Verojalanjälki tuo lisää läpinäkyvyyttä Mehiläisen toimintaan

Mehiläinen Oy julkaisee Mehiläinen-konsernin verojalanjäljen kertoakseen läpinäkyvästi veroista ja veroluonteisista maksuistaan Suomessa. Verojalanjälki on yksi raportointimenetelmä, jonka avulla jokainen voi tarkastella Mehiläisen toimintaa osana suomalaista yhteiskuntaa.

Verojalanjälki on osa Mehiläisen yritysvastuuohjelmaa. Mehiläinen toimii aktiivisesti vastuullisuuden kaikilla osa-alueilla ja kehittää toimintaansa jatkuvan parantamisen periaatteella. Vastuullisuus on Mehiläisen toiminnan peruskivi sekä yksi Mehiläisen kolmesta arvosta.

- Verojalanjälki on yrityksille vapaaehtoinen ja läpinäkyvä tapa kertoa niistä veroista ja veroluonteisista maksuista, joilla yritys kerryttää yhteiskuntamme verotuloja. Yhteisöverot, joista julkisuudessa on paljon keskusteltu, ovat yksi, mutta ei ainoa osa tätä kertymää, sanoo toimitusjohtaja Matti Bergendahl Mehiläisestä.

- Verojalanjäljen raportointi on Suomessa vielä vähäistä eikä sen sisältämän tiedon osalta ole sitovia suosituksia, säännöksiä tai määräyksiä. Mehiläisessä pidämme tärkeänä, että verojalanjäljen raportointiin saataisi luotua yhdenmukaistavaa ohjeistusta mahdollisimman pian. Se helpottaisi yritysten raportointia ja myös tämän tiedon ymmärtämistä, jatkaa Bergendahl.

Nyt julkaistu verojalanjälki koskee Mehiläinen-konsernin viimeksi päättynyttä tilikautta 1.1.-31.12.2012. Jatkossa verojalanjälki julkaistaan vuosittain. Mehiläisen verojalanjälki koostuu Mehiläinen-konsernin maksamasta yhteisöverosta, hankintoihin sisältyvistä ja Mehiläisen maksettavaksi jäävistä arvonlisäveroista, palkkaverosta sekä työnantajamaksuista. Vuonna 2012 Mehiläinen ei maksanut merkittäviä kiinteistö- tai varainsiirtoveroja, joten vuoden 2012 verojalanjälkeen näitä eriä ei sisälly. Mehiläinen-konserniin kuuluvat yhtiöt toimivat Suomessa ja näin konsernin verokertymä maksetaan kokonaisuudessaan Suomeen.

Mehiläisen merkittävin kuluerä on henkilöstökulut. Mehiläinen työllistää noin 6 000 ammattilaista, joista noin 3 600 työntekijää on työsuhteessa Mehiläiseen ja 2 400 toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Mehiläisen koko verokertymästä suurin osa koostuu tilitettävistä palkkaveroista ja maksettavista työnantajamaksuista, joita oli yhteensä 27,8 miljoonaa euroa. Mehiläinen toimii Suomessa maantieteellisesti laajalla alueella, sekä suurissa kaupungeissa, että pienissä kunnissa. Palkkaveroa (2012 25,6 miljoonaa euroa) tilitetään siis useaan kuntaan.

Mehiläisen tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat pääosin arvonlisäverottomia. Palvelujen tuottamiseen liittyviin hankintoihin ja investointeihin sisältyvää arvonlisäveroa Mehiläinen ei voi vähentää ja se jää Mehiläisen maksettavaksi. Mehiläinen maksoi vuonna 2012 hankintoihin ja investointeihin sisältyvää arvonlisäveroa 9,9 miljoonaa euroa. Lisäksi Mehiläinen tilitti arvonlisäverolliseen toimintaansa liittyvää arvonlisäveroa 0,6 miljoonaa euroa.

Yhteisöveroa Mehiläinen maksoi vuonna 2012 1,7 miljoonaa euroa. Mehiläinen ei ole maksanut konserniavustuksia ulkomaille tai siirtänyt voittoja niin sanottuihin veroparatiiseihin vuonna 2012, kuten ei koskaan aikaisemminkaan. Mehiläinen ei ole myöskään maksanut osinkoja omistajille eikä Mehiläinen ole hakenut tai saanut julkisia yritystukia.

Sosiaali- ja terveyspalvelut perustuvat korkeaan luottamukseen, vastuullisuuteen ja laatuun. Terveyspalvelualan Liiton jäsenenä Mehiläinen on sitoutunut noudattamaan vastuullisen liiketoiminnan vaatimuksia sekä terveyspalvelualan korkeita eettisiä vaatimuksia yhdessä muiden yksityisten terveyspalvelualan palveluntuottajien kanssa. Mehiläinen on myös yritysvastuuverkosto FIBS ry:n jäsen.

Lisätietoja:
Matti Bergendahl, toimitusjohtaja, Mehiläinen Oy, p. 040 833 5461

Mehiläinen-konserni on tunnetuin ja arvostetuin yksityinen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottaja Suomessa. Mehiläisen valtakunnallinen palveluverkosto tarjoaa monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut yksityis-, yritys- ja kunta-asiakkaille. Vuonna 1909 perustetussa Mehiläisessä työskentelee noin 6 000 ammattilaista. Mehiläinen-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 256.4 miljoonaa euroa. Mehiläinen kuuluu pohjoismaiseen Ambea-konserniin, joka on yksi Euroopan suurimmista terveys- ja hoivapalveluiden tarjoajista. www.mehiläinen.fi


Uutinen julkaistu 17.9.2013