Yksityisten terveyspalveluiden yt-neuvottelut päättyivät

9.6.2020

Yksityisten terveyspalveluiden yhteistoimintaneuvottelut saatettiin päätökseen maanantaina 8.6. rakentavassa hengessä. Neuvottelun päätteeksi todettiin, että työnantajan harkitsemien toimenpiteiden perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista on neuvoteltu yhteistoimintalaissa tarkoitetulla tavalla.

Käydyssä toisessa neuvottelussa käsiteltiin työnantajan alustavaa, tarkempaa suunnitelmaa mahdollisista Covid-19-pandemian aiheuttamasta kysynnän laskusta johtuvista lomautuksista, jotka ovat jatkoa huhtikuussa käydyille yt-neuvotteluille. Lisäksi neuvottelussa käsiteltiin henkilöstön edustajien kysymyksiä liittyen mahdollisiin lomautuksiin.

Neuvottelussa työnantaja esitti, että lomautukset voivat kestää näiden neuvotteluiden perusteella toukokuun 2021 loppuun asti. Perusteena mahdollisesti toukokuun 2021 loppuun asti kestävälle toiminnan sopeutustarpeelle on se, että asiantuntija-arvioiden mukaan poikkeuksellinen koronatilanne ja siitä johtuva alentunut kysyntä voi jatkua pitkäänkin. Työnantaja etenee suunnitelmansa sekä liiketoiminnan kysynnän mukaisesti, ja lomautukset toteutetaan pääasiassa määräaikaisina lomautuksina. Tarvittaessa myös toistaiseksi voimassa olevat lomautukset voivat harkitusti olla mahdollisia.

Työnantaja seuraa aktiivisesti asiakaskäyntejä sekä leikkausmääriä ja tekee uudelleenarviota lomautustarpeesta. Tätä taustaa vasten neuvotteluissa sovittiin, että elokuusta 2020 lukien neuvotteluihin osallistuneet työnantajan edustajat sekä henkilöstön edustajat pitävät kuukausittain kokouksen, jossa seurataan tehostetusti asiakaskäyntien sekä leikkausmäärien kehitystä sekä näihin liittyvää mahdollista lomautustarvetta.


Uutinen julkaistu 9.6.2020