Aneyrysma eli valtimon pullistuma

Verisuonten seinämän heiketessä saattaa muodostua paikallisia valtimopullistumia. Valtimopullistumia esiintyy kaikenkokoisissa valtimoissa eri puolilla kehoa. Yksi tavallisimmista ilmenemispaikoista on vatsa-aortta.

Aneurysman oireet

Joskus vatsavaltimon pullistuma eli aneyrysma löydetään sattumalta oireettomana, mutta valitettavan usein ensimmäinen oire on valtimon puhkeaminen, johon liittyy huomattava kuolleisuus.

Mikäli pullistuma löytyy oireettomassa vaiheessa, joudutaan tietysti harkitsemaan oikeita hoitolinjoja. Melko selkeää on, että tyypillinen vatsavaltimon pullistuma kuuluu hoitaa miehiltä, kun se saavuttaa 55 mm halkaisijan ja naisilta hieman pienempänä (n. 50 mm), mikäli potilaan yleistila sallii kajoavan hoidon. Pienempiä pullistumia seurataan 6-24 kuukauden välein ja hoitotoimenpiteitä harkitaan, kun nähdään selkeitä kasvun merkkejä.

Aneyrysman ehkäisy seulonnalla

Jotta puhkeamiselta vältyttäisiin, on tutkittu mahdollisen seulonnan merkitystä väestötasolla. Kahden laajan tutkimuksen valossa ultraäänellä tehtävä seulonta kannattaisi tehdä kertaalleen 65-vuotiailta miehiltä ,ja joissakin maissa näin toimitaankin. Myös valtimopullistumatautia sairastavien potilaiden lähiomaisten seulontaa on harkittu. Väestötason laajamittaiseen seulontaan ei kuitenkaan ole toistaiseksi Suomessa katsottu olevan aihetta, osin siihen liittyvien kustannusten vuoksi.

Aneurysman hoito

Hoitomuodoksi voidaan valita joko avoin leikkaus (laparotomia) tai nivusvaltimoiden kautta tehtävä valtimon sisäistutteen (stenttiproteesin) asettaminen. Hoitomuodon valintaan vaikuttavat potilaan yleistilan lisäksi pullistumaan liittyvät anatomiset seikat.

Mikäli vatsavaltimon pullistuma todetaan, tulee myös muu valtimotautien riskiprofiili kartoittaa. Huolimatta erilaisista lääkekokeiluista ei pullistuman kasvua hidastavaa lääkitystä ole toistaiseksi keksitty. Kuitenkin esim. sydäninfarktin riski on pullistumapotilailla kohonnut, ja tätä riskiä voidaan alentaa oikeilla lääkevalinnoilla ja riskitekijöiden hoitamisella.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Pekka Aho
LKT, dosentti, verisuonikir erikoislääkäri
9.9
Voitto Aittola
Sydän- ja verisuonikirurgian erikoislääkäri
Anders Albäck
Dosentti, kirurgian ja verisuonikir. erik.lääkäri
9.7
Jarkko Lehtonen
Thorax- ja verisuonikirurgi
9.6