Mehiläisen verojalanjälki 2015
Needs review

Kuvassa Mehiläisen verojalanjälki 1.1.–31.12.2015 (Meur)

Verojalanjälki kuvaa Mehiläisen merkitystä ympäröivälle suomalaiselle yhteiskunnalle verojen ja veronluonteisten maksujen maksajana ja tilittäjänä.

Mehiläisen verojalanjälki (2015) koostuu seuraavasti:

  • Yhdistetyssä konsernissa palkoista pidätettyjen ja tilitettyjen ennakonpidätysten määrä oli 67 milj. euroa. Mehiläinen toimii Suomessa maantieteellisesti laaja-alaisesti ja sillä on toimintaa sekä suurissa kaupungeissa että pienissä kunnissa, jolloin palkkaveroa tilitetään useaan kuntaan.
  • Mehiläisen tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat pääosin arvonlisäverottomia. Mehiläinen ei voi vähentää näiden palvelujen tuottamiseen liittyviin hankintoihin ja investointeihin sisältyvää arvonlisäveroa, vaan niihin sisältyvä arvonlisävero jää Mehiläisen maksettavaksi. Konsernin maksettavaksi jääneen hankintoihin ja investointeihin sisältyvän arvonlisäveron määrä oli 14,9 milj. euroa.
  • Työnantajamaksujen määrä yhdistyneessä konsernissa oli 3,5 milj. euroa.
  • Yhteisöveroa yhdistynyt konserni maksoi 3,8 milj. euroa.
  • Konsernissa harjoitetaan myös jonkin verran arvonlisäverollista toimintaa (henkilöstövuokrausta), jonka myynnistä veroviranomaiselle tilitetään kyseisen myynnin ja siihen liittyviin hankintoihin sisältyvien arvonlisäverojen erotus, joka oli 1,3 milj. euroa.

Palkoista pidätetyt ja maksetut ennakonpidätykset 1.1.-31.12.2015 (Meur)

Palkoista pidätettiin ja maksettiin ennakonpidätyksiä yhteensä 43,4 milj. euroa. Ennakonpidätykset jakautuvat maakunnittain seuraavasti:

 

Maakunta Ennakonpidätys / summa
Ahvenanmaa 0,007
Etelä-Karjala 0,6
Etelä-Pohjanmaa 1,1
Etelä-Savo 0,3
Kainuu 0,7
Kanta-Häme 2,0
Keski-Pohjanmaa 0,1
Keski-Suomi 1,7
Kymenlaakso 1,6
Lappi 0,4
Pirkanmaa 2,3
Pohjanmaa 1,1
Pohjois-Karjala 0,3
Pohjois-Pohjanmaa 2,5
Pohjois-Savo 2,1
Päijät-Häme 1,7
Satakunta 1,1
Uusimaa 19
Varsinais-Suomi 5,0

 

Tutustu myös

 

Jaa