Vastine Ylen uutisointiin (9.5.) Siikalatvan kunnan ja Mehiläisen yhteistyöstä

Yle uutisoi 9.5.2019 verkkosivuillaan ja TV-uutisissa Siikalatvan kunnan ja Mehiläisen välisestä sote-palveluiden ulkoistussopimuksesta. Ylen uutisessa todetaan virheellisesti, että Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (avi) olisi ottanut kunnan kaikki sote-palvelut valvontaansa.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi maaliskuussa 2019 ratkaisun, jonka mukaan avi totesi tarpeelliseksi jatkaa Siikalatvan kunnan sote-palveluiden järjestämisen valvontaa. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että virkavastuulla hoidettavat tehtävät järjestetään lainsäädännön edellyttämällä tavalla, ja että kunta valvoo alueen yksityisiä sote-palveluita asianmukaisella tavalla. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun suomalainen kunta on ollut tämän asian johdosta eri laajuisesti valvonnassa joko aluehallintovirastossa tai valvirassa.

Aluehallintovirasto on tehnyt asiasta tarkastuskäynnin kuntaan jo marraskuussa 2018. Käytäntöjä on tämän johdosta muutettu välittömästi marraskuussa aluehallintoviraston edellyttämällä tavalla. Tuolloin käydyssä keskustelussa todettiin, että esimerkiksi sosiaalipalveluita koskevien päätösten valmistelun työnjako kunnan ja Mehiläisen välillä ei ole kaikilta osin täyttänyt lain vaatimuksia. Toiminta on jo viime vuonna korjattu aluehallintoviraston edellyttämällä tavalla. Mehiläinen on viime vuonna itse toimittanut aluehallintovirastoon epäkohtailmoituksen omaishoidon tuen päätösten osalta.

Kunta on myös muilta osin reagoinut aluehallintoviraston edellyttämällä tavalla, esimerkiksi lisäämällä kunnan virkasuhteista henkilöstöä päätösten valmistelutyötä varten sekä rekrytoimalla johtavalle lääkärille viransijaisen. Kunta on toimittanut aluehallintovirastolle oman vastineensa huomautusta koskien.

Siikalatvan kunta valvoo palvelun järjestäjänä Mehiläisen toimintaa palveluntuottajana. Kunnan viranhaltijat tekevät valvontaa päivittäin ja se koskee sekä Mehiläisen tuottamia terveys- että sosiaalipalveluita. Kunta valvoo oman roolinsa puitteissa, että Mehiläisen toiminta täyttää lainsäädännön vaatimukset ja että palvelusopimuksen mukainen palvelulupaus toteutuu. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto vastaa virkansa puolesta kaikkien Pohjois-Suomen kuntien järjestämisvastuulla olevien sote-palveluiden valvonnasta.

Siikalatvan kunnan ja Mehiläisen yhteistyö sujuu hyvin

Siikalatvan kunnan ja Mehiläisen välinen yhteistyö on jatkunut nyt reilun kahden vuoden ajan. Palveluita koskeva yhteistyö on sujunut käynnistymisestä saakka hyvin. Siikalatvan kunta on saavuttanut ulkoistuksella sille asetettuja keskeisiä tavoitteita.

Siikalatvan kunta ja Mehiläinen jatkavat tiivistä yhteistyötä, jotta kuntalaisille kyetään tarjoamaan mahdollisimman vaikuttavat, laadukkaat ja helposti saavutettavat sosiaali- ja terveyspalvelut myös jatkossa.

Joonas Turunen
Johtaja, perusterveydenhuolto, Mehiläinen

Pauli Piilma
Kunnanjohtaja, Siikalatva


Uutinen julkaistu 10.5.2019