Yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

3.4.2020

Yhteistoimintaneuvottelut Mehiläinen-konsernissa ovat päättyneet 3.4.2020. Neuvotteluissa käsiteltiin seikkaperäisesti tilannetta koko Mehiläisessä, jossa koronapandemia on toisaalta vaikuttanut asiakaskysyntään etenkin yksityisissä palveluissa, mutta myös aiheuttanut toiminnan painopisteiden muutoksia julkisissa terveyspalveluissa. Sosiaalipalveluissa muun muassa laadun varmistus sekä tarvikehankinnat ovat nostaneet kustannustasoa. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksena kyky tarjota työtä on vähentynyt taloudellisesta tilanteesta johtuen. Vaikutusten odotetaan olevan väliaikaisia, mutta niiden kestoa on vaikea arvioida tässä tilanteessa.

Yhtiö pyrkii ensisijaisesti tarjoamaan korvaavia töitä niihin tehtäviin, joissa työn tarve on kasvanut, mutta viimesijaisena keinona joudutaan toteuttamaan myös lomautuksia. Lomautukset ja kulujen sopeuttamiset ovat välttämätön toimenpide, jotta Mehiläisen toimintakyky varmistetaan ja työpaikat säilytetään jatkossa. Vaikka vaikutukset muun muassa työn määrän suhteen ovat erilaisia eri toiminnoissa, toiminnan sopeuttaminen koskee kaikkia yhtiön liiketoimintoja ylin johto ja tukitoiminnot mukaan lukien.

Lomautuksia voidaan tehdä 3.4.2020 alkaen, ja ne voivat alkaa aikaisintaan 9.4.2020. Lomautuksia on mahdollista tehdä vuoden 2020 aikana, enimmillään 90 päivää henkilöä kohden. Lomautukset suunnitellaan kussakin liike- ja tukitoiminnossa kyseisen toiminnon lähtökohdista.

Lisätietoja medialle:
Toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää
Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Laura Martinsuon kautta, p. 040 1962 892, laura.martinsuo@mehilainen.fi


Uutinen julkaistu 3.4.2020