Yhteinen kieli ja ymmärrys lisäävät osallisuutta ja kuulumisen tunnetta

Mehiläisen lastensuojelun kasvatuksellinen johtaja Matti Kauppi näkee nuorten syrjäytymisen suurimpana turvattomuutta aiheuttavana tekijänä yhteiskunnassa. Syrjäytymiseen voidaan Kaupin mukaan puuttua vahvistamalla osallisuutta, puhumalla kieltä, jota kaikki ymmärtävät sekä luomalla ammattiavun piirissä yhteiset toimintatavat, jotka mahdollistavat oikea-aikaisen auttamisen oikealla tavalla.

- Syrjäytyminen saa aikaan passivoitumista, mikä johtaa helposti välinpitämättömyyteen. Vahvistamalla osallisuuden ja yhteisöön kuulumisen tunnetta, ehkäisemme parhaiten syrjäytymistä. Kun ihmiset kokevat, että heidän sanoillaan ja teoillaan on merkitystä, he voivat paremmin, sanoo Matti Kauppi.

Kaupin mukaan yhteisellä kielellä ja toimintatavoilla on suuri merkitys osallisuuden tunteen vahvistamisessa asiakastyössä.

- Sosiaali- ja terveysalalla tehdään työtä moniammatillisesti, jolloin haasteena on puhua kieltä, jota kaikki ymmärtävät. Käytännön työssä törmää usein siihen, etteivät edes työntekijät ymmärrä toisiaan. Kuinka tällöin voidaan olettaa, että lapsi ja perhe kokisivat tulleensa ymmärretyiksi, Kauppi kysyy.

Yhteiset toimintatavat edesauttavat laadun mittaamista. Kaupin mukaan yhteisellä kielellä tuetaan osallisuuden tunnetta.

- Yhteinen kieli ei kuitenkaan riitä, jos työntekijöiden toimintatavat ovat epäselvät. Lastensuojelussa haasteena on vahvistaa ja varmistaa yhteisen kielen ja toimintatapojen avulla kaikille ihmisille ja perheille tunne, että heitä kuunnellaan ja että heillä on merkitystä tässä yhteiskunnassa, Kauppi kiteyttää.

Kunnilla ja palveluntuottajilla on oltava myös yhdenmukainen käsitys keinoista ja tavoitteista sekä palvelun sisällöstä ja laadusta. Tätä kautta mahdollistamme vaikuttavan ja yhtenäisen lapsen ja perheen tukemisen ja auttamisen, Kauppi sanoo.

Lisätietoja:

Matti Kauppi
kasvatuksellinen johtaja
Mehiläinen, lastensuojelu
p. 050 404 5144


Uutinen julkaistu 17.9.2012