Yrityspäättäjät tyytyväisiä työterveysyhteistyöhön Mehiläisen kanssa, työterveystiimeille ja digipalveluille kiitosta

Koronapandemia on lisännyt etävastaanottojen määrää työterveydessä ja siitä syystä on erittäin tärkeää, että Mehiläisen toimintamallit toteutuvat johdonmukaisesti sekä fyysisissä käynneissä että etävastaanotoilla. Toiminnan tueksi työterveyspalveluiden ajantasaista tilannetta kartoitettiin vuonna 2021 kattavasti erilaisten kyselyiden ja tutkimusten avulla. Niiden mukaan Mehiläisen työterveyspalveluiden yritysmielikuva vahvistui, Mehiläistä pidetään edelleen digitaalisten palveluiden edelläkävijänä ja työterveystiimit saivat laajasti kiitosta.

Mehiläinen seuraa säännöllisesti työterveyspäättäjien yritysmielikuvia ja tyytyväisyyttä yhteistyöhön Mehiläisen kanssa.

- Meille on tärkeää seurata jatkuvasti asiakkaidemme tyytyväisyyttä sekä päättäjien, että henkilöstön osalta. Asiakaspalautteen avulla pystymme vastamaan asiakkaidemme tarpeisiin paremmin ja kehittämään toimintaamme entistä asiakaslähtöisemmäksi, sanoo Andréa Alvarez-Tarjasalo, johtaja, asiakkuudet ja B2B markkinointi.

Mehiläisen työterveystiimeille laajasti kiitosta

Vuoden 2021 asiakastyytyväisyyskyselyihin vastanneet päättäjät ja esihenkilöt kertoivat olevansa tyytyväisiä työterveyden henkilöstön ammattitaitoon, avoimeen ja luottamusta herättävään vuorovaikutukseen sekä sujuvaan ja tavoitteelliseen yhteistyöhön. Asiakkaille on välittynyt tunne siitä, että Mehiläinen välittää aidosti.

Ohjausryhmätyöskentely asiakasyritysten kanssa toimii erinomaisesti. Työterveystiimit ovat tehneet määrätietoista työtä tavoitteellisen ja ratkaisulähtöisen yhteistyön eteen yhdessä asiakkuusvastaavien kanssa. Ohjausryhmätapaamisissa katsotaan miten yhdessä sovitut tavoitteet toteutuvat ja millaisiin asioihin panostetaan jatkossa, jotta edistetään työntekijöiden ja työyhteisöjen hyvinvointia.

- Olemme kehittäneet jo vuosia ohjausryhmätoimintaamme eteenpäin asiakaspalautteiden perusteella ja se näkyy tuloksissa. Kiitos kuuluu meidän osaaville moniammatillisille tiimeillemme. Tulemme jatkamaan ohjausryhmätoiminnan kehittämistä ja panostamaan tulevaisuudessakin laadukkaaseen yritysyhteistyöhön, Alvarez-Tarjasalo summaa.

Taloustutkimus: Mehiläinen työterveyden digipalveluiden edelläkävijä

Taloustutkimus toteutti syksyllä 2021 työterveyspalveluiden yritysmielikuvatutkimuksen yrityspäättäjille. Tutkimuksen mukaan Mehiläisen yritysmielikuva on vahvistunut, ja Mehiläistä pidetään edelleen digitaalisten palveluiden edelläkävijänä. Yrityspäättäjät antoivat Mehiläiselle parhaat arviot myös palveluiden laatutasosta ja asiakaspalvelusta.

- ​​​​​​Haluamme olla toimialan edelläkävijä ja suunnannäyttäjä nyt ja tulevaisuudessa. Jotta onnistumme tässä kunnianhimoisessa tavoitteessa, meidän pitää edelleen jatkaa ennakkoluulotonta kehitystyötä yhdessä asiakkaidemme ja ammattilaistemme kanssa. Nykyaikana mahdollisuuksien kirjo erilaisten digitaalisten ratkaisujen saralla on niin laaja, että on ensiarvoisen tärkeää valita huolellisesti hankkeista toteutukseen ne, jotka tuottavat eniten lisäarvoa asiakkaillemme, ammattilaisillemme ja meidän väliselle yhteistyölle, päättää Mehiläisen kehitysjohtaja Joona Putkonen.


Mehiläisen asiakastyytyväisyyskyselyt 2021: Työterveysyhteistyötä arvioi 3 532 päättäjää ja esihenkilöä Mehiläisen asiakasorganisaatioista.

Työterveyspalveluiden yritysmielikuva, syksy 2021, Taloustutkimus: Työterveyspalveluita arvioi 907 työelämän päättäjää.


Uutinen julkaistu 21.1.2022