Yrityspäättäjien arvio: Mehiläisen Työterveys on laadultaan arvostetuin

Mehiläinen on Suomen tunnetuin ja imagoltaan paras työterveyspalveluita tarjoava yritys, ilmenee Taloustutkimuksen tekemästä riippumattomasta yrityskuvatutkimuksesta, jossa 850 yritysten päätöksentekijää eri puolilta Suomea arvioi työterveyspalveluita loppuvuonna 2010. ”Tämä on loistava tulos, joka innostaa meitä kehittämään toimintaamme entistä paremmaksi”, toteaa Mehiläisen toimitusjohtaja Matti Bergendahl.

Mehiläinen menestyi yrityskuvatutkimuksessa erinomaisesti. Mehiläinen on toimialan arvostetuin yritys, jonka vastaajat arvioivat palveluiltaan parhaaseen sarjaan. Se on vastaajien mielestä myös kehittämisorientoitunut ja luotettava. Tulevaisuudennäkymiltään Mehiläinen on vastaajien mielestä paras.

Mehiläisen tuntee lähes kaksi kolmesta vastaajasta, joka on tutkimuksen selvästi paras tulos. Mehiläinen saa kouluarvosanakseen 8,27 (asteikko 4-10) ja arvosana on pysynyt lähes muuttumattomana viimeisen viiden vuoden aikana tehdyissä vastaavissa tutkimuksissa.

Yrityspäättäjät arvioivat Mehiläisen yrityskuvan parhaiksi vahvuuksiksi henkilökunnan ammattitaidon, ja luotettavuuden. Myös työterveysosaamista arvostettiin. Lähes kaikilla yrityskuvamittareilla arvioituna Mehiläinen sijoittuu vertailussa kahden parhaan joukkoon. Kaikkien yrityskuvamuuttujien vahvuus- ja heikkousarvioinnissa Mehiläinen oli yhteenlaskettuna tutkimuksen voittaja.

”Olemme ilahtuneita saamastamme hyvästä palautteesta. Mehiläisen Työterveys on edelläkävijä niin perinteisten työterveyspalveluiden kuin nykyaikaisten työhyvinvointipalveluidenkin kehittämisessä. Kehitämme palveluitamme jatkuvasti yhdessä ammattitaitoisen henkilöstömme ja asiakasyritystemme kanssa”, kertoo työterveyspalveluiden liiketoimintajohtaja Tapio Virta Mehiläisestä.

Tutkimuksen taustaa

Taloustutkimus toteutti tutkimuksen syys–marraskuussa 2010. Vastaukset kerättiin lomakkeella tai internetin kautta. Lopulliseen aineiston käsittelyyn hyväksyttiin yhteensä 1445 vastausta. Vastaajat edustavat teollisuuden, kaupan ja palvelujen alalla toimivia päättäjiä. Maantieteellisesti otos kattaa koko Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää työelämän päättäjien (eri alojen yritysten ylimmän johdon, keskijohdon ja muiden päättävässä asemassa olevien henkilöiden) mielipiteitä yrityksistä, joiden kanssa vastaaja on tekemisissä tai jotka hän tuntee muuten riittävän hyvin.

Lisätietoja antavat
Mehiläinen Työterveys, Tapio Virta, liiketoimintajohtaja, p. 040 548 5875
Taloustutkimus, Kari-Pekka Töyrylä, Tutkimuspäällikkö, p. 09 7585 1315


Uutinen julkaistu 14.2.2011