Ajoterveystarkastus ajokorttia uusittaessa

Jotta iän, sairauksien ja lääkityksen vaikutukset terveydentilaan eivät pääsisi aiheuttamaan tarpeettomasti riskejä liikenteessä, ajokortin haltijoiden terveydentilaa arvioidaan aina, kun pitkäaikaisen sairauden takia käydään lääkärintarkastuksessa sekä lisäksi määrävälein vaadittavien ajokorttitodistusten avulla.

Mehiläisessä ajokortin uusimiseen tarvittavan lääkärintodistuksen hankkiminen on varsin vaivatonta. Auton ajo-oikeus on voimassa määräajan, kunnes ajokortin haltija täyttää 70 vuotta ja nykyisin enintään 15 vuoden ajan. Tämän jälkeen ajokortti täytyy uusia. Alle 70 vuotiailla ei henkilöauton (ryhmä 1) ajokorttia uusittaessa tarvitse olla lääkärintodistusta. Ryhmä 2 ajolupaa eli ns. kuorma-autokorttia uusittaessa tarvitaan lääkärintodistus, jos 45 vuotta on täyttynyt. Yleensä uusiminen on tarpeen 50-, 55-, 60- ja 65-vuotiaana. Kun 70 vuotta lähestyy, tarvitaan ryhmän 2 ajo-oikeuden säilyttämiseen laajennettu lääkärintarkastus, minkä jälkeen todistus on tarpeen 2 vuoden välein. Ks. ajokorttitodistus

Ajo-oikeuden uusiminen on helppoa. Traficom  lähettää asiasta muistutuksen noin neljä kuukautta ennen syntymäpäivää. Tässä muistutuskirjeessä ovat toimintaohjeet ja esitietolomake täytettäväksi ennen lääkärintarkastukseen menemistä. Lääkärintodistus terveydentilasta on toimitettava poliisille viimeistään kahden kuukauden kuluessa syntymäpäivästä. Mehiläisessä lääkärintodistuksen hankkiminen onnistuu nopeasti. Ajokorttitarkastukset ovat päivittäistä toimintaa ja lääkärin vastaanotolle pääsee ilman jonotusta yleensä viimeistään seuraavana päivänä.

Yleis- ja erikoislääkärin todistukset tarpeen mukaan

Joskus ajoterveyden arvioiminen edellyttää myös erikoislääkärin arviota, jolloin tarvitaan myös erikoislääkärin ajokorttitodistus. Myös poliisi voi vaatia toimittamaan erikois- tai yleislääkärin ajokorttitodistuksen, jos on aihetta epäillä ajokykyyn vaikuttavaa sairautta. Ks. päihdeajokorttitodistus

Asiantuntijat ja toimipisteet

Jyri Aalto
LL, yleislääkäri
9.5
Simo Aarnio
Työterveyshuollon erikoislääkäri
9.7