Mehiläinen – Hoitoa ja hoivaa yli 110 vuoden ajan

1909–1939: Sairaala O.Y. Mehiläinen syntyy ja kehittyy itsenäistyvän Suomen mukana

Mehiläisen tarina on osa Suomen tarinaa. 1900-luvun taitteessa suomalainen yhteiskunta, tiede ja taide alkoivat suomalaistua. Suomenkielistä sairaalaa tai lääketieteen sanastoa ei kuitenkaan vielä ollut. Tähän tarkoitukseen perustettiin lääketieteellinen seura Duodecim, jonka tavoitteena oli suomen kielen vakiinnuttaminen terveydenhoitoon.

Neljä seuran lääkäriä, Walter Sipilä, Reguel Löfqvist, K. F. Hirvisalo ja Akseli Koskimies, perustivat omalla riskillään ja rahallaan suomenkielisen sairaalan. Sairaala O.Y. Mehiläinen sai alkunsa 6. marraskuuta 1909. Se sai nimensä Kalevalan pyyteettömältä ja ahkeralta parantajalta, mehiläiseltä.

Huvilakadulle avatussa uudessa sairaalassa otettiin heti käyttöön vuosisadan alun modernit välineet sekä uudet hoitomenetelmät. Hoidon tuloksista on pidetty kirjaa jo Mehiläisen perustamisesta lähtien.

Vuonna 1917 Suomi julistautui itsenäiseksi. Tunnelma uudessa valtiossa oli kuitenkin kaikkea muuta kuin yhtenäinen, ja seuraavana vuonna Suomi sukelsi sisällissotaan. Sodan aikana Mehiläisestä haki turvaa tuleva presidentti P. E. Svinhufvud, joka piileskeli sairaalasängyn alla potilaaksi tekeytyen. Rauhan tultua potilasmäärät kasvoivat ja Huvilakadun tilat muuttuivat ahtaiksi. Vuonna 1932 Mehiläinen muutti uusiin, yhä nykyisin käytössä oleviin tiloihin Töölöön.

1940-1969: Taloudelliset vaikeudet ja tärkeä rooli sotasairaalana

Toisen maailmansodan alkaessa Mehiläisen sairaala Töölössä muutettiin Punaisen Ristin sotasairaalaksi. Vuoden 1944 pommitusten jäljet näkyvät yhä Mehiläisen toimipisteen sisäänkäynnillä. Vuonna 1952 juhlittiin Armi Kuuselaa ja vietettiin Helsingin olympialaisia. Mehiläiselle vuosi oli yksi sen heikoimmista. Lopulta Töölön toimipisteen arvo pelasti yrityksen vararikolta.

1970–1999: Yhteistyö julkisen terveydenhuollon kanssa, työterveyshuollon käynnistäminen, ensimmäiset yritysostot ja laman aika

Terveyskeskukset tulivat Suomeen 1970-luvulla ja siitä lähtien Mehiläinen on toiminut yhteistyössä julkisen terveydenhoidon kanssa. 1970-luvun lopulla Mehiläinen alkoi tarjota myös työterveyshuoltoa. Sairaanhoidon lisäksi kiinnitettiin yhä enemmän huomiota elintapojen vaikutuksiin.

Synnytykset olivat alusta alkaen tärkeä osa Mehiläisen toimintaa. Mehiläisessä isät pääsivät mukaan synnytykseen ensimmäisinä Suomessa, ja niinpä sinne tultiin synnyttämään vähän kauempaakin.

Mehiläinen teki ensimmäiset yritysostonsa 1980-luvun alkupuolella laajentuen Helsingissä Ympyrätalon ja Forumin toimipisteisiin sekä Vantaan Kielotielle. 1990-luvun lama iski raskaasti koko Suomeen ja vähensi voimakkaasti myös yksityisen terveydenhuollon palveluiden kysyntää. Mehiläisessä leikattiin tuolloin lahjoitusvaroin yli 60 pientä sydänpotilasta. Mehiläinen joutui supistamaan merkittävästi toimintaansa, mutta pysyi kuitenkin pystyssä.

2000–2009: Valtakunnallinen laajeneminen käynnistyy

Vuonna 2001 Mehiläinen yhdistyi turkulaisen Tohtoritalon kanssa. Samaan aikaan pääomasijoittajat Capman ja Sitra tulivat Mehiläisen omistajiksi. Myös valtakunnallinen laajeneminen jatkui vaasalaisen Remedin ja kuopiolaisen Säverin yhdistyessä Mehiläiseen. Toimitusjohtaja Antti Kasin johdolla yhtiötä kehitettiin määrätietoisesti ja pian toimipisteitä oli kaikilla yliopistopaikkakunnilla Suomessa.

Mehiläinen ryhtyi panostamaan moderneihin tieto- ja laatujärjestelmiin sekä valtakunnallisiin ketjutoimintoihin. Myös Mehiläisen työterveyshuollon palvelut kasvoivat erittäin merkittävästi lukuisien uusien asiakkuuksien myötä.

Mehiläisen toimintajärjestelmälle myönnettiin ISO 9001:2000 -laatusertifikaatti vuonna 2005. Tuolloin luotiin myös pohja tulevien vuosien digikehitykselle ottamalla käyttöön yhtenäinen sähköinen potilastietojärjestelmä kaikissa yksiköissä. Vuonna 2005 uutena toimitusjohtajana aloitti Matti Bergendahl ja vuonna 2006 Mehiläisestä tuli osa pohjoismaista Ambea-konsernia pääomasijoittaja 3i:n omistuksessa.

2010–2019: Voimakas kasvu ja kehitys

Kuluneen kymmenen vuoden aikana Mehiläinen on tehnyt yli sata yritysostoa ja rakentanut kymmeniä uusia hoivakoteja ja lääkärikeskuksia. Merkittävä virstanpylväs ja muutoksen moottori oli Mediverkko-konsernin ostaminen tammikuussa 2015. Kaupan myötä Mehiläisen toimitusjohtajana aloitti Janne-Olli Järvenpää.

Yksityisten terveyspalveluiden ohella voimakasta kasvua ovat tuoneet Mehiläisen julkiset terveys- ja sosiaalipalvelut. Vuonna 2018 Mehiläinen teki historiaa ottamalla hoitaakseen ensimmäisen julkisen keskussairaalan toiminnot Meri-Lapissa.

Vuosikymmenen aikana Mehiläinen on laajentunut alle sadasta yksiköstä lähes 500 toimipisteen verkostoksi kaikkialla Suomessa. Pääasiassa yksityisistä lääkärikeskuspalveluista muodostuneen palveluvalikoiman osaksi ovat tulleet entistä kattavammin hammashoito, julkiset terveys- ja sosiaalipalvelut, ikääntyneiden hoiva, mielenterveyskuntoutus, vammaisten palvelut sekä lastensuojelu.

2010–2019: Panostukset digitalisaatioon ja laadunkehitykseen

Vuodesta 2010 lähtien Mehiläinen on panostanut voimakkaasti digitaalisiin palveluihin. Mehiläisen kehittämä OmaMehiläinen-verkkopalvelu lanseerattiin vuonna 2012 ja sen mobiilisovellus neljä vuotta myöhemmin. Lääkäreille kehitettiin oma sovellus Mehidoc ja työterveysasiakkaille kokonainen Kompassi-sovellusperhe. Vuonna 2019 Mehiläinen aloittaa tarinassaan uuden luvun palveluvientiyrityksenä yhtiön myytyä OmaMehiläinen-alustansa ensimmäiselle kansainväliselle asiakkaalle Kreikkaan.

Mehiläinen kehittää jatkuvasti myös laatua ja vaikuttavuuden mittaamista toimialan etulinjassa. Tähänastisia saavutuksia ovat muun muassa toimialan ensimmäinen työkykyriskejä ennustava algoritmi, ensimmäinen kattava ja kokonaisvaltainen hoivapalveluiden laatuindeksi sekä leikkaustoiminnan laadun ja vaikuttavuuden systemaattinen mittaaminen. Mehiläisen potilasturvallisuus, hoidon tuloksellisuus, hoitoon pääsyn nopeus ja asiakastyytyväisyys ovat toimialan parasta tasoa. Esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta mittaava nettosuositusaste (NPS) on poikkeuksellisen korkea 88.

2020 alkoi koronapandemian sävyttämä aika

Vuosi 2020 oli globaalin koronapandemian sävyttämä vuosi, joka jää historiaan poikkeuksellisena ajanjaksona myös Mehiläisessä. Ennalta arvaamattomaan koronapandemiaan vastattiin Mehiläisessä nopeasti ja päättäväisesti. Tärkein prioriteettimme on ollut turvata asiakkaidemme ja henkilöstömme turvallisuus sekä tehdä toimenpiteitä, joilla mahdollistettaisiin yhteiskunnan mahdollisimman häiriötön toiminta.

Mehiläinen on kantanut vastuuta koronapandemian hoidosta koko pandemian ajan kaikessa toiminnassaan. Toimenpiteitä pandemian hoidossa on tehty laajasti: kehitimme nopeasti toimivan ja sujuvan koronatestaamisen mallin ja olemme varmistaneet analyysikapasiteettia, kannustimme asiakkaitamme turvalliseen digiasiointiin ja olemme omalta osaltamme tarjonneet apuamme koronarokottamiseen.

Kansainvälistyvä Mehiläinen

Terveydenhoidon markkina on käymässä maailmanlaajuisesti läpi digitalisoitumisen murrosta. Muutos on odotettu, sillä ala on ollut yksi hitaimmista digikehityksen suhteen. Yhä jatkuva koronapandemia on toiminut vahvana sysäyksenä aikaansaaden useissa maissa lainsäädäntöön ja rahoitusmalleihin muutoksia.

Mehiläinen on pitkään ollut digitaalisen terveydenhoidon edelläkävijä. Moni toiminnoista, joille nyt on suuri kysyntä maailmalla, on ollut meillä käytössä jo vuosia. Digitaalinen kehityksemme on tehty sisäisesti omilla resursseilla ja kyvykkyyksillä, joita voimme nyt kaupallistaa muualla. Meillä on ainutlaatuinen positio edistää digitaalista kehitystä Suomen ulkopuolella tarjoamalla valmiita ja testattuja ratkaisuja muille terveydenalan toimijoille.

Mehiläinen perusti BeeHealthy-tytäryhtiön vuonna 2020 vastaamaan digitaalisten ratkaisujen kysyntään kansainvälisesti. BeeHealthy tarjoaa Mehiläisessä kehitettyä ja toimivaksi todettua alustaa SaaS (Software as a Service) -palveluna vuosittaisella lisenssimaksulla. BeeHealthy tarjoaa digitaalisia terveydenhuollon ohjelmistopalveluja Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella.

Mehiläinen laajeni vuonna 2021 myös terveyspalveluissa kolmeen uuteen toimintamaahan: Viroon, Ruotsiin ja Saksaan. Virossa Mehiläinen osti kaksi johtavaa terveysyritystä: Qvalitaksen työterveys- ja lääkäripalveluissa sekä Unimedin suun terveyden palveluissa. Ruotsissa Mehiläinen tuottaa valinnanvapauteen perustuvaa julkista perusterveydenhuoltoa, työterveys- sekä erikoislääkäripalveluita Tukholman ja Göteborgin alueilla. Vuonna 2021 pienen ortopedisen sairaalan yritysosto mahdollisti laajentumisemme lääkärikeskuspalveluissa myös Saksan markkinoilla. Saksassa Mehiläisen lähivuosien tavoitteena on satojen miljoonien eurojen liikevaihto digitaalisella kyvykkyydellä rakennetuista avoterveydenhuollon palveluista.

Mehiläinen tänään ja huomenna

Mehiläinen on noussut historiansa ja etenkin viimeisten kymmenen vuoden aikana toimialansa markkinajohtajaksi ja alansa suunnannäyttäjäksi. Yhtiö panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon vaikuttavuuteen ja laatuun kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Mehiläisen liikevaihto ylittää 1,3 miljardia euroa ja yhtiön palveluksessa työskentelee yli 29 000 ammattilaista. Mehiläisen asiantunteva ja ammattitaitoinen henkilökunta tekee joka päivä merkityksellistä työtä rakentaen parempaa terveyttä ja hyvinvointia yhteiskuntaan.

Mehiläisellä on vahva omistuspohja: yhtiön pääomistajana ovat CVC Capital Partnersin hallinnoimat rahastot, joiden lisäksi Mehiläistä omistavat useat merkittävät suomalaiset institutionaaliset sijoittajat mukaan lukien Apteekkien Eläkekassa, Ilmarinen, LähiTapiola-ryhmä, Valtion Eläkerahasto (VER) ja Varma. Myös Mehiläisen johto ja osa henkilöstöä ovat yhtiössä omistajina.

Yhtiön tärkein voimavara ovat kuitenkin uskolliset ja tyytyväiset asiakkaat: 21 000 yritystä, 1,5 miljoonaa yksityishenkilöä ja valtaosa suomalaisista kunnista. Näiden vahvuuksien pohjalta yhtiötä kehitetään pitkäjänteisesti seuraavan sadan vuoden perspektiivillä.

Kuvalähteet:
Helsingin kaupunginmuseo
Mehiläisen kuva-arkisto
Mehiläisen työntekijöiden valokuva-arkistot
Museovirasto
Sotamuseo
Svenska litteratursällskapet i Finland