on ollut positiivisia. Alle 1000 asukkaan kunnat on tietosuojasyistä suodatettu pois näkymästä.

Koronarokotteiden näkymä: mehilainen.fi/avoin-data/koronarokote