Mehiläisen verojalanjälki 2016
Needs review

Kuvassa Mehiläisen verojalanjälki 1.1.–31.12.2016 (Meur)

Verojalanjälki kuvaa Mehiläisen merkitystä ympäröivälle suomalaiselle yhteiskunnalle verojen ja veronluonteisten maksujen maksajana ja tilittäjänä.

Mehiläisen verojalanjälki koostuu seuraavasti:

  • Mehiläinen-konsernissa palkoista pidätettyjen ja tilitettyjen ennakonpidätysten määrä oli 53,5 milj. euroa. Mehiläinen toimii Suomessa maantieteellisesti laaja-alaisesti ja sillä on toimintaa sekä suurissa kaupungeissa että pienissä kunnissa, jolloin palkkaveroa tilitetään useaan kuntaan.
  • Mehiläisen tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat pääosin arvonlisäverottomia. Mehiläinen ei voi vähentää näiden palvelujen tuottamiseen liittyviin hankintoihin ja investointeihin sisältyvää arvonlisäveroa, vaan niihin sisältyvä arvonlisävero jää Mehiläisen maksettavaksi. Konsernin maksettavaksi jääneen hankintoihin ja investointeihin sisältyvän arvonlisäveron määrä oli 21,1 milj. euroa.
  • Työnantajamaksujen määrä Mehiläinen-konsernissa oli 46,5 milj. euroa.
  • Yhteisöveroa yhdistynyt konserni maksoi 4,5 milj. euroa.
  • Konsernissa harjoitetaan myös jonkin verran arvonlisäverollista toimintaa (henkilöstövuokrausta), jonka myynnistä veroviranomaiselle tilitetään kyseisen myynnin ja siihen liittyviin hankintoihin sisältyvien arvonlisäverojen erotus, joka oli 1,7 milj. euroa.
  • Mehiläisen oman henkilöstön lisäksi konsernissa toimii lääkäreinä suuri joukko itsenäisiä ammatinharjoittajia, joiden verojalanjälki tulee Mehiläisen verojalanjäljen päälle ja on noin 43,3 milj. euroa (arvio).

Palkoista pidätetyt ja maksetut ennakonpidätykset 1.1.-31.12.2016 (Meur) maakunnittain

Palkoista pidätettiin ja maksettiin ennakonpidätyksiä yhteensä 53,5 milj. euroa. Ennakonpidätykset jakautuvat maakunnittain seuraavasti:

Etelä-Karjala 0,8
Etelä-Pohjanmaa 1,3
Etelä-Savo 0,3
Kainuu 0,7
Kanta-Häme 2,2
Keski-Pohjanmaa 0,2
Keski-Suomi 2,2
Kymenlaakso 1,9
Lappi 0,6
Pirkanmaa 3,3
Pohjanmaa 1,3
Pohjois-Karjala 0,4
Pohjois-Pohjanmaa 2,9
Pohjois-Savo 2,5
Päijät-Häme 2,0
Satakunta 1,7
Uusimaa 23,1
Varsinais-Suomi 6,3

Tutustu myös

 

Jaa