Mehiläisen avoin data

Mehiläinen julkaisee kaikille avoimissa näkymissä kattavat ja reaaliaikaiset seurantatiedot Digiklinikan käytöstä, Mehiläisessä tehtyjen hengitystieinfektiodiagnoosien ja koronavirusepäilyjen määristä sekä koronatestien ja -rokotteiden määristä.

Koronatestien näkymä

Näkymässä julkaistaan Mehiläisen drive-in -asemilla ja hengitystieinfektioklinikoilla otettujen koronanäytteiden määrät, positiivisten tulosten määrät sekä niiden osuus kaikista testeistä. Näkymässä esitetään myös Mehiläisen lääkärikeskuksissa ja Digiklinikalla tehdyt ylähengitystieinfektio- ja koronadiagnoosit.

MEHILAINEN.FI/AVOIN-DATA/KORONATESTI

Digiklinikan näkymä

Seurantatietoa Digiklinikan kävijämääriin, odotusaikaan ja yleisimpiin diagnooseihin liittyen.

digiklinikka.mehilainen.fi

Harjun Terveyden Digiklinikan näkymä

Seurantatietoa Harjun Terveyden Digiklinikan kävijämääriin, odotusaikaan ja yleisimpiin diagnooseihin liittyen.

digiklinikka.harjunterveys.fi

Koronarokotteiden näkymä

Seurantatietoa Mehiläisessä annettujen koronarokotteiden määrään liittyen.

mehilainen.fi/avoin-data/koronarokote

Lisää aiheesta