Yrityspäättäjien mielipide: Mehiläinen on arvostetuin työterveyspalvelujen tuottaja

Mehiläinen menestyi yrityskuvatutkimuksessa erinomaisesti. Mehiläinen on toimialan arvostetuin ja imagoltaan vahvin työterveyspalveluita tarjoava yritys. Tämä ilmenee Taloustutkimuksen tekemästä riippumattomasta yrityskuvatutkimuksesta, jossa runsas 1 000 yritysten päättäjää eri puolelta Suomea arvioi työterveyspalveluja loppuvuonna 2011. ”Tämä on loistava tulos. Uskon, että tuloksessa näkyy se, että meillä on sitoutuneet ja ammattitaitoiset osaajat toteuttamassa kattavaa palveluamme”, toteaa Mehiläisen toimitusjohtaja Matti Bergendahl.

Mehiläinen saa alan parhaan yleisarvosanan 8,29 (asteikko 4-10). Arvosana on pysynyt lähes muuttumattomana viimeisten viiden vuoden ajan (vaihteluväli 8,21–8,30). Mehiläisen työterveyspalvelut tuntee lähes kaksi kolmesta vastaajasta, joka on tutkimuksen paras tulos.

Yrityspäättäjät arvioivat Mehiläisen työterveyspalveluiden parhaiksi vahvuuksiksi henkilökunnan ammattitaidon ja luotettavuuden. Myös työterveysosaamista, palvelujen laatutasoa, asiakaspalvelua ja palvelutarjontaa arvostettiin. Lähes kaikilla yrityskuvamittareilla arvioituna Mehiläinen sijoittuu vertailussa kahden parhaan joukkoon. Asiakasyrityksen liiketoiminnan ymmärtämiseen ja kehittämisorientoituneisuuteen toivottiin parannusta vaikka myös näissä osa-alueissa Mehiläinen sai hyvät arvosanat. Kaikkien yrityskuvamuuttujien vahvuus- ja heikkousarvioinnissa Mehiläinen menestyi tutkimuksessa parhaiten.

”Hyvä tutkimustuloksemme on pitkäjänteisen kehitystyömme tulosta. Panostus kehittämiseen näkyy myös siten, että Mehiläisen lähes kaikkien yrityskuvatekijöiden arviot olivat nousseet edelliseen vuoteen verrattuna. Mehiläisen Työelämäpalveluissa haluamme olla eturivin ratkaisuntuottaja ja suunnannäyttäjä suomalaisen työelämän kehittämisessä”, kertoo työelämäpalveluiden liiketoimintajohtaja Tapio Virta Mehiläisestä.

Tutkimuksen taustaa

Taloustutkimus toteutti tutkimuksen syys-marraskuussa 2011 kirje- ja internet-kyselyin. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää työelämän päättäjien mielipiteitä yrityksistä, joiden kanssa vastaaja on tekemisissä tai jotka hän muuten tuntee riittävän hyvin. Toimialalta tutkittiin kymmenen yritystä.

Kyselyyn vastasi yhteensä 1496 vastaajaa, josta työterveyspalveluja arvioi 1011 henkilöä. Vastaajat olivat eri alojen yritysten ylintä johtoa, keskijohtoa ja muita päättävässä asemassa olevia henkilöitä teollisuuden, kaupan ja palvelujen alalta. Maantieteellisesti otos kattaa koko Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Lisätietoja antavat

Mehiläinen Työelämäpalvelut, Tapio Virta, liiketoimintajohtaja, p. 040 548 5875
Taloustutkimus, Kari-Pekka Töyrylä, tutkimuspäällikkö, p. 09 7585 1315

Mehiläinen-konserni on tunnetuin ja arvostetuin yksityinen terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen tuottaja Suomessa. Mehiläisen valtakunnallinen palveluverkosto tarjoaa monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut yksityis-, yritys- ja kunta-asiakkaille. Vuonna 1909 perustetussa Mehiläisessä on noin 2 500 työntekijää ja 1 900 ammatinharjoittajalääkäriä. Mehiläinen-konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 193 miljoonaa euroa. Mehiläinen kuuluu pohjoismaiseen Ambea-konserniin, joka on yksi Euroopan suurimmista sosiaali- ja terveyspalvelukonserneista.


Uutinen julkaistu 2.4.2012